Strona główna Skype dla Maca

  Jak zarządzać historią konwersacji w Skypie dla Maca?

  Historia konwersacji zawiera wszystkie wiadomości wysłane do osób z listy kontaktów lub grup i odebrane od nich, a także szczegóły wszystkich rozmów prowadzonych przez Skype'a.

  Konwersacje są przez pewien czas przechowywane na dysku twardym. Czas ten można określić w ustawieniach historii. Historia konwersacji z ostatnich 30 dni jest też przechowywana w chmurze, dlatego masz do niej dostęp po zalogowaniu się w Skypie na dowolnym urządzeniu.

  Dowiedz się, jak usunąć lub ukryć historię czatu.

  Aby przeglądać historię konwersacji:

  1. Sekcja Ostatnio na pasku bocznym zawiera nowe prośby o szczegółowe dane, nieprzeczytane konwersacje i konwersacje prowadzone w ciągu ostatnich 12 godzin (okres przechowywania czatów w sekcji Ostatnio można zmienić w obszarze ustawień). Kliknij osobę lub grupę, której historię konwersacji chcesz wyświetlić.   W oknie głównym zostanie wyświetlona historia wiadomości i rozmów dotycząca tej osoby lub grupy.
  2. Aby wyświetlić starsze konwersacje, przejdź do paska bocznego i kliknij pozycję Historia.

  3. Jeśli nie widzisz poszukiwanej osoby lub grupy, wprowadź odpowiednią nazwę w polu Wyszukaj.

  4. Jeśli szukasz określonej konwersacji, możesz wprowadzić dowolny jej fragment w polu wyszukiwania, a następnie kliknąć pozycję Wyszukaj wiadomości.


  5. Po lewej stronie zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości zawierające wprowadzone słowo lub zwrot. Kliknij konwersację, którą chcesz wyświetlić.

  Jeśli chcesz znaleźć określoną wiadomość w historii konwersacji z osobą lub grupą, możesz przeprowadzić wyszukiwanie wewnątrz konwersacji z użyciem danego słowa lub zwrotu.

  1. Wybierz konwersację, którą chcesz przeszukać.
  2. Naciśnij klawisze Cmd + F na klawiaturze lub wybierz kolejno pozycje Edytuj> Znajdź> Znajdź na pasku menu.
  3. W wyświetlonym polu wyszukiwania wprowadź słowo lub zwrot do znalezienia. W przypadku wyświetlenia większej liczby wyników można korzystać z przycisków przechodzenia wstecz i dalej, aby wyświetlać określone wyniki wyszukiwania.

  4. Możesz też kliknąć ikonę wyszukiwania, a następnie wyszukać tekst rozpoczynający się lub zawierający określone słowo lub zwrot.

  Jeśli wiadomość została przeczytana, ale chcesz wrócić do niej później, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy konwersację i wybierz pozycję Oznacz jako nieprzeczytaną. Kolor konwersacji na karcie Ostatnie zmieni się na pomarańczowy, a do ikony Skype'a na pasku zadań zostanie dodane przypomnienie o późniejszym przeczytaniu konwersacji.

  Ustawienia listy Ostatnio

  Konwersacje pozostają na liście Ostatnio przez 12 godzin po przeczytaniu, a następnie są przenoszone do obszaru Historia. Można jednak zmienić czas przechowywania wiadomości na liście Ostatnio.

  1. Wybierz kolejno pozycje Skype> Preferencje i wybierz kartę Ogólne.
  2. W obszarze Przenieś przeczytane konwersacje do historii po wybierz ustawienie 12 godzin, jeden dzień lub jeden tydzień.

  Historia konwersacji

  Historia konwersacji jest przechowywana na dysku twardym komputera przez określony czas.

  Aby zmienić czas przechowywania historii przez Skype'a na komputerze:

  1. Wybierz kolejno pozycje Skype> Preferencje i wybierz kartę Prywatność.
  2. W obszarze Przechowuj historię czatów wybierz z listy rozwijanej ustawienie Zawsze, 1 rok, 3 miesiące, 1 miesiąc lub Nigdy.

  Historia konwersacji z ostatnich 30 dni jest przechowywana w chmurze, dlatego masz do niej dostęp po zalogowaniu się w Skypie na dowolnym urządzeniu.

  Historia wiadomości starszych niż 30 dni jest przechowywana na dysku twardym zgodnie z ustawieniami historii.

  Można przenieść historię między komputerami, na przykład z jednego komputera Mac na inny komputer Mac, lub z komputera Mac na komputer z systemem Windows, kopiując folder o takie samej nazwie jak nazwa użytkownika Skype'a.

  Aby przenieść historię konwersacji:

  1. Otwórz program Finder i przejdź do obszaru ~/Library/Application Support/Skype/.
   • Znak „~” oznacza folder macierzysty użytkownika. Aby znaleźć folder macierzysty, otwórz program Finder, a następnie w menu głównym wybierz kolejno pozycje Idź> Katalog domowy lub naciśnij klawisze Command (Apple) + Shift + H.
  2. Skopiuj folder o takiej samej nazwie jak nazwa użytkownika Skype'a i zapisz go na nośniku zewnętrznym.
  3. Na nowym komputerze zainstaluj Skype'a i zaloguj się w nim, aby został utworzony potrzebny folder. Następnie wyloguj się ze Skype'a.
  4. Zastąp folder o nazwie użytkownika Skype'a folderem skopiowanym i zapisanym w kroku 2.
  5. Zaloguj się w Skypie. Historia czatu będzie dostępna podczas przeglądania konwersacji.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).