Pomoc Skype'a

  Czy mogę scalić lub rozłączyć moje konta Skype i Microsoft?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Ponieważ konto Skype jest już kontem Microsoft, nie można scalić ani odłączyć konta Skype i Microsoft.

  Za pomocą konta będziesz mieć dostęp do wszystkich swoich usług firmy Microsoft — w tym Skype, Office Online, Outlook, OneNote, OneDrive, Xbox i innych. Po zalogowaniu się do jednej z usług firmy Microsoft może zostać wyświetlony monit o dodanie wiadomości e-mail. Dodanie wiadomości e-mail ułatwia odzyskanie konta, a jednocześnie zapewnia dodatkowe zabezpieczenia.

  Masz problemy z dodaniem adresu e-mail do konta?

  tłumaczenie maszynowe

  WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

  Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA12060