Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak zarządzać kontaktami w Skypie dla Mac OS X?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Skype dla Mac OS X umożliwia sortowanie kontaktów dodanych do twojej listy kontaktów, a także zarządzanie nimi. Niniejsze odpowiedzi na często zadawane pytania ułatwią wykonywanie następujących czynności:

  Zablokowanie kontaktu powoduje usunięcie danej osoby z listy kontaktów i uniemożliwia jej komunikację z tobą.

  Aby zablokować kontakt:

  1. Zaloguj się do Skype'a.
  2. Z listy Ostatnie wybierz osobę, którą chcesz zablokować, albo wybierz Kontakty, aby ją wyszukać i zaznaczyć.
  3. Z górnego menu Kontakty wybierz polecenie Zablokuj kontakt.
  4. Pojawi się okno komunikatu z pytaniem „Czy na pewno chcesz zablokować użytkownika [nazwa kontaktu]?” Jeśli dana osoba przysłała ci spam, możesz również zaznaczyć pole wyboru Zgłoś nadużycie przez tę osobę. To pomaga nam w wykryciu schematów przesyłania spamu oraz umożliwia blokowanie kont poszczególnych spamerów.
  5. Kliknij przycisk Zablokuj. Kontakt zostanie usunięty z listy kontaktów i zablokowany.

  Aby odblokować kontakt:

  1. W menu głównym wybierz kolejno pozycje Skype >Preferencje...
  2. Kliknij pozycję Prywatność. W panelu Prywatność kliknij pozycję Zarządzaj zablokowanymi użytkownikami. Zostanie wyświetlona lista zablokowanych użytkowników.
  3. Kliknij nazwę osoby, którą chcesz odblokować, a następnie kliknij pozycję Odblokuj.

  Aby ponownie wysłać prośbę o szczegółowe dane do znajomej osoby:

  1. Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie obok paska list kliknij pozycję Dodaj kontakt.
  2. W polu Dodaj kontakt wpisz nazwę osoby, do której chcesz ponownie wysłać prośbę o kontakt, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
  3. Zostanie wyświetlona lista osób spełniających kryteria wyszukiwania. Obok osób, do których została wysłana prośba o kontakt, będzie widoczna informacja Prośba wysłana. Kliknij zielony przycisk obok osoby, do której chcesz ponownie wysłać prośbę.
  4. Pojawi się okno komunikatu Wyślij prośbę o kontakt do, w którym możesz wpisać spersonalizowaną wiadomość.
  5. Kliknij pozycję Wyślij ponownie.

  Najłatwiejszym sposobem wyszukiwania kontaktów w programie Skype dla Mac OS X jest skorzystanie z pola Wyszukaj w prawym górnym rogu okna Skype'a.

  Zacznij wpisywać nazwisko kontaktu w polu Wyszukaj, a w obszarze Konwersacje zobaczysz pasujące kontakty. Kliknij szukany kontakt, aby otworzyć okno konwersacji.

  Jeśli wyszukujesz w polu Wyszukaj kontakt z książki adresowej Mac, obok nazwy kontaktu zobaczysz wszystkie powiązane z nim numery telefonów.

  Przy użyciu pola Wyszukaj można również znajdować słowa kluczowe lub tematy w historii czatu.

  1. Zaloguj się do Skype'a.
  2. Znajdź daną osobę na liście kontaktów. Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie po prawej stronie kliknij pozycję Skype. Może być konieczne kliknięcie >> w celu wyświetlenia wszystkich list.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz usunąć, i wybierz polecenie Usuń kontakt.
  4. Pojawi się okno komunikatu z pytaniem „Czy na pewno chcesz usunąć użytkownika [nazwa kontaktu] z twoich kontaktów?” Kliknij przycisk Usuń.

  Kontakt zostanie usunięty z listy kontaktów. Oznacza to, że ta osoba nie będzie widzieć twojej dostępności w Skypie, ale nadal będzie mogła wysyłać do ciebie wiadomości w trybie offline. Wybranych użytkowników możesz blokować, aby nie mogli się z Tobą komunikować.

  Jeżeli używasz najnowszej wersji Skype'a, nie musisz tworzyć kopii zapasowej kontaktów, ponieważ informacje te są przechowywane na naszym centralnym serwerze i można uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca po zalogowaniu się przy użyciu odpowiedniej nazwy użytkownika Skype'a oraz hasła.

  Tworzenie list jest najlepszą metodą porządkowania kontaktów. Po wybraniu określonej listy będą widoczne tylko przypisane do niej kontakty.

  Aby utworzyć nową listę:

  1. Zaloguj się do Skype'a.
  2. Na liście kontaktów znajdź osobę, którą chcesz dodać do nowej listy. Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie na pasku list kliknij pozycję Skype. Może być konieczne kliknięcie >> w celu wyświetlenia wszystkich list.
  3. Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj do listy.
  4. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Utwórz listę, a następnie wpisz nazwę listy i naciśnij klawisz Enter.
  5. Nowa lista pojawi się na pasku list.

  Pamiętaj: Kolejność pozycji na pasku list można zmieniać. Wystarczy kliknąć listę i przeciągnąć ją w nowe miejsce.

  Aby dodać kontakt do listy:

  1. Na liście kontaktów znajdź osobę, którą chcesz dodać do osobnej listy. Możesz wpisać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj w prawym górnym rogu ekranu lub przejść do paska bocznego i kliknąć pozycję Osoby, a następnie na pasku list kontaktów kliknąć pozycję Skype. Może być konieczne kliknięcie >> w celu wyświetlenia wszystkich list.
  2. Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Dodaj do listy...i zaznacz nazwę listy.
  3. Powtórz tę czynność dla każdej osoby, którą chcesz dodać do listy.

  Aby usunąć kontakt z listy:

  1. Na pasku list kliknij odpowiednią listę.
  2. Kliknij kontakt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Backspace na klawiaturze.
  3. Powtórz tę czynność w odniesieniu do każdej osoby, którą chcesz usunąć z listy.

  Aby wyświetlić wszystkie listy, przejdź do paska bocznego i kliknij pozycję Osoby. Listy zostaną wyświetlone na pasku list z prawej strony. Jeśli list jest dużo, może być konieczne kliknięcie >> w celu wyświetlenia ich wszystkich.

  Aby usunąć listę:

  1. Zaloguj się do Skype'a.
  2. Na pasku list kliknij listę, którą chcesz usunąć.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę listy i wybierz polecenie Usuń.
  4. Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem „Czy na pewno chcesz usunąć listę [nazwa]?” Kliknij pozycję Usuń.

  Aby zmienić nazwę listy:

  1. Zaloguj się do Skype'a.
  2. Na pasku list kliknij nazwę listy, którą chcesz edytować.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę listy i wybierz polecenie Edytuj nazwę.
  4. W wyświetlonym oknie wpisz nową nazwę listy i kliknij przycisk Zmień nazwę.

  Aby utworzyć sekcję Ulubione na pasku bocznym, przejdź do listy kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt i wybierz polecenie Dodaj do Ulubionych. Jeśli sekcja Ulubione nie została utworzona wcześniej, zostanie utworzona teraz na górze paska bocznego, bezpośrednio pod pozycją Kontakty, i zostanie do niej dodana wybrana pozycja z listy kontaktów lub konwersacji.

  Do sekcji Ulubione możesz dodać dowolną liczbę kontaktów lub konwersacji. Będą one zawsze wyświetlane na pasku bocznym, co ułatwi ich znajdowanie.

  Aby usunąć kontakt lub konwersację z listy Ulubione, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt lub konwersację i wybierz polecenie Usuń z ulubionych.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi