Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak zadbać o aktualność wersji Skype'a dla pulpitu Windows?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Aktualność używanej wersji Skype'a można zapewnić na wiele sposobów. Wybierz jedną z poniższych opcji.

  Jeśli automatyczne aktualizacje są wyłączone, możesz w dowolnym czasie sprawdzać dostępne aktualizacje i samodzielnie je instalować:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Na pasku menu kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje.
  3. Jeśli jest dostępna aktualizacja, pojawi się monit o jej pobranie. Kliknij pozycję Pobierz.

  Okno Pobierz aktualizację Skype'a.

  1. Po zakończeniu pobierania kliknij pozycję Uaktualnij w wyskakującym okienku.

  Po zaktualizowaniu Skype'a dane konta się nie zmieniają. Pozostają też wszystkie środki na koncie Skype. Wszystkie wykupione abonamenty również pozostają bez zmian.

  Jeśli korzystasz ze starszej wersji systemu Windows, która nie jest obsługiwana przez Skype'a (np. Windows 98 lub Windows 2000), aktualizacja wersji Skype'a nie będzie możliwa. Może to mieć wpływ na zakupione produkty Skype'a. Jeśli nie możesz korzystać ze środków na koncie Skype, numeru Skype lub abonamentu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Skype'a.

  Automatyczne aktualizacje są najprostszym sposobem na to, aby Skype był zawsze dostępny w najnowszej wersji. Opcja ta jest domyślnie włączona. Jeśli jednak chcesz ją wyłączyć:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Na pasku menu wybierz pozycję Narzędzia > Opcje….


    
  3. Na karcie Zaawansowane wybierz pozycję Automatyczne aktualizacje.


    
  4. Następnie kliknij pozycję Wyłącz automatyczną aktualizację.

  Aktualizacje Skype'a są także zawarte w usłudze Windows Update. Jeśli aktualizacja Skype'a jest oznaczona jako Ważna w usłudze Windows Update i na komputerze jest skonfigurowane automatyczne aktualizowanie wersji systemu Windows, Skype zostanie zaktualizowany nawet wtedy, gdy automatyczne aktualizacje zostały w nim wyłączone. Jeśli aktualizacja Skype'a jest oznaczona jako Opcjonalna, możesz wybrać, czy chcesz ją zainstalować.

  W przypadku udostępnienia aktualizacji, która nie została jeszcze zainstalowana, otrzymasz stosowne powiadomienie. Aby zaakceptować aktualizację, kliknij pozycję Uaktualnij w wyskakującym okienku.

  Wyskakujące okienko Aktualizacja Skype'a z opcją uaktualnienia Skype'a.

  Od czasu do czasu wycofujemy starsze wersje Skype'a, aby skupić się na ulepszaniu najnowszych. W takim przypadku podczas próby zalogowania się w Skypie pojawi się następujący komunikat:

  Wystarczy wtedy kliknąć pozycję Pobierz najnowszą wersję teraz i wykonać instrukcje w celu bezpłatnego uaktualnienia do najnowszej wersji. Można też wykonać szczegółowe instrukcje podane tutaj, aby rozwiązać problem i kontynuować korzystanie ze Skype'a.

  Obecnie Skype obsługuje systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi