Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Dlaczego w oknie Konto wyświetlany jest monit o wprowadzenie hasła Skype?

  Czasami, kiedy na ekranie są wyświetlane poufne informacje o koncie (na przykład Ustawienia płatności), dla większego bezpieczeństwa prosimy najpierw o podanie hasła nawet te osoby, które zostały już zalogowane do Skype automatycznie przy starcie systemu.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi