Pomoc Windows Desktop

Jak zrobić zdjęcie?

Korzystając z kamery internetowej, można fotografować siebie, edytować wykonane zdjęcia i zapisywać je jako obrazy profilu. Możesz również robić zdjęcia innym osobom podczas rozmów wideo, a następnie przesyłać je dalej.

Pamiętaj, że opcja Zrób zdjęcie jest odpowiednikiem opcji Zdjęcie wideo dostępnej w starszych wersjach Skype'a.

Poniższe odpowiedzi na często zadawane pytania zawierają instrukcje wykonywania następujących czynności:

Robienie sobie zdjęcia

Aby zrobić sobie zdjęcie:

 1. Zaloguj się w Skypie.
 2. Na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia> Opcje.
 3. Kliknij pozycję Ustawienia wideo na ekranie Opcje. Jeśli masz podłączoną kamerę internetową, zobaczysz przesyłany z niej obraz.

  Jeśli do komputera jest podłączonych kilka kamer internetowych, możesz wybrać inną kamerę z listy rozwijanej.

  W razie potrzeby kliknij pozycję Ustawienia kamerki, aby dostosować ustawienia rejestrowania wideo, takie jak oświetlenie, jasność i kontrast.

 4. Kliknij pozycję Zmień zdjęcie w profilu.
 5. W wyświetlonym oknie przedstawiony jest obraz z kamery. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk Zrób zdjęcie.
 6. Zaznacz obszar zdjęcia, który chcesz wykorzystać, umieszczając kursor na zdjęciu i przeciągając w odpowiedni sposób. Wymiary zdjęcia możesz zmienić za pomocą suwaka na dole.
 7. Kliknij pozycję Wybierz to zdjęcie, a następnie kliknij pozycję Zapisz. Wykonane zdjęcie zostanie zapisane jako obraz profilu.

Robienie zdjęcia innej osobie

Aby zrobić zdjęcie innej osobie:

 1. Nawiąż rozmowę wideo.
 2. Aby zrobić zdjęcie, kliknij przycisk + w oknie rozmowy i kliknij pozycję Zrób zdjęcie.


  Zostanie automatycznie wyświetlony obszar Galeria zdjęć.

 3. Za pomocą przycisków strzałek w lewo i w prawo możesz przejrzeć zrobione zdjęcia. Możesz też kliknąć pozycję Galeria, aby wyświetlić listę wszystkich zdjęć.

  Aby wyświetlić pliki zdjęć w Eksploratorze Windows, kliknij przycisk Zlokalizuj.

  Aby wysłać zdjęcie do bieżącego rozmówcy lub innej osoby z listy kontaktów Skype'a, kliknij przycisk Udostępnij i wybierz odbiorcę.

Używanie zdjęcia jako obrazu profilu

Zdjęcie zrobione kamerą internetową można zastosować jako obraz profilu:

 1. Na pasku menu wybierz pozycję Skype> Profil> Zmień swój obrazek.
 2. Kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. Wybierz zdjęcie, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Otwórz.
 4. Kliknij pozycję Wybierz to zdjęcie, aby ustawić je jako obraz profilu.

Znajdowanie zdjęć w Eksploratorze Windows

Domyślnie zdjęcia wykonywane za pomocą Skype'a są zapisywane w następujących lokalizacjach:

Windows 8/8.1 C:\Użytkownicy\\Moje obrazy
Windows Vista i Windows 7 C:\Użytkownicy\\AppData\Roaming\Skype\Pictures
Windows XP C:\Documents and Settings\\Application Data\Skype\Pictures

Zmienna to Twoja nazwa użytkownika systemu Windows, a zmienna to Twoja nazwa użytkownika Skype'a lub nazwa konta Microsoft (w takim przypadku będzie się rozpoczynać od live#).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).