Pomoc Windows Desktop

Jak usunąć Skype'a z paska zadań systemu Windows?

 

Po zalogowaniu do Skype'a logo Skype'a jest wyświetlane na pasku zadań systemu Windows. Możesz także zobaczyć ikonę statusu Skype'a wyświetloną w prawym dolnym rogu ekranu. 

Jeśli zamkniesz okno Skype'a, logo Skype'a i ikona statusu są nadal wyświetlane zarówno na pasku zadań systemu Windows, jak i w prawym dolnym rogu ekranu.

 

 1. Wybierz kolejno pozycje Zaawansowane > Zaawansowane ustawienia.
 2. Odznacz pole wyboru obok pozycji Pozostaw Skype'a w pasku zadań, gdy jestem zalogowany.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Odtąd po zamknięciu okna aplikacji Skype nie powinien już być widoczny na pasku zadań systemu Windows. W przeciwnym wypadku trzeba zmienić właściwości programu. W tym celu: 

 1. Kliknij menu Start
 2. W systemie Windows 7/Vista: Wybierz pozycję Komputer (Computer).
  W systemie Windows XP: Wybierz pozycję Mój komputer (My Computer).
 3. Otwórz folder Dysk lokalny (C:) (Local Disk (C:)).
 4. W systemie Windows 7/Vista: Wybierz folder Pliki programów(x86) (Program Files(x86)).
  W systemie Windows XP: Wybierz folder Program Files.
 5. Znajdź i otwórz folder Skype.
 6. Otwórz folder Phone.
 7. Kliknij prawym przyciskiem plik Skype.exe i wybierz polecenie Właściwości (Properties).
 8. Na karcie Zgodność (Compatibility) odznacz pole wyboru obok pozycji Uruchom ten program w trybie zgodności z: (Run this program in compatibility mode for:)

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).