Strona główna Skype dla Maca

  Nawiązywanie połączeń z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi (Mac)

  Czy masz pobranego Skype'a i utworzone konto? W takim razie możesz nawiązywać rozmowy.

  Mając nieco środków na koncie Skype (do płacenia za rozmowy na bieżąco) lub miesięczny abonament, możesz nawiązywać przez Skype'a niedrogie połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi. Gdy osoba z listy kontaktów jest niedostępna w Skypie, możesz wpisać numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej lub wybrać go z profilu kontaktu.

  Aby zadzwonić przy użyciu klawiatury numerycznej

  1

  Zaloguj się w Skypie i kliknij przycisk klawiatury numerycznej (widoczny u góry ekranu).

  Zrzut ekranu przycisku klawiatury numerycznej u góry głównego okna Skype'a.

  Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.

  2 Wpisz numer telefonu (lub kliknij cyfry na klawiaturze), a następnie kliknij przycisk Zadzwoń.
   3

  Gdy zostaną wprowadzone dwie cyfry, pojawi się lista pasujących numerów, które były wcześniej wybierane.

  Zrzut ekranu klawiatury numerycznej Skype'a umożliwiającej wpisywanie numerów telefonów, pod które chcesz zadzwonić. Przy użyciu klawiatury numerycznej możesz wysłać wiadomość SMS lub nawiązać rozmowę

  Jeśli chcesz zadzwonić za granicę, kliknij małą strzałkę w dół obok flagi i wybierz kraj z listy.

  Aby wybrać numer kierunkowy kraju, np. +44, należy wprowadzić znak +. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk 0 (+) i przytrzymaj go przez dwie sekundy, a następnie puść. Nie musisz tego robić, jeśli kraj został wybrany z menu oznaczonego flagą.

  Aby zadzwonić do osoby z listy kontaktów na telefon komórkowy lub stacjonarny

  Jeśli dana osoba zapisała swój numer telefonu w profilu lub jeśli numer ten został dodany przez Ciebie, możesz łatwo do niej dzwonić, gdy jest niedostępna w Skypie.

  1

  Zaloguj się w Skypie, kliknij pozycję Osoby, a następnie kliknij pozycję Skype, aby wyświetlić listę kontaktów (jeśli pozycja Skype jest niewidoczna, kliknij przycisk >>).

  2

  Znajdź osobę, do której chcesz zadzwonić.

  3

  Umieść kursor na obrazku danej osoby, aby wyświetlić zielony przycisk rozmowy, a następnie kliknij ten przycisk, aby rozpocząć rozmowę. Jeśli chcesz zadzwonić pod inny numer, kliknij strzałkę w dół na zielonym przycisku rozmowy.

  Zrzut ekranu kontaktu wybranego z listy kontaktów Skype'a i numer telefonu kontaktu

  Zielony przycisk rozmowy wskazuje różne sposoby dzwonienia do wybranej osoby. Jeśli dana osoba jest dostępna w Skypie, będzie widoczna opcja Rozmowa wideo lub Zadzwoń. Jeśli dany znajomy jest w trybie offline w Skypie, ale ma w swoim profilu podany numer telefonu, przycisk rozmowy ma etykietę Zadzwoń. Jeśli natomiast jest zapisanych kilka numerów telefonu, przycisk ma etykietę Zadzwoń (telefon), Zadzwoń (komórka) lub Zadzwoń (dom).

  Dowiedz się, jak dzwonić do kontaktów z książki adresowej w Skypie.

  Aby dodać numer do kontaktu

  1

  Zaloguj się w Skypie, kliknij pozycję Osoby, a następnie kliknij pozycję Skype, aby wyświetlić listę kontaktów (jeśli pozycja Skype jest niewidoczna, kliknij przycisk >>).

  Zrzut ekranu głównego okna Skype'a z opcją Osoby wybraną z paska bocznego i opcją Skype wybraną z paska listy kontaktów.

  2

  Znajdź osobę, do której chcesz dodać numer.

  3 Umieść kursor na obrazku danej osoby, aby wyświetlić zielony przycisk rozmowy, kliknij strzałkę skierowaną w dół i wybierz pozycję Dodaj numer.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu opcji z wybraną opcją Dodaj numer. Menu jest wyświetlane po kliknięciu strzałki skierowanej w dół na zielonym przycisku rozmowy, który jest dostępny po umieszczeniu kursora na obrazku osoby z kontaktów w Skypie.

  4

  Wybierz typ numeru (Komórka, Dom, Firma lub Inny), w razie potrzeby zmień kraj za listy rozwijanej z menu flag, a następnie wpisz w polu numer telefonu.

  Zrzut ekranu z polem na numer telefonu kontaktu w Skypie. W polu możesz także wybrać typ numeru, który wpisujesz.

  5

  Kliknij pozycję Dodaj. Numer został zapisany.

  Przydatne funkcje, z których można korzystać w trakcie rozmowy

  Zrzut ekranu z paskiem opcji, który można wyświetlić podczas rozmowy. Z paska opcji można wybrać ikonę kamery internetowej, aby włączyć lub wyłączyć obraz wideo, ikonę mikrofonu, aby wyciszyć lub włączyć mikrofon, ikonę plusa, aby wysłać pliki, udostępnić kontakty lub ekran.
   
  1. Wyświetlenie klawiatury numerycznej umożliwiającej wybieranie numerów wewnętrznych i generowanie tonów DTMF.
  2. Wyciszenie mikrofonu, aby rozmówca Cię nie słyszał.
  3. Wysyłanie plików, udostępnianie kontaktów i udostępnianie ekranu.
  4. Przerwanie aktualnej rozmowy.
  5. Pokazanie okna czatu.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).