Pomoc Windows Desktop

Co to są skróty klawiszowe i jak ich używać w Skype na pulpicie?

Skróty klawiaturowe są szczególne kombinacje dwóch lub większej liczby klawiszy na klawiaturze. One sprawiają, że łatwiejsze i szybsze do użycia poleceń, które w przeciwnym razie masz dostęp poprzez menu. Można użyć skrótów klawiaturowych łatwo zamknąć Skype, wysyłanie plików, kopiowanie tekstu i wiele więcej.

Łatwiej używać Skype do Windows Desktop, można włączyć skróty klawiszowe dla, gdy chcesz:

 • Odbieranie połączeń
 • Odebrać połączenie wideo
 • Zignorowanie połączenia
 • Kończenie połączenia
 • Umożliwia utworzenie migawki podczas połączeń wideo
 • Skupić się na Skype
 • Wyszukiwanie osób na Skype
 • Wycisz mikrofon
 • Wyciszenia (Push-to-talk)
 • Przełącznik widoku

Aby włączyć i dostosować skróty klawiszowe:

 1. Zaloguj się do Skype.
 2. Przejdź do menu Narzędzia > Opcje...
 3. Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz skróty klawiszowe.


 4. Sprawdź, czy włączyć skróty klawiaturowe.
 5. Zaznacz działania, które chcesz włączyć skróty klawiszowe dla.  Jeśli chcesz zmienić domyślny skrót, kliknij przycisk zmienić zaznaczony skrót . Po prostu wpisz nowy skrót i kliknij przycisk OK.


 6. Kliknij przycisk Zapisz. Jesteś gotowy zacząć oszczędzać czas rezygnowaæ hotkeys.


Kombinacja klawiszy Działania
Ctrl + I Otwórz własny profil
Ctrl +, (Ctrl + przecinek) Otwórz ustawienia
CTRL + H Otwórz Pomoc w domyślnej przeglądarce
Strzałka po wysłaniu wiadomości Edytować ostatnią wiadomością wysłaną

Poniżej lista zastosowań skróty Apple jest Konwencja nazewnictwa klawiszy modyfikujących. Elementy menu Użyj symboli klawiszy modyfikujących, zamiast pisowni ich nazwisk. Klawiatura Mac mogą korzystać symbol lub nawet konkretne określenie dla tego samego klucza modyfikatora. Oto lista symboli z odpowiadającymi im nazwami klawiszy modyfikatora, które możesz natknąć się na:

 • ⌘ (klawisz Command) — klawisz Command może być także oznaczony symbolem Apple Apple symbol na klawiaturze.
 • ⎇ (klawisz Option) — jest opcja klucz może być także oznaczony z skrótem "Alt" na klawiaturze.
 • ⇧ (klawisz Shift)
 • ⌃ (klawisz Control)
 • ⏎ (klawisz ENTER)
 • ↑ (klawisz Strzałka w górę)
 • ↓ (klawisz Strzałka w dół)
 • → (Strzałka w prawo)
 • ← (klawisz Strzałka w lewo)

Globalne skróty klawiszowe

Kombinacja klawiszy Działania
[Polecenie] + [1] Wyświetlić okno główne Skype
[Polecenie] + [2] Wyświetlić klawiaturę numeryczną
[Polecenie] + [3] Wyświetlanie na monitorze kontakty
[Polecenie] + [N] Otwórz nową konwersację
[Polecenie] + [W] Zamknij bieżący wątek, profil lub wyszukiwania
[Polecenie] + [Shift] + [W] Zamknij okno Skype
[Polecenie] + [Shift] + [I] Edytuj swój profil
[Polecenie] + [opcja] + [F] Wyszukiwanie kontaktów i wiadomości
[Polecenie] + [kontroli] + [F] Tryb pełnoekranowy
[Polecenie] + [Shift] + [O] Strona główna Skype
[Polecenie] + [Shift] + [C] Kontakty
[Polecenie] + [Y] Historia

Skróty wyszukiwania

Kombinacja klawiszy Działania
Strzałka w dół Zaznacz następny element w menu sugestie
Strzałka w górę Zaznacz poprzedni element w menu sugestie
[Polecenie] + [strzałka] Przejść do następnej sekcji menu sugestie
[Polecenie] + [strzałka] Przejść do poprzedniej sekcji Propozycje menu

Skróty do kontaktów

Kombinacja klawiszy Działania
[Polecenie] + [opcja] + [4] Kontaktów Wyświetl jako listę
[Polecenie] + [opcja] + [5] Widok kontaktów jako Zdjęcia
Powrót Rozpocząć rozmowę z wybranych kontaktów
[Opcja] + [powrót] Rozpocznij połączenie z wybranych kontaktów
Usuń Usunąć zaznaczone kontakty lub usunąć je z bieżącej listy

Skróty konwersacji

Kombinacja klawiszy Działania
Powrót Wyślij wiadomość, w polu wprowadzania
[Opcja] + [powrót] Wstawić nowy wiersz w polu wprowadzania
Escape Wyczyść pole wprowadzania
[Polecenie] + [Shift] + [E] Edycja ostatniej wiadomości wysłane
Strzałka w górę Edycja ostatniej wiadomości wysłane (Jeśli pole jest puste)
[Polecenie] + [+] Powiększyć tekst
[Polecenie] + [0] Zrobić normalnego rozmiaru tekstu
[Polecenie] + [-] Zmniejszyć rozmiar tekstu
[Polecenie] + [F] Otwórz pasek wyszukiwania
[Polecenie] + [G] Znajdź następny
[Polecenie] + [Shift] + [G] Znajdź poprzedni
[Polecenie] + [Shift] + [S] Wysyłanie wiadomości SMS
[Polecenie] + [Shift] + [F] Wysyłanie plików
[Polecenie] + [Shift] + [U] Oznacz konwersację jako nieprzeczytane
[Polecenie] + [Shift] + [] Dodaj osoby do konwersacji
[Polecenie] + [I] Pokaż profil kontaktu (w rozmowie jeden do jednego)
[Polecenie] + [opcja] + [strzałka w prawo] Następne rozmowy na pasku bocznym
[Polecenie] + [opcja] + [strzałka w lewo] Poprzedni wątek w pasku bocznym

Wywołać skróty

Kombinacja klawiszy Działania
[Polecenie] + [Shift] + [H] Zakończyć bieżące połączenie
[Polecenie] + [Shift] + [M] Wyciszanie mikrofonu
[Polecenie] + [Shift] + [R] Zadzwonić lub odebrać połączenie przychodzące z dźwiękiem
[Polecenie] + [opcja] + [strzałka] Zwiększ głośność
[Polecenie] + [opcja] + [strzałka] Zmniejszyć głośność
[Polecenie] + [opcja] + [kontroli] + [strzałka] Wprowadź Push do trybu Talk. Zwolnij, aby wyciszyć mikrofon
[Polecenie] + [2] Wyświetlić klawiaturę numeryczną

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).
tłumaczenie maszynowe

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA12025

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ustawienia Skype'a" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie