Pomoc Mac

Jak zarządzać kontaktami w Skypie dla Mac OS X?

Skype dla Mac OS X umożliwia sortowanie kontaktów dodanych do twojej listy kontaktów, a także zarządzanie nimi. Niniejsze odpowiedzi na często zadawane pytania ułatwią wykonywanie następujących czynności:

Zablokowanie kontaktu powoduje usunięcie danej osoby z listy kontaktów i uniemożliwia jej komunikację z Tobą.

Aby zablokować osobę z listy kontaktów:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Znajdź daną osobę na liście kontaktów. Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie na pasku list kontaktów kliknij pozycję Skype. Może być konieczne kliknięcie przycisku >> w celu wyświetlenia wszystkich list kontaktów.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz zablokować, i wybierz polecenie Zablokuj użytkownika [nazwa kontaktu].
 4. Pojawi się okno komunikatu z pytaniem: „Czy na pewno chcesz zablokować użytkownika [nazwa kontaktu]?” Jeśli dana osoba przysłała ci spam, możesz również zaznaczyć pole wyboru Zgłoś nadużycie przez tę osobę. To pomaga nam w wykryciu schematów przesyłania spamu oraz umożliwia blokowanie kont poszczególnych spamerów.
 5. Kliknij przycisk Zablokuj. Kontakt zostanie usunięty z listy kontaktów i zablokowany.

Aby odblokować osobę z listy kontaktów:

 1. Z menu głównego wybierz pozycję Skype > Preferencje.
 2. Kliknij pozycję Prywatność. W panelu Prywatność kliknij pozycję Zarządzaj zablokowanymi użytkownikami. Zostanie wyświetlona lista zablokowanych użytkowników.
 3. Kliknij nazwę osoby, którą chcesz odblokować, a następnie kliknij pozycję Odblokuj.

Aby ponownie wysłać prośbę o kontakt do znajomej osoby:

 1. Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie obok paska list kliknij pozycję Dodaj kontakt.
 2. W polu Dodaj kontakt wpisz nazwę osoby, do której chcesz ponownie wysłać prośbę o kontakt, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
 3. Zostanie wyświetlona lista osób spełniających kryteria wyszukiwania. Obok osób, do których została wysłana prośba o kontakt, będzie widoczna informacja Prośba wysłana. Kliknij zielony przycisk obok osoby, do której chcesz ponownie wysłać prośbę.

Przycisk Wyślij ponownie prośbę o kontakt obok kontaktu, do którego już wcześniej została wysłana prośba o kontakt.

 1. Pojawi się okno komunikatu Wyślij prośbę o kontakt do, w którym możesz wpisać spersonalizowaną wiadomość.
 2. Kliknij pozycję Wyślij ponownie.
 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Znajdź daną osobę na liście kontaktów. Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie po prawej stronie kliknij pozycję Skype. Może być konieczne kliknięcie przycisku >> w celu wyświetlenia wszystkich list.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz usunąć, i wybierz polecenie Usuń kontakt.
 4. Pojawi się okno komunikatu z pytaniem: „Czy na pewno chcesz usunąć użytkownika [nazwa kontaktu] z twoich kontaktów?” Kliknij przycisk Usuń.

Kontakt zostanie usunięty z listy kontaktów. To znaczy, że dana osoba nie widzi, czy jesteś online, ale nadal może przesyłać Ci wiadomości błyskawiczne w trybie offline. Wybranych użytkowników możesz blokować, aby nie mogli się z Tobą komunikować.

Jeśli używasz najnowszej wersji Skype'a, nie musisz tworzyć kopii zapasowej kontaktów. Są one przechowywane centralnie na naszym serwerze i masz do nich dostęp zawsze, gdy zalogujesz się przy użyciu swojej nazwy użytkownika Skype'a i hasła.

Utworzenie listy jest najlepszą metodą uporządkowania kontaktów. Po wybraniu określonej listy będą widoczne tylko przypisane do niej kontakty.

Aby utworzyć nową listę:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Na liście kontaktów znajdź osobę, którą chcesz dodać do nowej listy. Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie na pasku list kliknij pozycję Skype. Może być konieczne kliknięcie przycisku >> w celu wyświetlenia wszystkich list.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt i wybierz polecenie Dodaj do listy.

Opcja Dodaj do listy wybrana po kliknięciu kontaktu prawym przyciskiem myszy.

 1. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Utwórz listę, a następnie wpisz nazwę listy i naciśnij klawisz Enter.

Okno z opcją Utwórz listę.

 1. Nowa lista pojawi się na pasku list.

Nowa lista wyświetlona na pasku list.

Pamiętaj: kolejność pozycji na pasku list można zmienić. Wystarczy kliknąć listę i przeciągnąć ją w nowe miejsce.

Aby dodać kontakt do listy:

 1. Na liście kontaktów znajdź osobę, którą chcesz dodać do osobnej listy. Możesz wpisać nazwę kontaktu w polu Szukaj w prawym górnym rogu ekranu lub przejść do paska bocznego i kliknąć pozycję Osoby, a następnie na pasku list kontaktów kliknąć pozycję Skype. Może być konieczne kliknięcie przycisku >> w celu wyświetlenia wszystkich list.
 2. Kliknij prawym przyciskiem kontakt, wybierz pozycję Dodaj do listy i sprawdź nazwę listy.
 3. Powtórz tę czynność dla każdej osoby, którą chcesz dodać do listy.

Aby usunąć kontakt z listy:

 1. Na pasku list kliknij odpowiednią listę.
 2. Kliknij kontakt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Backspace na klawiaturze.
 3. Powtórz tę czynność w odniesieniu do każdej osoby, którą chcesz usunąć z listy.

Aby wyświetlić wszystkie listy, przejdź do paska bocznego i kliknij pozycję Osoby. Listy zostaną wyświetlone na pasku list z prawej strony. Jeśli list jest dużo, może być konieczne kliknięcie przycisku >> w celu wyświetlenia ich wszystkich.

Aby usunąć listę:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Na pasku list kliknij listę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę listy i wybierz polecenie Usuń.
 4. Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem: „Czy na pewno chcesz usunąć listę [nazwa]?” Kliknij pozycję Usuń.

Aby zmienić nazwę listy:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Na pasku list kliknij nazwę listy, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę listy i wybierz polecenie Edytuj nazwę.
 4. W wyświetlonym oknie wpisz nową nazwę listy i kliknij przycisk Zmień nazwę.

Aby utworzyć sekcję Ulubione na pasku bocznym, przejdź do listy kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt i wybierz polecenie Dodaj do Ulubionych. Jeśli sekcja Ulubione nie została utworzona wcześniej, zostanie utworzona teraz na górze paska bocznego, bezpośrednio pod pozycją Kontakty i zostanie do niej dodana wybrana pozycja z listy kontaktów lub konwersacji.

Do sekcji Ulubione możesz dodać dowolną ilość kontaktów lub konwersacji. Będą one zawsze wyświetlane na pasku bocznym, dzięki czemu łatwo możesz je znaleźć.

Aby usunąć kontakt lub konwersację z listy Ulubione, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt lub konwersację i wybierz polecenie Usuń z ulubionych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Kontakty" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Przewodniki wideo

Przyjazne przewodniki przedstawiające podstawy korzystania ze Skype'a

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie