Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak zarządzać ustawieniami prywatności w Skypie dla Mac OS X?

  Wróć do wyników wyszukiwania
  Ten artykuł dotyczy wersji Skype’a, która nie jest już obsługiwana.Proszę zaktualizować Skype’a do najnowszej wersji.

  Ustawienia prywatności zapewniają kontrolę nad tym, kto może kontaktować się z tobą przez Skype, umożliwiają zarządzanie zablokowanymi użytkownikami oraz historią konwersacji.

  Dowiedz się więcej o prywatności i bezpieczeństwa.

  Aby określić, kto może kontaktować się z tobą przez Skype'a

  Po pobraniu programu Skype, domyślnie, tylko osoby na liście kontaktów można wyświetlić obraz profilu lub udostępnić Ci ich ekranu lub nagranie wideo. natomiast każdy użytkownik Skype'a, który cię wyszuka, może nawiązać z tobą rozmowę lub wysłać do ciebie wiadomość. Ustawienia te możesz zmienić w dowolnym momencie.

  Aby zmienić ustawienia prywatności:

  1 Zaloguj się do Skype'a.
  2

  Na pasku menu kliknij pozycję Skype>Preferencje i wybierz opcję prywatności. Zostanie wyświetlony panel zachowania poufności informacji .

  3

  Określ, kto może widzieć twój obrazek w profilu. Obok pozycji Pokaż mój obraz, abywybrać ktoś lub kontaktów.

  Contacts selected from the list next to Show my picture to, in the Privacy panel.
   

  4

  Określ, którzy użytkownicy mogą nawiązywać z tobą rozmowy przez Skype'a. Obok opcji Zezwalaj na połączenia zwybierz ktoś lub kontaktów.

  Privacy panel with the option Contacts selected from the list next to Allow calls from
   

  5

  Kontrolowanie, kto może Zadzwonimy na Twój Numer Skype. Obok odbierania wywołań numer Skype zzaznacz Każdy, Znane numery lub Kontakty.

  Privacy panel with the option Anyone selected from the list next to Receive calls to my Skype Number from

  Każdy użytkownik zezwala na wszystkie połączenia przychodzące. Znane liczby oznaczają numery, które nie są pobierane. Kontakty zezwalanie na połączenia od osób na liście kontaktów z liczbą zapisanych.

  Możesz kupić numer Skype z niewielką ilością Konto Skype. Dowiedz się więcej o Numerach Skype.

  6

  Określ, kto może przesyłać do ciebie obraz wideo i udostępniać ci ekran. Obok Zezwalaj wideo i udostępniania z ekranuwybierz nikt, kontaktom lub wszystkim użytkownikom.

  Privacy panel with the Contacts option selected from the list next to Allow video and screen sharing from
   

  7

  Określ, kto może wysyłać do ciebie wiadomości. Obok wiadomości Zezwalaj odzaznacz Każdy lub Kontakty.

  Privacy panel with the Contacts option selected from the list next to Allow messages from
   

  Dowiedz się więcej o Kto może widzieć Twoich informacji o profilu.

   

  Aby zablokować kontakt

  1 Zaloguj się do Skype'a.
  2

  Na pasku bocznym kliknij folder Kontakty, a następnie po prawej stronie, kliknij Skype. Znajdź osobę, którą chcesz zablokować na Twojej liście kontaktów.

  3

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, który chcesz zablokować, a następnie wybierz opcję Zablokuj [nazwa kontaktu].

  4

  Aby zgłosić uciążliwości użytkownika Skype, sprawdź Zgłoś nadużycie od tej osoby.

  5

  Kliknij przycisk Zablokuj. Kontakt zostanie usunięty z listy kontaktów i nie będzie mógł ponownie skontaktowania się z Tobą.

  Aby odblokować kontakt

  1 Zaloguj się do Skype'a.
  2

  Na pasku menu kliknij pozycję Skype>Preferencje...Wybierz Prywatność.

  3

  Kliknij przycisk Zarządzaj zablokowani użytkownicy....

  Blocked Users: Manage Blocked Users selected in the Privacy panel
   

  4

  W polu zablokowani użytkownicy kliknij kontakt, który chcesz odblokować, a następnie kliknij przycisk Odblokuj. Kontakt zostaje dodany do listy kontaktów i może się z tobą kontaktować.

  Wyświetlanie swojego statusu w Internecie

  Jeśli masz starszy przycisk Skype wyświetlany w serwisie WWW, można pokazać swój status, aby wszyscy użytkownicy Internetu mogą się skontaktować za pomocą programu Skype.

  1 Zaloguj się do Skype'a.
  2

  Na pasku menu kliknij pozycję Skype>Preferencje i wybierz opcję prywatności.

  3

  W dolnej części panelu zachowania poufności Sprawdź Pokaż mój status w sieci web.

  The Show my status on the web checkbox in the Privacy panel.
   

  Ważne: przyciski programu Skype starszych wyświetlanie stanu użytkownika Skype nie są już obsługiwane.

  Odwiedź nowy obszar przycisków programu Skype pobrać swój własny przycisk niestandardowe dla witryny sieci Web lub aplikacji.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa w Internecie, bezpieczeństwo i prywatność, odwiedź nasze Centrum zabezpieczeń.

  tłumaczenie maszynowe

  WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

  Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA10988

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi