Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Co to są skróty klawiszowe i jak ich używać w Skypie?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Skróty klawiszowe lub klawisze dostępu to określone kombinacje co najmniej dwóch klawiszy klawiatury. Ułatwiają one i przyspieszają korzystanie z poleceń, które normalnie są dostępne przez menu. Przy użyciu skrótów klawiaturowych można między innymi szybko zamknąć Skype'a, przesłać plik i skopiować tekst.

  Skróty klawiszowe w Skypie (wersja 8) dla pulpitu Windows i komputera Mac

  Pulpit Windows Komputer Mac Czynność
  Nie dotyczy [Command]+[1] Otwarcie głównego okna Skype'a
  Ctrl+I [Command]+Shift+[O] Otwarcie panelu powiadomień
  Ctrl + , (Ctrl + przecinek) [Command]+[Przecinek] Otwarcie ustawień aplikacji
  Ctrl + H Nie dotyczy Otwarcie Pomocy w domyślnej przeglądarce
  Ctrl + D [Command]+[2] Uruchomienie głównej klawiatury numerycznej
  Ctrl + N [Command]+[N] Rozpoczęcie nowej konwersacji
  Ctrl+G [Command]+[G] Nowa grupa
  Ctrl + F

  [Command]+[F]

  Funkcja wyszukiwania w bieżącej konwersacji
  Shift + Enter Shift+Enter Wybranie następnej wiadomości w wynikach wyszukiwania
  Wprowadzenie Powrót Wybranie poprzedniej wiadomości w wynikach wyszukiwania
  Alt + Shift + E Control+Shift+[E] Aktywacja okna wprowadzania wiadomości
  Ctrl + Shift + S [Command]+Opcja+[S] Wyszukiwanie osób, grup i wiadomości
  Alt + 1 Nie dotyczy Przejście do ostatnich czatów
  Alt + 2 [Command]+Shift+[C] Otwarcie kontaktów
  Alt + 3 [Command]+Shift+[B] Otwarcie okna kontaktów zawierającego boty
  Ctrl + O [Command]+Opcja+[O] Przesłanie opinii
  Ctrl+R [Command]+[R] Odświeżenie aplikacji
  Ctrl+T [Command]+[T] Otwarcie motywów
  Ctrl+Shift+T [Command]+Shift+[T] Przełączanie między trybem jasnym i ciemnym
  Aby przybliżyć, oddalić lub przywrócić rzeczywisty rozmiar menu Widoku:
  Ctrl + Shift + = przybliżanie
  Ctrl + - oddalanie
  Ctrl + 0 przywracanie rzeczywistego rozmiaru
  Wykorzystaj przycisk Widok, aby przybliżyć lub oddalić obraz albo wrócić do rzeczywistego rozmiaru
  [Command]+[+] przybliżanie
  [Command]+[-] oddalanie
  [Command]+[0] przywracanie rzeczywistego rozmiaru
  Przybliżanie, oddalanie lub wyświetlanie w rzeczywistym rozmiarze
  Strzałka w górę po wysłaniu wiadomości [Command]+Shift+[E] Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
  Ctrl+ P [Command]+[I] Wyświetlenie profilu konwersacji
  Ctrl + Shift + Tab Control+Shift+Tab Otwarcie powyższego czatu
  Ctrl + Tab Control+Tab Otwarcie poniższego czatu
  Ctrl + Shift + A [Command]+Shift+[A] Dodanie osób do konwersacji lub rozmowy
  Ctrl + Shift + E [Command]+[E] Ukrycie konwersacji
  Ctrl + Shift + U [Command]+Shift+[U] Oznaczenie wiadomości jako nieprzeczytanej
  Ctrl + Shift + K [Command]+Shift+[K] Rozpoczęcie połączenia wideo lub włączenie/wyłączenie wideo
  Ctrl + Shift + L [Command]+Shift+[L] Wybranie wielu wiadomości w konwersacji
  Ctrl + Shift + P [Command]+Shift+[R] Rozpoczęcie lub odebranie połączenia audio
  Ctrl + Shift + F [Command]+Shift+[F] Wysłanie pliku
  Ctrl+Shift+G [Command]+Shift+[G] Otwarcie galerii
  Ctrl + S [Command]+[S] Zrobienie zdjęcia z rozmowy wideo
  Ctrl + E [Command]+Shift+[H] Rozłączenie
  Ctrl + M [Command]+Shift+[M] Przełączenie wyciszenia

   

  Aby ułatwić korzystanie w programie Skype dla pulpitu Windows, można włączyć klawisze dostępu, gdy chcesz wykonać następujące czynności:

  • Odbierz rozmowę
  • Odbierz rozmowę z wideo
  • Ignoruj rozmowę
  • Zakończ rozmowę
  • Zrób zdjęcie w czasie rozmowy wideo
  • Uaktywnij Skype'a
  • Szukaj znajomych w Skypie
  • Wycisz mikrofon
  • Przełącz wyciszenie (naciśnij i mów)
  • Przełącz widok

  Aby włączyć i dostosować skróty klawiszowe:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Przejdź do obszaru Narzędzia >Opcje...
  3. Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Klawisze dostępu.


    
  4. Zaznacz pole wyboru Włącz skróty klawiszowe.
  5. Zaznacz czynności, dla których chcesz włączyć skróty klawiszowe.   Kliknij opcję Zmień wybrany skrót, jeżeli chcesz zmienić skrót domyślny. Wprowadź nowy skrót i kliknij przycisk OK.


    
  6. Kliknij przycisk Zapisz. Możesz już oszczędzać czas dzięki skrótom klawiszowym.


    
  Kombinacja klawiszy Czynność
  Ctrl + I Otwarcie własnego profilu
  Ctrl + , (Ctrl + przecinek) Otwarcie okna Ustawienia
  Ctrl + H Otwarcie Pomocy w domyślnej przeglądarce
  Ctrl + D Otwarcie głównej klawiatury numerycznej
  Ctrl + N Rozpoczęcie nowej konwersacji
  Ctrl + F Wyszukiwanie kontaktów i wiadomości
  Ctrl + F4 Ukrycie konwersacji
  Ctrl+ P Wyświetlenie profilu konwersacji
  Ctrl + E Zakończenie rozmowy
  Ctrl + M Przełączenie wyciszenia
  Strzałka w górę po wysłaniu wiadomości Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
  Alt + 1 Przejście do ostatnio otwieranych elementów
  Alt + 2 Przejście do kontaktów
  Alt + 3 Przejście do botów
  Ctrl + Shift + A Dodanie osób do konwersacji
  Ctrl + Shift + F Wysłanie pliku
  Ctrl + Shift + U Oznaczenie wiadomości jako nieprzeczytanej
  Ctrl + Shift + H Przełączenie statusu aktywnej rozmowy (zawieszenie/wznowienie)
  Ctrl + Shift + K Rozpoczynanie rozmowy wideo
  Ctrl + Shift + P Rozpoczynanie rozmowy głosowej
  Ctrl + O Przesłanie opinii

  W poniższej liście skrótów użyto konwencji nazewnictwa firmy Apple dotyczącej klawiszy modyfikujących. Elementy menu zawierają symbole klawiszy modyfikujących, a nie ich pełne nazwy. Klawiatura komputera Mac może na danym klawiszu modyfikującym mieć symbol lub nawet konkretną nazwę. Poniżej znajduje się lista symboli z odpowiadającymi im nazwami klawiszy modyfikujących:

  • ⌘ (klawisz Command) — klawisz Command może też mieć na klawiaturze symbol firmy Apple Apple symbol.
  • ⎇ (klawisz Opcja) — klawisz Opcja może też mieć na klawiaturze oznaczenie „Alt”.
  • ⇧ (klawisz Shift)
  • ⌃ (klawisz Control)
  • ⏎ (klawisz Return)
  • ↑ (klawisz Strzałka w górę)
  • ↓ (klawisz Strzałka w dół)
  • → (klawisz Strzałka w prawo)
  • ← (klawisz Strzałka w lewo)

  Skróty globalne

  Kombinacja klawiszy Czynność
  [Command]+[1] Wyświetlenie głównego okna Skype'a
  [Command]+[2] Wyświetlenie klawiatury numerycznej
  [Command]+[3] Wyświetlenie monitora kontaktów
  [Command]+[N] Otwarcie nowej konwersacji
  [Command]+[W] Zamknięcie bieżącej konwersacji, bieżącego profilu lub bieżącego wyszukiwania
  [Command]+[Shift]+[W] Zamknięcie okna Skype'a
  [Command]+[Shift]+[I] Edycja profilu
  [Command]+[Opcja]+[F] Wyszukiwanie kontaktów i wiadomości
  [Command]+[Control]+[F] Włączenie trybu pełnoekranowego
  [Command]+[Shift]+[O] Skype Home
  [Command]+[Shift]+[C] Kontakty
  [Command]+[Y] Historia

  Skróty dotyczące wyszukiwania

  Kombinacja klawiszy Czynność
  Strzałka w dół Wybór następnego elementu w menu podpowiedzi
  Strzałka w górę Wybór poprzedniego elementu w menu podpowiedzi
  [Command]+[Strzałka w dół] Przejście do następnej sekcji menu podpowiedzi
  [Command]+[Strzałka w górę] Przejście do poprzedniej sekcji menu podpowiedzi

  Skróty dotyczące kontaktów

  Kombinacja klawiszy Czynność
  [Command]+[Opcja]+[4] Wyświetlenie kontaktów jako listy
  [Command]+[Opcja]+[5] Wyświetlenie kontaktów jako obrazków
  Return Rozpoczęcie konwersacji z wybranymi kontaktami
  [Opcja]+[Return] Rozpoczęcie rozmowy z wybranymi kontaktami
  Delete Usunięcie wybranych kontaktów lub usunięcie ich z bieżącej listy

  Skróty dotyczące konwersacji

  Kombinacja klawiszy Czynność
  Return Wysłanie wiadomości wpisanej w polu wprowadzania
  [Opcja]+[Enter] Wstawienie nowego wiersza w polu wprowadzania
  Escape Wyczyszczenie pola wprowadzania
  [Command]+[Shift]+[E] Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
  Strzałka w górę Edycja ostatnio wysłanej wiadomości (jeśli pole wprowadzania jest puste)
  [Command]+[+] Powiększenie rozmiaru tekstu
  [Command]+[0] Użycie tekstu normalnej wielkości
  [Command]+[-] Zmniejszenie rozmiaru tekstu
  [Command]+[F] Otwarcie paska Znajdź
  [Command]+[G] Wyszukiwanie następnego wystąpienia
  [Command]+[Shift]+[G] Wyszukiwanie poprzedniego wystąpienia
  [Command]+[Shift]+[S] Wysłanie SMS-a
  [Command]+[Shift]+[F] Wysłanie plików
  [Command]+[Shift]+[U] Oznaczenie konwersacji jako nieprzeczytanej
  [Command]+[Shift]+[A] Dodanie osób do konwersacji
  [Command]+[I] Wyświetlenie profilu kontaktu (w konwersacji dwustronnej)
  [Command]+[Opcja]+[Strzałka w prawo] Następna konwersacja na pasku bocznym
  [Command]+[Opcja]+[Strzałka w lewo] Poprzednia konwersacja na pasku bocznym

  Skróty dotyczące rozmowy

  Kombinacja klawiszy Czynność
  [Command]+[Shift]+[H] Zakończenie bieżącej rozmowy
  [Command]+[Shift]+[M] Wyciszenie mikrofonu
  [Command]+[Shift]+[R] Zainicjowanie rozmowy lub odebranie rozmowy przychodzącej audio
  [Command]+[Opcja]+[Strzałka w górę] Zwiększenie głośności
  [Command]+[Opcja]+[Strzałka w dół] Zmniejszenie głośności
  [Command]+[Opcja]+[Control]+[Strzałka w górę] Przejście do trybu Naciśnij i mów (należy puścić klawisze, aby wyciszyć mikrofon)
  [Command]+[2] Wyświetlenie klawiatury numerycznej

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi