Pomoc Linux

Jak porządkować kontakty w grupy w Skypie dla Linuksa?

Porządkowanie kontaktów w grupy jest naprawdę proste. Potem możesz dzwonić lub wysyłać wiadomości do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Kontakty możesz przyporządkowywać do wstępnie zdefiniowanych grup, na przykład osób dostępnych w Skypie albo osób, z którymi ostatnio był nawiązywany kontakt. Możesz też tworzyć nowe grupy (na przykład "Rodzina" albo "Współpracownicy") i dodawać do nich kontakty.

Aby uporządkować kontakty w grupy:

  1. W lewym dolnym rogu okna Skype'a kliknij przycisk Skype i z otwartego menu wybierz polecenie Wyświetl grupy kontaktów

  2. Kontakty zostaną uporządkowane w grupy.

  3. Aby wyświetlić członków grupy, kliknij ją.

Tworzenie nowej grupy kontaktów

Aby utworzyć nową grupę kontaktów:

  1. W lewym dolnym rogu okna Skype'a kliknij ikonę Skype i wybierz kolejno pozycje Grupy kontaktów > Nowa grupa kontaktów...
  2. Otworzy się okno Utwórz grupę.

  3. Wpisz nazwę nowej grupy i kliknij przycisk Utwórz. Teraz możesz dodać kontakty do tej grupy.

Aby zmienić nazwę grupy lub usunąć grupę, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy i wybierz polecenie Zmień nazwę grupy lub Usuń grupę. Wstępnie zdefiniowanych grup nie możesz usunąć.

Dodawanie kontaktów do grupy

Aby dodać kontakty do grupy:

  1. Na liście kontaktów wybierz kontakt, który chcesz dodać do grupy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jego nazwę i wybierz pozycję Grupy kontaktów oraz nazwę grupy, do której chcesz go dodać.
  3. Kliknij nazwę grupy, aby ją zaznaczyć. (Aby usunąć kontakt z grupy, wystarczy usunąć zaznaczenie grupy).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).