Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak dostosować pasek narzędzi Skype E-mail?

  Pasek narzędzi Skype E-mail można dostosować, aby pokazać lub ukryć dostępne opcje.

  1. Otwórz program Microsoft Outlook®.
  2. Kliknij strzałkę w dół obok ikony na pasku narzędzi Skype E-mail i wybierz polecenie Opcje (Options):


    
  3. Kliknij pozycję Dostosuj (Customize):


    
  4. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od tego, jak chcesz dostosować pasek narzędzi:

   • Aby na pasku narzędzi był wyświetlany standardowy zestaw opcji, zaznacz pole Domyślny Skype (Skype Default), Wszystkie (All) lub Co najmniej (Minimum). W oknie pojawi się podgląd dostępnych opcji odpowiadających poszczególnym polom wyboru.
   • Przeciągnij wybrane przyciski poza wyświetlany podgląd paska narzędzi. Po przeciągnięciu przycisku poza obszar podglądu zostanie wyświetlony znak X:


     
   • Przeciągnij dowolne opcje, które chcesz dodać jako przyciski, z menu na podgląd paska narzędzi.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dostosowany pasek.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi