Pomoc Windows Desktop

Jak zmienić ustawienia zapory, aby współdziałała ze Skype'em?

Niektóre zapory nie zezwalają aplikacjom takim jak Skype (ani żadnym aplikacjom, którym nie zezwolono na to jawnie) na łączenie się z Internetem. Z reguły pierwsza próba uzyskania przez Skype'a lub inną aplikację dostępu do Internetu powoduje wyświetlenie pytania o to, czy jej na to zezwolić. W przypadku przypadkowego kliknięcia pozycji Nie w takim komunikacie (lub gdy zapora nie zapytała o zezwolenie Skype'owi na dostęp) nie można korzystać ze Skype'a do momentu skonfigurowania w zaporze zezwolenia dla Skype'a na dostęp do Internetu.

W przypadku większości zapór jest to łatwe. Zapory różnią się między sobą, ale ten proces zwykle wygląda tak:

  1. Upewnij się, że Skype nie jest uruchomiony.
  2. Otwórz zaporę. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji zapory, sprawdź, czy na pasku zadań (u dołu ekranu po prawej stronie) nie ma jej ikony. Zwykle można kliknąć tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję otwarcia zapory.
  3. Zapora przechowuje listę aplikacji zainstalowanych na komputerze (zwykle w obszarze opisanym jako Ustawienia lub Kontrola programów). Odszukaj Skype'a na tej liście.
  4. Skonfiguruj wpis umożliwiający Skype'owi nawiązywanie połączenia z Internetem.
  5. Zapisz zmiany.
  6. Ponownie uruchom Skype'a i zaloguj się.

Pełne instrukcje dotyczące korzystania z oprogramowania zapory znajdziesz w witrynie dewelopera tego oprogramowania.

Jeśli korzystasz z Zapory systemu Windows i Skype został ponownie zainstalowany lub uaktualniony: te porady zawierają instrukcje dotyczące zmiany ustawień Zapory systemu Windows.

Szukasz informacji na temat portów, które muszą być otwarte, aby móc korzystać ze Skype'a?

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach Skype'a.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ustawienia Skype'a" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie