Jak korzystać ze Skype'a na telefonie Nokia N900?

Poniższe pytania i odpowiedzi ułatwią rozpoczęcie korzystania ze Skype'a na telefonie Nokia N900.

Czy Skype działa na telefonie Nokia N900 zarówno w sieci 3G, 4G, jak i w sieci Wi-Fi?
Jak dołączyć do Skype'a przy użyciu telefonu Nokia N900?
Mam już konto. Jak wprowadzić dane konta Skype na telefonie Nokia N900?
Czy mogę dodać nowe kontakty Skype'a bezpośrednio do telefonu Nokia N900?
Jak nawiązać rozmowę z innym użytkownikiem Skype'a?
Jak nawiązać rozmowę wideo przez Skype'a?
Jak dzwonić pod numery komórkowe i stacjonarne?
Czy mogę doładować konto Skype lub kupić abonament za pomocą telefonu Nokia N900?
Czy mogę odbierać rozmowy przychodzące na mój numer Skype za pomocą telefonu Nokia N900?
Czy mogę brać udział w rozmowach grupowych przez Skype'a za pomocą telefonu Nokia N900?
Gdzie mogę znaleźć całą historię rozmów przez Skype'a na telefonie Nokia N900?
Jak wysłać wiadomość?
Czy mogę przeprowadzać czat grupowy?
Gdzie mogę znaleźć historię wiadomości?
Czy mogę wyświetlać i edytować profil Skype'a za pomocą telefonu Nokia N900?
Jak zmienić status i opis statusu w Skypie?
Jak uniemożliwić innej osobie dzwonienie do mnie przez Skype'a?
Czy mogę jednocześnie zalogować się do tego samego konta Skype na komputerze i telefonie Nokia N900?
Czy po pierwszym zalogowaniu następne logowania będą wykonywane automatycznie?
Co zrobić, jeśli nie pamiętam hasła na telefonie Nokia N900?
Jak wylogować się ze Skype'a na telefonie Nokia N900?

Czy Skype działa na telefonie Nokia N900 zarówno w sieci 3G, 4G, jak i w sieci Wi-Fi?

Tak. Jeśli używasz Skype'a w sieci Wi-Fi, rozmowy między użytkownikami Skype'a są bezpłatne. Możesz również używać Skype'a w sieci 3G lub 4G, jednak w tym przypadku zalecamy korzystanie z abonamentu bez ograniczeń transmisji danych w celu uniknięcia dodatkowych opłat za przesyłanie danych.

Operator może naliczać dodatkowe opłaty w przypadku korzystania z połączeń do transmisji danych w sieci komórkowej za granicą. Przed rozpoczęciem korzystania z połączenia do transmisji danych w ramach roamingu zalecamy skontaktowanie się z operatorem.

Jak dołączyć do Skype'a przy użyciu telefonu Nokia N900?

Możesz łatwo dołączyć do Skype'a, tworząc nowe konto Skype. Wystarczy przejść do opcji Settings (Ustawienia) > Connectivity (Łączność) > VoIP and IM accounts (Konta do połączeń VoIP i czatu), a następnie wybierz kolejno pozycje New (Nowe) > Skype > Register new account (Zarejestruj nowe konto). Zostanie wyświetlony monit o utworzenie unikatowej nazwy użytkownika Skype'a i hasła oraz wprowadzenie danych konta. Po założeniu konta możesz zalogować się w Skypie i natychmiast rozpocząć korzystanie z niego na telefonie Nokia N900 — to takie łatwe.

Mam już konto. Jak wprowadzić dane konta Skype na telefonie Nokia N900?

Jeśli masz już konto Skype, przejdź do opcji Settings (Ustawienia) > Connectivity (Łączność) > VoIP and IM accounts (Konta do połączeń VoIP i czatu) i wybierz kolejno pozycje New (Nowe) > Skype. Wystarczy wprowadzić nazwę użytkownika Skype'a oraz hasło, aby się zalogować, i już można korzystać ze Skype'a na telefonie Nokia N900.

Czy mogę dodać nowe kontakty Skype'a bezpośrednio do telefonu Nokia N900?

Tak. Aby wyszukiwać i dodawać kontakty Skype'a bezpośrednio do listy kontaktów telefonu Nokia N900, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do książki telefonicznej.
 2. Wybierz pozycję Groups (Grupy), a następnie wybierz pozycję Skype.
 3. Wybierz pozycję Search Skype Contacts (Wyszukaj kontakty Skype'a) i znajdź kontakt Skype'a, który chcesz dodać.

Jak nawiązać rozmowę z innym użytkownikiem Skype'a?

Aby nawiązać rozmowę z innym użytkownikiem Skype'a, przejdź do okna Contacts (Kontakty), wybierz kontakt Skype'a, do którego chcesz zadzwonić, i naciśnij pozycję Skype call (Rozmowa Skype).

Jak nawiązać rozmowę wideo przez Skype'a?

Aby nawiązać rozmowę wideo, przejdź do okna Contacts (Kontakty), wybierz kontakt Skype'a i naciśnij pozycję Skype video call (Rozmowa wideo Skype'a).

Jeśli rozmowa głosowa została już rozpoczęta, możesz w dowolnym momencie przełączyć się do rozmowy wideo przez naciśnięcie kolejno pozycji Call (Rozmowa) > Turn on video (Włącz wideo). Możesz również wyłączyć kamerę przez naciśnięcie pozycji Camera (Kamera).

Rozmowy wideo można nawiązywać za pośrednictwem sieci Wi-Fi, 3G i 4G, jednak zalecamy wykupienie abonamentu bez ograniczeń transmisji danych w celu uniknięcia dodatkowych opłat za przesyłanie danych naliczanych w trakcie korzystania z rozmów wideo przez Skype'a w sieci 3G lub 4G.

Rozmowę wideo między użytkownikami Skype'a można zainicjować tylko wtedy, gdy osoba z listy kontaktów korzysta z telefonu Nokia N900 lub ze Skype'a dla Windowsa w wersji 4.2 lub nowszej. Niestety obecnie nie można inicjować ani odbierać rozmów wideo przez Skype'a z telewizorów Panasonic, telefonów iPhone lub komputerów Mac.

Jak dzwonić pod numery komórkowe i stacjonarne?

Dostępne są dwie metody dzwonienia na telefony komórkowe i stacjonarne przez Skype'a na telefonie Nokia N900.

Aby zadzwonić do osoby z listy kontaktów:

 1. Przejdź do okna Contacts (Kontakty).
 2. Znajdź i wybierz osobę z listy kontaktów, do której chcesz zadzwonić.
 3. Naciśnij pozycję Call with Skype (Zadzwoń przez Skype'a).

Aby wybrać nowy numer telefonu przy użyciu klawiatury numerycznej:

 1. Przejdź do opcji Phone (Telefon).
 2. Wybierz pozycję Dialling pad (Klawiatura numeryczna) i ustaw opcję Call type (Typ połączenia) na Skype.
 3. Wybierz nazwę użytkownika Skype'a.
 4. Wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.

Pamiętaj, że aby dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne, trzeba mieć nieco środków na koncie Skype lub abonament.

Czy mogę doładować konto Skype lub kupić abonament za pomocą telefonu Nokia N900?

Tak. Wystarczy nacisnąć górną część ekranu telefonu Nokia N900 (w miejscu wyświetlania stanu baterii i godziny), wybrać konto Skype i przewinąć widok do pozycji Buy Credit (Doładuj konto).

Możesz także doładować konto Skype na stronie skype.com w przeglądarce internetowej w telefonie:

 1. Naciśnij pozycję Doładuj konto Skype.
 2. Zaloguj się, używając swojej nazwy użytkownika Skype'a i hasła.
 3. Wybierz kwotę. Pole wyboru Włącz opcję automatycznego zasilania konta jest domyślnie zaznaczone. Aby wyłączyć automatyczne zasilanie, usuń zaznaczenie pola.
 4. Naciśnij przycisk Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces zakupu.

Czy mogę odbierać rozmowy przychodzące na mój numer Skype za pomocą telefonu Nokia N900?

Tak. Połączenia na numer Skype można odbierać bezpłatnie na telefonie Nokia N900 tak samo, jak połączenia między użytkownikami Skype'a.

Jednak w celu uniknięcia naliczania dodatkowych opłat przez operatora za przesyłanie danych zaleca się korzystanie z abonamentu bez ograniczeń transmisji danych.

Dowiedz się więcej na temat numerów Skype.

Czy mogę brać udział w rozmowach grupowych przez Skype'a za pomocą telefonu Nokia N900?

Tak, możesz brać udział w każdej rozmowie grupowej Skype'a, do której cię dodano. Jednak za pomocą telefonu Nokia N900 nie można inicjować rozmów grupowych.

Gdzie mogę znaleźć moją historię rozmów przez Skype'a na telefonie Nokia N900?

