Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zmienić dane konta w Skype Managerze™?

  Jeśli w dowolnym momencie Twoje dane ulegną zmianie, na przykład zmieni się administrator lub adres, możesz zaktualizować dane konta w Skype Managerze.

  1. W prawym górnym rogu Skype Managera kliknij pozycję Dane konta.
  2. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu, aby wprowadzić zmiany:
   • Dane konta — nazwa administratora, która jest wyświetlana w prawym górnym rogu Skype Managera.
   • Adres na fakturze — adres na potrzeby rozliczeń administratora. Domyślnie jest taki sam jak adres rejestracji.
  3. Po wprowadzeniu zmian kliknij pozycję Zapisz.

  Więcej informacji na temat Skype Managera można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype'a.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi