Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Dlaczego występuje błąd instalatora Windows 1618, gdy instaluję Skype?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Kod błędu instalatora Windows o numerze 1618 jest wyświetlany, gdy próbujesz zainstalować jednocześnie więcej niż jeden program. Może się tak zdarzyć, gdy próbujesz zainstalować Skype'a i w tym samym czasie system Windows instaluje aktualizacje.

  Aby rozwiązać ten problem, przed instalacją Skype'a upewnij się, że nie są instalowane inne programy. Jeżeli system Windows instaluje aktualizacje, zaczekaj na zakończenie instalacji lub zamknij proces instalatora Microsoft ręcznie. Jeśli to nie zadziała, ponownie uruchom komputer i spróbuj jeszcze raz. 

  Aby ręcznie zamknąć proces instalatora Microsoft:

  1. naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij opcję Uruchom Menedżera zadań (Start Task Manager).
  2. Kliknij kartę Procesy (Processes), zaznacz proces MSIEXEC.EXE.
  3. Kliknij przycisk Zakończ proces (End Process).
  4. Zainstaluj Skype'a.
   
  *Skype nie jest odpowiedzialny za treści stron zewnętrznych.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi