Pomoc Windows Desktop

Jak zrobić zdjęcie z kamery internetowej za pomocą skrótu klawiszowego?

Podczas rozmów wideo możesz łatwo robić zdjęcia znajomym i rodzinie za pomocą skrótów klawiszowych. Zdjęcia z kamery są zapisywane lokalnie na Twoim komputerze.

Aby ustawić skrót klawiszowy do robienia zdjęć podczas rozmów wideo:

  1. W Skypie na pasku menu kliknij pozycję Narzędzia> Opcje. W oknie Opcje wybierz pozycję Zaawansowane> Skróty klawiszowe.
  2. Zaznacz pozycję Włącz skróty klawiszowe.
  3. Zaznacz pozycję Zrób zdjęcie w czasie rozmowy wideo.

  1. W wyskakującym okienku wprowadź kombinację klawiszy (na przykład zaznacz Ctrl i wpisz S, aby przypisać kombinację klawiszy Ctrl+S), a następnie kliknij przyciski OK i Zapisz.

Aby zmienić skrót klawiszowy, kliknij pozycję Zmień skrót klawiszowy w oknie Opcje i przypisz nowy skrót.

Po zrobieniu kilku zdjęć można je wszystkie przejrzeć, klikając pozycję Galeria.

Kliknij pozycję Udostępnij, aby udostępnić swoje zdjęcia z kamery znajomym. Kliknij pozycję Zlokalizuj, aby znaleźć je na komputerze.

Dowiedz się więcej o zdjęciach z kamery.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).