Pomoc iPad

Jak nawiązywać rozmowy wideo w Skypie dla iPada i dołączać do tych rozmów?

Przez Skype'a dla iPada możesz prowadzić bezpłatne rozmowy wideo z pojedynczymi osobami lub grupami osób z całego świata*.

 
 

Czy masz pobranego Skype'a i jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszej sieci? Aby na iPadzie można było prowadzić rozmowy między użytkownikami lub grupowe rozmowy wideo, zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji Skype'a i zostały spełnione wymagania.

Musisz też znaleźć znajomych, którzy używają Skype'a, i dodać ich do swojej listy kontaktów. Po dodaniu znajomych do listy kontaktów możesz łatwo nawiązywać z nimi rozmowy wideo.

Aby nawiązać indywidualną rozmowę wideo:

 1. Zaloguj się w Skype.
 2. Za pomocą funkcji Szukaj znajdź kontakt, do którego chcesz zadzwonić. Możesz też kliknąć kartę Kontakty, aby wybrać pozycję z kontaktów, lub kartę Ostatnie, aby przewinąć konwersacje w celu odnalezienia ostatniej konwersacji z daną osobą.
 3. Na karcie Ostatnie lub Kontakty szybko przesuń w prawo na kontakcie, do którego chcesz zadzwonić, a następnie naciśnij ikonę rozmowa wideo.  Możesz też rozpocząć rozmowę wideo z poziomu okna konwersacji, naciskając ikonę rozmowy wideo u góry ekranu.
   

Przesyłanie obrazu wideo można włączyć w trakcie rozmowy głosowej między użytkownikami Skype'a. Aby rozpocząć wysyłanie wideo w trakcie rozmowy, wystarczy nacisnąć ikonę kamery Ikona kamery..

Aby dołączyć do rozmowy wideo, po prostu wybierz ikonę wideo w rozmowie przychodzącej.

Co można robić podczas indywidualnej rozmowy wideo?

 • Aby przeglądać i wysyłać wiadomości, naciśnij pozycję Ikona wiadomości błyskawicznych. w prawym górnym rogu ekranu lub przesuń szybko w lewo w obszarze rozmowy.
 • Szybko przesuń w prawo, aby wyświetlić listę Ostatnie.
 • Naciśnij pozycję Ikona kamery., aby włączyć lub wyłączyć transmisję wideo.
 • Aby przełączyć się między przednią i tylną kamerą, naciśnij pozycję .
 • Naciśnij pozycję Ikona mikrofonu., aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
 • Aby dodać uczestników do rozmowy, naciśnij pozycję .
 • Naciśnij pozycję Ikona głośnika, aby włączyć lub wyłączyć głośnik lub przełączyć dźwięk na zestaw słuchawkowy. Jeśli łącze Bluetooth nie zostało jeszcze skonfigurowana, przejdź do menu iPada i naciśnij pozycję Ustawienia> Bluetooth, a następnie ustaw pozycję Bluetooth jako włączoną. Zaczekaj, aż iPad wykryje zestaw słuchawkowy Bluetooth, a następnie naciśnij go, aby sparować urządzenia.
 • Aby opuścić ekran rozmowy wideo (rozmowa pozostanie aktywna do czasu jej zakończenia), naciśnij w lewym górnym rogu ekranu.
 • Aby powrócić do rozmowy, naciśnij czerwony baner aktywnej rozmowy w górnej części ekranu.
 • Aby zakończyć rozmowę, naciśnij pozycję Ikona kończenia rozmowy..
 


Aby nawiązać rozmowę, utwórz grupę, jeśli jeszcze tego nie zrobiono, wybierz istniejącą grupę na karcie Ostatnie lub dodaj osoby do bieżącej rozmowy indywidualnej. Naciśnij przycisk rozmowy wideo Ikona kamery., aby nawiązać rozmowę z grupą, lub szybko przesuń w prawo z poziomu karty Ostatnie i wybierz przycisk rozmowy wideo. Po nawiązaniu połączenia ze wszystkimi uczestnikami możesz zacząć rozmawiać.

Aby dołączyć do rozmowy wideo, po prostu wybierz ikonę wideo w rozmowie przychodzącej.

Jakie czynności mogę wykonywać podczas grupowej rozmowy wideo?

 • Aby przełączyć się na widok siatki, naciśnij pozycję .
 • Aby otworzyć dodatkowe opcje menu, naciśnij nagłówek grupy.
 • Aby przełączyć się między kamerą przednią a tylną. naciśnij pozycję Ikona kamery..
 • Aby przeglądać i wysyłać wiadomości, naciśnij pozycję w prawym górnym rogu ekranu lub przesuń szybko w lewo w obszarze rozmowy.

Widok z fokusem

Widok siatki

W widoku z fokusem osoba mówiąca jest automatycznie wyświetlana na pełnym ekranie:

Możesz jednak zmienić osobę wyświetlaną na pełnym ekranie, naciskając konkretnego uczestnika na wstążce obrazu wideo i przypinając go lub odpinając w widoku pełnego ekranu. Aby wyświetlić wszystkich uczestników, przewiń wstążkę obrazu wideo w prawo.

Wciąż pracujemy nad tą funkcją, aby dodać obsługę jak największej liczby strumieni wideo.
Naciśnij nagłówek grupy,

który umożliwia:

 • Wyświetlanie uczestników rozmowy
 • Usuwanie osoby z rozmowy przy użyciu czerwonej ikony telefonu
 • Dodawanie do rozmowy osób z grupy przy użyciu zielonej ikony telefonu
 • Dodawanie uczestników

Po naciśnięciu w dowolnym miejscu ekranu możesz wykonywać dodatkowe czynności:

 • Włączanie i wyłączanie wysyłania obrazu wideo
 • Wyciszanie mikrofonu
 • Dodawanie uczestników
 • Kończenie rozmowy

W rozmowie grupowej może uczestniczyć maksymalnie 25 osób (wraz z tobą). Zależnie od używanego iPada jednocześnie może być wyświetlanych 6 strumieni wideo (wraz z twoim). Pozostałe strumienie to strumienie głosowe. Dowiedz się więcej.

Możesz odbierać udostępnione obrazy ekranów od użytkowników Skype'a dla Windows i Skype'a dla Mac OS X. Obecnie nie można udostępniać innym osobom zawartości ekranu iPada ani odbierać obrazów ekranów od innych użytkowników iPada.

Sprawdź, czy system spełnia wymagania lub czy nie występują inne typowe problemy z rozmową wideo. Jakość rozmowy wideo może też zależeć od parametrów sieci. Im szybsze jest połączenie transmisji danych, tym lepsza jest jakość rozmowy wideo.
 

*Zależnie od abonamentu na transmisję danych, z którego korzystasz, operator sieci komórkowej może naliczać opłaty.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Rozmowy wideo" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Przewodniki wideo

Przyjazne przewodniki przedstawiające podstawy korzystania ze Skype'a

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie