Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Co to są skróty klawiszowe i jak ich używać w Skypie?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Skróty klawiaturowe to określone kombinacje dwóch lub większej liczby klawiszy klawiatury. Ułatwiają one i przyspieszają korzystanie z poleceń, które normalnie są dostępne przez menu. Przy użyciu skrótów klawiaturowych można między innymi szybko zamknąć Skype'a, przesłać plik i skopiować tekst.

  Globalne skróty klawiszowe umożliwiają używanie skrótów klawiaturowych Skype'a podczas gdy Skype dla systemu Windows 10 (wersja 14) jest zminimalizowany lub nie ma fokusa. Globalne skróty klawiszowe są domyślnie włączone w Skypie. Aby je wyłączyć:

  1. Kliknij obrazek profilu.
  2. Kliknij pozycję Ustawienia.
  3. Kliknij pozycję Ogólne.
  4. Wyłącz przełącznik Włącz globalne skróty klawiszowe.

   

  Dostępne globalne skróty klawiszowe

  Kombinacja klawiszy Akcja
  Ctrl+M Przełączanie wyciszenia
  Ctrl+E Rozłączanie
  Kombinacja klawiszy Akcja
  Ctrl+kreska ukośna Wyświetlanie skrótów klawiaturowych
  Ctrl+przecinek Otwarcie ustawień aplikacji
  Ctrl+H Otwarcie Pomocy w domyślnej przeglądarce
  Ctrl+O Przesłanie opinii
  Ctrl+T Otwarcie motywów
  Ctrl+Shift+T Przełączanie między trybem jasnym i ciemnym
  Alt+1 Przejście do ostatnich czatów
  Ctrl+I Otwarcie panelu powiadomień
  Ctrl+Shift+S Wyszukiwanie wszystkich kontaktów, wiadomości i botów
  Ctrl+Tab Następna konwersacja
  Ctrl+Shift+Tab Poprzednia konwersacja
  Ctrl+Shift+znak plus Powiększenie
  Ctrl+znak minus Pomniejszenie
  Ctrl+0 Wyświetlanie rzeczywistego rozmiaru
  Ctrl+N Rozpoczęcie nowej konwersacji
  Ctrl+G Nowy czat grupowy
  Alt+2 Otwarcie kontaktów
  Ctrl+P Wyświetlanie profilu konwersacji
  Ctrl+Shift+A Dodawanie osób do konwersacji
  Ctrl+Shift+F Wysłanie pliku
  Ctrl+Shift+G Otwarcie galerii
  Ctrl+Shift+U Oznaczanie jako nieprzeczytane
  Alt+Shift+E Aktywacja okna wprowadzania wiadomości
  Ctrl+Shift+L Zaznaczanie wielu wiadomości
  Ctrl+Shift+E Archiwizowanie wybranej konwersacji
  Ctrl+F Wyszukiwanie w obrębie wybranej konwersacji
  Ctrl+Shift+P Odbieranie przychodzącej rozmowy
  Ctrl+E Rozłączanie
  Ctrl+Shift+K Rozpoczęcie rozmowy wideo
  Ctrl+Shift+P Rozpoczęcie rozmowy głosowej
  Ctrl+M Przełączanie wyciszenia
  Ctrl+Shift+K Przełączanie kamery
  Ctrl+D Uruchamianie klawiatury numerycznej
  Ctrl+Shift+A Dodawanie osób do rozmowy
  Ctrl+S Zrobienie zdjęcia z kamery internetowej
  Ctrl+Shift+J Zmienianie rozmiaru podglądu kamery
  Ctrl+Alt+M Poinformowanie o stanie mikrofonu podczas rozmowy
  Ctrl+Alt+Shift+K Poinformowanie o stanie własnego wideo podczas rozmowy
  Strzałka w górę po wysłaniu wiadomości Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
  Ctrl+Shift+Tab Otwarcie powyższego czatu
  Ctrl+Tab Otwarcie poniższego czatu
  Ctrl+R (tylko komputery z systemem Windows) Odświeżenie aplikacji
  Kombinacja klawiszy Akcja
  Command+przecinek Otwarcie ustawień aplikacji
  Control+H Otwarcie Pomocy w domyślnej przeglądarce
  Command+Option+O Przesłanie opinii
  Command+T Otwarcie motywów
  Command+Shift+T Przełączanie między trybem jasnym i ciemnym
  Option+1 Przejście do ostatnich czatów
  Command+Shift+O Otwarcie panelu powiadomień
  Command+Option+F Wyszukiwanie kontaktów, wiadomości i botów
  Control+Tab Następna konwersacja
  Control+Shift+Tab Poprzednia konwersacja
  Command+Shift+znak plus Powiększenie
  Command+znak minus Pomniejszenie
  Command+0 Wyświetlanie rzeczywistego rozmiaru
  Command+N Rozpoczęcie nowej konwersacji
  Command+G Nowy czat grupowy
  Command+Shift+C Otwarcie kontaktów
  Command+I Wyświetlanie profilu konwersacji
  Command+Shift+A Dodawanie osób do konwersacji
  Command+Shift+F Wysłanie pliku
  Command+Shift+G Otwarcie galerii
  Command+Shift+U Oznaczanie jako nieprzeczytane
  Control+Shift+E Aktywacja okna wprowadzania wiadomości
  Command+Shift+L Zaznaczanie wielu wiadomości
  Command+E Archiwizowanie wybranej konwersacji
  Command+F Wyszukiwanie w obrębie bieżącej konwersacji
  Command+Shift+R Odbieranie przychodzącej rozmowy
  Command+Shift+H Rozłączanie
  Command+Shift+K Rozpoczęcie rozmowy wideo
  Command+Shift+R Rozpoczęcie rozmowy głosowej
  Command+Shift+M Przełączanie wyciszenia
  Command+Shift+K Przełączanie kamery
  Command+2 Uruchamianie klawiatury numerycznej
  Command+Shift+A Dodawanie osób do rozmowy
  Command+S Zrobienie zdjęcia z kamery internetowej
  Command+Shift+J Zmienianie rozmiaru podglądu kamery
  Command+1 Otwarcie głównego okna Skype'a
  Command+Shift+E Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
  Control+Shift+Tab Otwarcie powyższego czatu
  Control+Tab Otwarcie poniższego czatu
  Kombinacja klawiszy Akcja
  Ctrl+Shift+przecinek Otwarcie ustawień aplikacji
  Ctrl+Shift+H Otwarcie Pomocy w domyślnej przeglądarce
  Alt+1 Przejście do ostatnich czatów
  Ctrl+I Otwarcie panelu powiadomień
  Ctrl+Shift+F Wyszukiwanie osób, grup i wiadomości
  Ctrl+Shift+znak plus Powiększenie
  Ctrl+znak minus Pomniejszenie
  Ctrl+0 Wyświetlanie rzeczywistego rozmiaru
  Ctrl+Shift+G Nowy czat grupowy
  Alt+2 Otwarcie kontaktów
  Ctrl+Shift+A Dodawanie osób do konwersacji
  Ctrl+Shift+U Oznaczanie jako nieprzeczytane
  Alt+Shift+E Aktywacja okna wprowadzania wiadomości
  Ctrl+Shift+E Archiwizowanie wybranej konwersacji
  Ctrl+F Funkcja wyszukiwania w bieżącej konwersacji
  Ctrl+Shift+E Rozłączanie
  Ctrl+Shift+K Rozpoczęcie rozmowy wideo
  Ctrl+Shift+P Rozpoczęcie rozmowy głosowej
  Ctrl+M Przełączanie wyciszenia
  Ctrl+Shift+K Przełączanie kamery
  Ctrl+Shift+D Uruchamianie klawiatury numerycznej
  Ctrl+Shift+A Dodawanie osób do rozmowy
  Alt+Shift+J Zmienianie rozmiaru podglądu kamery
  Ctrl+Shift+R Odświeżenie aplikacji
  Strzałka w górę po wysłaniu wiadomości Edycja ostatnio wysłanej wiadomości
  Kombinacja klawiszy Akcja
  Command+Shift+przecinek Otwarcie ustawień aplikacji
  Control+Shift+H Otwarcie Pomocy w domyślnej przeglądarce
  Command+Option+O Przesłanie opinii
  Option+1 Przejście do ostatnich czatów
  Command+Shift+O Otwarcie panelu powiadomień
  Command+Shift+F Wyszukiwanie wszystkich kontaktów, wiadomości i botów
  Command+Shift+znak plus Powiększenie
  Command+znak minus Pomniejszenie
  Command+0 Wyświetlanie rzeczywistego rozmiaru
  Command+Shift+G Nowy czat grupowy
  Command+Shift+C Otwarcie kontaktów
  Command+I Wyświetlanie profilu konwersacji
  Command+Shift+A Dodawanie osób do konwersacji
  Command+Shift+U Oznaczanie jako nieprzeczytane
  Control+Shift+E Aktywacja okna wprowadzania wiadomości
  Command+Shift+L Zaznaczanie wielu wiadomości
  Command+E Archiwizowanie wybranej konwersacji
  Command+F Wyszukiwanie w obrębie wybranej konwersacji
  Command+Shift+H Rozłączanie
  Command+Shift+K Rozpoczęcie rozmowy wideo
  Command+Shift+M Przełączanie wyciszenia
  Command+Shift+K Przełączanie kamery
  Command+Shift+2 Uruchamianie klawiatury numerycznej
  Command+Shift+A Dodawanie osób do rozmowy
  Option+Shift+J Zmienianie rozmiaru podglądu kamery
  Command+Shift+R Odświeżenie aplikacji
  Command+Shift+E Edycja ostatnio wysłanej wiadomości

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi