Strona główna Skype dla Linuksa

  Czy w Skypie dla Linuksa można wysłać dane osoby z listy kontaktów do innej osoby z listy kontaktów?

  Ten artykuł jest także dostępny dla:

  Dane osoby z listy kontaktów można wysyłać do innych osób z listy kontaktów. Osoba odbierająca te dane może je dodać do swojej listy kontaktów.

  Aby wysłać dane osoby z listy kontaktów do innej osoby z listy kontaktów:

  1. Na liście kontaktów znajdź osobę, której chcesz wysłać kontakty.
  2. Kliknij przycisk  w prawym dolnym rogu okna profilu. Zostanie otwarte menu kontaktu.
  3. Wybierz pozycję Wyślij kontakty. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyślij kontakty.
  4. W lewym okienku kliknij kontakt, który chcesz wysłać. Aby wybrać kilka kontaktów do wysłania, klikaj je, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

  5. Kliknij przycisk Wyślij>>. Nazwy kontaktów do wysłania pojawią się w prawym okienku.

  6. Jeśli zmienisz zdanie i zechcesz usunąć kontakt z listy wysyłanych kontaktów, zaznacz go kliknięciem, a następnie kliknij przycisk << Nie wysyłaj.
  7. Kliknij przycisk Wyślij.

  Kontakt pojawi się jako przycisk w oknie czatu osoby, do której został wysłany. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie prośby o szczegółowe dane.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi