Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak zmienić ustawienia zapory, aby współdziałała ze Skype'em?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Niektóre zapory nie zezwalają aplikacjom takim jak Skype (ani żadnym aplikacjom, którym nie zezwolono na to jawnie) na łączenie się z Internetem. Z reguły pierwsza próba uzyskania przez Skype'a lub inną aplikację dostępu do Internetu powoduje wyświetlenie pytania o to, czy jej na to zezwolić. W przypadku przypadkowego kliknięcia przycisku Nie w takim komunikacie (lub gdy zapora nie zapytała o zezwolenie) nie można korzystać ze Skype'a do momentu skonfigurowania w zaporze zezwolenia dla Skype'a na dostęp do Internetu.

  Konieczne może być też skonfigurowanie portów używanych przez Skype'a do połączeń przychodzących. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zobacz, które porty muszą być otwarte, aby można było korzystać ze Skype'a.

  Każda zapora jest inna, lecz proces konfiguracji zapory w celu zezwalania na działanie Skype'a zazwyczaj wygląda następująco:

  1. Upewnij się, że Skype nie jest uruchomiony.
  2. Otwórz zaporę. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji zapory, sprawdź, czy na pasku zadań (u dołu ekranu po prawej stronie) nie ma jej ikony. Zwykle można kliknąć tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję otwarcia zapory.
  3. Zapora przechowuje listę aplikacji zainstalowanych na komputerze (zwykle w obszarze opisanym jako Ustawienia lub Kontrola programów). Odszukaj Skype'a na tej liście.
  4. Skonfiguruj wpis umożliwiający Skype'owi nawiązywanie połączenia z Internetem.
  5. Zapisz zmiany.
  6. Ponownie uruchom Skype'a i zaloguj się.

  Pełne instrukcje dotyczące korzystania z oprogramowania zapory znajdziesz w witrynie dewelopera tego oprogramowania.

  Jeśli korzystasz z Zapory systemu Windows i Skype został ponownie zainstalowany lub uaktualniony, może być wymagana zmiana ustawień Zapory systemu Windows.

  Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach Skype'a.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi