Pomoc Windows Desktop

Jak mogę dodać kontakty do listy Ulubione w Skypie?

Kontakt można dodać do listy Ulubione na kilka sposobów…

Na komputerze:

  • W oknie czatu kliknij gwiazdkę obok nazwy kontaktu.
  • Prawym przyciskiem myszy kliknij kontakt na liście kontaktów i wybierz pozycję Dodaj do ulubionych.

Na urządzeniu mobilnym:

  • Na liście kontaktów szybko przesuń palcem w lewo i naciśnij gwiazdkę obok kontaktu.
  • W oknie czatu z kontaktem lub grupą naciśnij nazwę u góry ekranu. W menu rozwijanym naciśnij pozycję Dodaj do ulubionych.

Kontakt można usunąć z listy Ulubione na kilka sposobów…

Na komputerze:

  • Prawym przyciskiem myszy kliknij kontakt na liście kontaktów i wybierz pozycję Usuń z ulubionych.
  • Na liście kontaktów przeciągnij kontakt z listy Ulubione i upuść go na liście Kontakty

Na urządzeniu mobilnym:

  • Na liście kontaktów szybko przesuń palcem w lewo i naciśnij gwiazdkę obok kontaktu.
  • W oknie czatu z kontaktem lub grupą naciśnij nazwę u góry ekranu. W menu rozwijanym naciśnij pozycję Usuń z ulubionych.

Listy Ulubione nie można usunąć. Jeśli jednak usuniesz z listy Ulubione wszystkie kontakty, będzie ona pusta.

Jeśli chcesz ponownie wypełnić listę Ulubione, przeciągnij kontakt na listę Ulubione, a ponownie pojawi się u góry listy kontaktów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).