Na telefonie Nokia N900 historia rozmów przez Skype'a jest zintegrowana ze standardową historią rozmów telefonu. Cała historia rozmów jest dostępna w oknie Phone (Calls) (Telefon — Rozmowy).

Jak wysłać wiadomość czatu?

Aby wysłać wiadomość czatu, przejdź do opcji Contacts (Kontakty), wybierz kontakt Skype'a i naciśnij pozycję Skype IM (Wiadomość Skype'a). Następnie wpisz i wyślij wiadomość — gotowe.

Czy mogę przeprowadzać czat grupowy?

Niestety czaty grupowe nie są obsługiwane na telefonie Nokia N900.

Gdzie mogę znaleźć historię wiadomości?

Tak jak w przypadku historii rozmów, historia wiadomości jest zintegrowana z historią konwersacji w telefonie. Historia wiadomości jest dostępna w oknie Conversations (IM) (Rozmowy — Wiadomości).

Czy mogę wyświetlać i edytować profil Skype'a za pomocą telefonu Nokia N900?

Tak. Możesz wyświetlać i edytować swój profil w menu Settings (Ustawienia).

Jak zmienić status i opis statusu w Skypie?

Aby zmienić status i opis statusu w Skypie, wystarczy nacisnąć górną część ekranu telefonu Nokia N900 (w miejscu wyświetlania stanu baterii i godziny). Z tego miejsca możesz zmienić zarówno opis statusu, jak i status.

Jak uniemożliwić innej osobie dzwonienie do mnie przez Skype'a?

Aby uniemożliwić osobie z listy kontaktów dzwonienie do ciebie przez Skype'a, możesz zablokować tę osobę. Aby zablokować osobę z listy kontaktów:

 1. Wybierz z listy kontaktów osobę, którą chcesz zablokować.
 2. Wybierz pozycję Conversations (Konwersacje).
 3. Wybierz pozycję My account (Moje konto), a następnie wybierz pozycję Block (Zablokuj).

Zablokowana osoba z listy kontaktów nie będzie mogła dzwonić do ciebie oraz nie będzie informowana o twojej dostępności.

Czy mogę jednocześnie zalogować się do tego samego konta Skype na komputerze i telefonie Nokia N900?

Jest to możliwe, jednak może powodować nieoczekiwane zachowanie, na przykład odbieranie rozmów lub wiadomości tylko na jednym z urządzeń, a nie równocześnie. Aby uniknąć konfliktu, zalecamy logowanie się w danym czasie tylko na jednym urządzeniu.

Czy po pierwszym zalogowaniu następne logowania będą wykonywane automatycznie?

Tak. Nazwa użytkownika Skype'a i hasło zostaną zapamiętane przy pierwszym logowaniu w Skypie. Gdy telefon Nokia N900 nawiąże połączenie z siecią transmisji danych lub siecią Wi-Fi, nastąpi automatyczne logowanie w Skypie.

Co zrobić, jeśli nie pamiętam hasła na telefonie Nokia N900?

Aby odzyskać zapomniane hasło:

 1. Przejdź do okna Settings (Ustawienia).
 2. Wybierz pozycję Connectivity (Łączność), a następnie pozycję VoIP and IM accounts (Konta do połączeń VoIP i czatu).
 3. Naciśnij pozycję New (Nowe), a następnie wybierz pozycję Skype.
 4. Wybierz pozycję Recover forgotten password (Odzyskaj zapomniane hasło), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odzyskać hasło.

Jak wylogować się ze Skype'a na telefonie Nokia N900?

Aby wylogować się z konta Skype:

 1. Przejdź do okna Settings (Ustawienia) i wybierz pozycję Connectivity (Łączność).
 2. Wybierz pozycję VoIP and IM accounts (Konta do połączeń VoIP i czatu).
 3. Wybierz nazwę użytkownika Skype'a i naciśnij pozycję Enabled (Włączone).
 4. Ustaw dla konta stan Disabled (Wyłączone), aby wylogować się z konta Skype.

 

Czy jest to odpowiedź na twoje pytanie?

Dziękujemy za przekazanie opinii!

Czy wiesz, że możesz prowadzić grupowe rozmowy wideo z co najmniej dwiema osobami na całym świecie przy pomocy abonamentu Skype Premium? Dowiedz się więcej.

Jak jeszcze możemy pomóc?

Zawsze możesz zadać pytanie na naszym forum, lub jeśli masz jakieś informacje zwrotne, które mogą pomóc nam udoskonalić ten dział FAQ, możesz zostawić je poniżej. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu pomocy dla Skype'a.

Ważne: Nie wprowadzaj w poniższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Poleć ten artykuł