Pomoc Windows Desktop

Jak zmienić ustawienia rozmowy?

Możesz zmieniać ustawienia rozmowy podczas jej trwania – może to być rozmowa z innym użytkownikiem Skype'a, rozmowa grupowa, rozmowa wideo, grupowa rozmowa wideo lub połączenie z telefonem komórkowym lub stacjonarnym. Dostępne są różne opcje w zależności od typu rozmowy. Poniżej znajduje się objaśnienie zastosowań poszczególnych ustawień rozmowy.

 

W trakcie rozmowy opcje rozmowy zostaną wyświetlone po przesunięciu wskaźnika kursora na obszar rozmowy.

Opcje te umożliwiają zmianę sposobu wyświetlania rozmowy i są opisane w poniższej tabeli.

Opcja Opis
A Kliknij, aby ukryć lub wyświetlić karty Kontakty, Ostatnio i Facebook.
B Kliknij, aby wyświetlić obszar wiadomości dla tej rozmowy. Następnie możesz wysyłać wiadomości do rozmówców.
C Ten przycisk pojawia się, gdy masz zainstalowaną kamerę internetową, i umożliwia włączanie lub wyłączanie transmisji wideo. Gdy transmisja wideo jest włączona, przycisk jest biały i uczestnicy rozmowy mogą cię widzieć. Jeżeli jest przekreślony czerwoną linią, transmisja jest wyłączona.
D Umożliwia wyciszenie mikrofonu, aby rozmówcy nie mogli cię słyszeć. Gdy mikrofon jest wyciszony, przycisk jest przekreślony czerwoną linią. Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie kliknij ten przycisk.
E

Kliknij i wybierz opcję:
Zrób zdjęcie — ta opcja jest dostępna w trakcie dwuosobowej lub grupowej rozmowy wideo, jeśli rozmówca ma włączoną kamerę internetową. Kliknij, aby zrobić zdjęcie z odbieranego obrazu wideo.
Wyślij plik — umożliwia wysyłanie plików do uczestników konwersacji.
Wyślij kontakty — umożliwia udostępnianie kontaktów uczestnikom konwersacji.
Pokaż cały ekran — umożliwia udostępnienie swojego ekranu podczas rozmowy głosowej lub wideo. Możesz wybrać, czy chcesz udostępnić cały ekran, czy jedno okno. W przypadku rozpoczęcia udostępniania ekranu podczas rozmowy wideo transmisja wideo zostanie wstrzymana. Aby po zakończeniu udostępniania ekranu wznowić transmisję wideo, musisz kliknąć przycisk kamery.
Dodaj osoby do rozmowy — kliknij, aby wyświetlić listę kontaktów, wybierz osoby, które chcesz dodać do rozmowy, a następnie kliknij pozycję Dodaj do rozmowy.

F Kliknij, aby zakończyć rozmowę. 
G Sprawdź informacje o jakości rozmowy i dostosuj poziom głośności.
H Kliknij, aby wyświetlać ekran rozmowy w trybie pełnoekranowym. Kliknij ponownie, aby wyłączyć tryb pełnoekranowy.

 

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Powiązane artykuły

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ustawienia rozmów i wideo" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie