Strona główna Skype dla Maca

  Jak zarządzać ustawieniami prywatności w Skypie dla Mac OS X?

  Ustawienia prywatności Skype pozwalają kontrolować, kto może kontaktować się z Tobą przez Skype'a, a także pomagają w zarządzaniu historią konwersacji i zablokowanymi kontaktami.

  Dowiedz się więcej na temat ochrony prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.

  Aby określić, kto może kontaktować się z Tobą przez Skype'a

  Po pierwszym pobraniu Skype'a domyślnie tylko osoby z listy kontaktów widzą Twój obrazek w profilu i mogą udostępniać Ci swój ekran lub obraz wideo, natomiast każdy użytkownik Skype'a, który Cię wyszuka, może nawiązać z Tobą rozmowę lub wysłać do Ciebie wiadomość. Te ustawienia możesz zmienić w dowolnym momencie.

  Aby zmienić ustawienia prywatności:

  1 Zaloguj się w Skypie.
  2

  Na pasku menu kliknij pozycję Skype > Preferencje i wybierz pozycję Prywatność.

  Preferencje wybrane w obszarze Skype

  Zostanie wyświetlony panel Prywatność.

  3

  Określ, kto może widzieć Twoje zdjęcie w profilu. Obok pozycji Pokazuj mój obrazek wybierz pozycję każdemu lub kontaktom.

  Opcja kontaktom wybrana z listy obok pozycji Pokazuj mój obrazek w panelu Prywatność.
   

  4

  Określ, którzy użytkownicy mogą nawiązywać z Tobą rozmowy między użytkownikami Skype'a. Obok pozycji Przyjmuj rozmowy od wybierz pozycję każdego lub kontaktów.

  Panel Prywatność z wybraną z listy opcją kontaktów obok pozycji Przyjmuj rozmowy od
   

  5

  Określ, kto może dzwonić pod Twój numer Skype. Obok pozycji Przyjmuj rozmowy na mój numer Skype od wybierz pozycję każdego, znanych numerów lub kontaktów.

  Panel Prywatność z wybraną z listy opcją każdego obok pozycji Przyjmuj rozmowy na mój numer Skype od

  Opcja każdego zezwala na wszystkie rozmowy przychodzące. Opcja znanych numerów oznacza numery, które nie są zastrzeżone. Opcja kontaktów oznacza, że pod Twój numer Skype mogą dzwonić tylko osoby z Twojej listy kontaktów z zapisanym numerem telefonu.

  Numer Skype można wykupić przy użyciu środków na koncie Skype. Dowiedz się więcej o numerach Skype.

  6

  Określ, kto może przesyłać do Ciebie obraz wideo i udostępniać Ci ekran. Obok pozycji Zezwalaj na wideo i udostępnianie ekranu wybierz pozycję nikomu, kontaktom lub każdemu.

  Panel Prywatność z wybraną z listy opcją kontaktom obok pozycji Zezwalaj na wideo i udostępnianie ekranu
   

  7

  Określ, kto może wysyłać do Ciebie wiadomości. Obok pozycji Przyjmuj wiadomości czatu od wybierz pozycję każdego lub kontaktów.

  Panel Prywatność z opcją kontaktów wybraną z listy obok pozycji Przyjmuj wiadomości czatu od
   

  Dowiedz się więcej na temat widoczności informacji zawartych w Twoim profilu dla innych osób.

  Aby zarządzać historią czatów

  Twoja historia konwersacji jest przechowywana w chmurze Skype przez 30 dni, jednak w razie potrzeby możesz ustawić dłuższe przechowywanie historii czatów na komputerze lub zupełnie ją usunąć:

  1 Zaloguj się w Skypie.
  2

  Na pasku menu kliknij pozycję Skype > Preferencje i wybierz pozycję Prywatność. Zostanie wyświetlony panel Prywatność.

  3

  Obok pozycji Przechowuj historię czatów z listy rozwijanej wybierz okres przechowywania historii czatów na urządzeniu.

  Panel Prywatność z wybraną z listy opcją cała historia obok pozycji Przechowuj historię czatów

  Dostępne opcje to: nigdy, przez miesiąc, przez 3 miesiące, przez rok lub całą historię.

  4

  Aby usunąć historię czatów, kliknij przycisk Wymaż historię czatów. Spowoduje to usunięcie z urządzenia całej historii, łącznie z wiadomościami, rozmowami, wiadomościami głosowymi, wiadomościami wideo, wysłanymi i odebranymi plikami oraz SMS-ami. Usuniętej historii czatów nie można odzyskać.

  Aby zablokować kontakt

  1 Zaloguj się w Skypie.
  2

  Na pasku bocznym kliknij pozycję Osoby, a następnie z prawej strony kliknij pozycję Skype. Na liście kontaktów znajdź osobę, którą chcesz zablokować.

  Przejdź do listy kontaktów Skype'a
   

  3

  Kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz zablokować, a następnie wybierz polecenie Zablokuj użytkownika [nazwa kontaktu].

  Blokowanie osoby na liście kontaktów
   

  4

  Aby zgłosić uciążliwego użytkownika firmie Skype, zaznacz pole wyboru Zgłoś nadużycie przez tę osobę.

  Opcja Zgłoś nadużycie przez tę osobę wybrana w wyświetlonym oknie
   

  5

  Kliknij przycisk Zablokuj. Użytkownik zostanie usunięty z listy kontaktów i nie będzie mógł się z Tobą kontaktować.

  Aby odblokować kontakt

  1 Zaloguj się w Skypie.
  2

  Na pasku menu kliknij pozycję Skype > Preferencje i wybierz pozycję Prywatność.

  3

  Kliknij pozycję Zarządzaj zablokowanymi użytkownikami.

  Zablokowani użytkownicy: opcja Zarządzaj zablokowanymi użytkownikami wybrana na panelu Prywatność
   

  4

  W polu Zablokowani użytkownicy kliknij kontakt, który chcesz odblokować, i kliknij przycisk Odblokuj.

  Okno Wybierz kontakt do odblokowania

  Użytkownik zostanie z powrotem dodany do Twojej listy kontaktów i będzie mógł się z Tobą kontaktować.

  Wyświetlanie swojego statusu w Internecie

  Jeśli masz starszy przycisk Skype'a w swojej witrynie internetowej, możesz pokazać swój status, co pozwoli każdej osobie odwiedzającej tę witrynę na kontaktowanie się z Tobą przez Skype'a.

  1 Zaloguj się w Skypie.
  2

  Na pasku menu kliknij pozycję Skype > Preferencje i wybierz pozycję Prywatność.

  3

  W dolnej części panelu Prywatność zaznacz pole wyboru Wyświetlaj mój status w sieci WWW.

  Pole wyboru Wyświetlaj mój status w sieci WWW na panelu Prywatność.
   

  Ważne Starsze przyciski Skype'a wyświetlające status Skype'a nie są już obsługiwane.

  Odwiedź nową stronę z przyciskami Skype'a, aby uzyskać własny przycisk dostosowany do potrzeb witryny internetowej lub aplikacji.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, odwiedź nasze centrum zabezpieczeń.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi