Pomoc Windows Desktop

Jak dostosować pasek narzędzi Skype E-mail?

Pasek narzędzi Skype E-mail można dostosować, aby pokazać lub ukryć dostępne opcje.

 1. Otwórz program Microsoft Outlook®.
 2. Kliknij strzałkę w dół obok ikony na pasku narzędzi Skype E-mail i wybierz polecenie Opcje (Options):


   
 3. Kliknij pozycję Dostosuj (Customize):


   
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od tego, jak chcesz dostosować pasek narzędzi:

  • Aby na pasku narzędzi był wyświetlany standardowy zestaw opcji, zaznacz pole Domyślny Skype (Skype Default), Wszystkie (All) lub Co najmniej (Minimum). W oknie pojawi się podgląd dostępnych opcji odpowiadających poszczególnym polom wyboru.
  • Przeciągnij wybrane przyciski poza wyświetlany podgląd paska narzędzi. Po przeciągnięciu przycisku poza obszar podglądu zostanie wyświetlony znak X:


    
  • Przeciągnij dowolne opcje, które chcesz dodać jako przyciski, z menu na podgląd paska narzędzi.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dostosowany pasek.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).