Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak zmienić ustawienia rozmowy?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Możesz zmieniać ustawienia rozmowy podczas jej trwania – może to być rozmowa z innym użytkownikiem Skype'a, rozmowa grupowa, rozmowa wideo, grupowa rozmowa wideo lub połączenie z telefonem komórkowym lub stacjonarnym. Dostępne są różne opcje w zależności od typu rozmowy. Poniżej znajduje się objaśnienie zastosowań poszczególnych ustawień rozmowy.

   

  W trakcie rozmowy opcje rozmowy zostaną wyświetlone po przesunięciu wskaźnika kursora na obszar rozmowy.

  Opcje te umożliwiają zmianę sposobu wyświetlania rozmowy i są opisane w poniższej tabeli.

  Opcja Opis
  A Kliknij, aby ukryć lub wyświetlić karty Kontakty, Ostatnio i Facebook.
  B Kliknij, aby wyświetlić obszar wiadomości dla tej rozmowy. Następnie możesz wysyłać wiadomości do rozmówców.
  C Ten przycisk pojawia się, gdy masz zainstalowaną kamerę internetową, i umożliwia włączanie lub wyłączanie transmisji wideo. Gdy transmisja wideo jest włączona, przycisk jest biały i uczestnicy rozmowy mogą cię widzieć. Jeżeli jest przekreślony czerwoną linią, transmisja jest wyłączona.
  D Umożliwia wyciszenie mikrofonu, aby rozmówcy nie mogli cię słyszeć. Gdy mikrofon jest wyciszony, przycisk jest przekreślony czerwoną linią. Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie kliknij ten przycisk.
  E

  Kliknij i wybierz opcję:
  Zrób zdjęcie — ta opcja jest dostępna w trakcie dwuosobowej lub grupowej rozmowy wideo, jeśli rozmówca ma włączoną kamerę internetową. Kliknij, aby zrobić zdjęcie z odbieranego obrazu wideo.
  Wyślij plik — umożliwia wysyłanie plików do uczestników konwersacji.
  Wyślij kontakty — umożliwia udostępnianie kontaktów uczestnikom konwersacji.
  Pokaż cały ekran — umożliwia udostępnienie swojego ekranu podczas rozmowy głosowej lub wideo. Możesz wybrać, czy chcesz udostępnić cały ekran, czy jedno okno. W przypadku rozpoczęcia udostępniania ekranu podczas rozmowy wideo transmisja wideo zostanie wstrzymana. Aby po zakończeniu udostępniania ekranu wznowić transmisję wideo, musisz kliknąć przycisk kamery.
  Dodaj osoby do rozmowy — kliknij, aby wyświetlić listę kontaktów, wybierz osoby, które chcesz dodać do rozmowy, a następnie kliknij pozycję Dodaj do rozmowy.

  F Kliknij, aby zakończyć rozmowę. 
  G Sprawdź informacje o jakości rozmowy i dostosuj poziom głośności.
  H Kliknij, aby wyświetlać ekran rozmowy w trybie pełnoekranowym. Kliknij ponownie, aby wyłączyć tryb pełnoekranowy.

   

   

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi