Strona główna Skype dla Windows Phone'a

  Jak zarządzać kontaktami w Skypie dla telefonów z Windows Phone 8?

  Po dodaniu kontaktów można nimi zarządzać na te sposoby:

   

  Odrzucając prośbę, można także zablokować kontakt. Wystarczy zaznaczyć pole zablokuj kontakt i kliknąć ok.

  Prośba o szczegółowe dane wyświetlona w sekcji „ostatnio”.

  1. Uruchom Skype'a.
  2. W obszarze ostatnio wybierz prośbę o szczegółowe dane.
  3. Naciśnij Zaakceptuj, by dodać kontakt do listy kontaktów, albo Odrzuć, aby odrzucić prośbę.

  Można wybrać wyświetlanie następujących grup kontaktów:

  • Wszystkie: wyświetlane są wszystkie kontakty.
  • Skype: wyświetlane są tylko te kontakty, które są zalogowane przy użyciu nazwy użytkownika Skype'a lub konta Microsoft.
  • Dostępne: wyświetlane są tylko te kontakty, które są online. Kontakty z wbudowanej książki telefonicznej nie będą wyświetlane. Jeśli zalogujesz się do Skype'a, używając konta Microsoft, zostaną wyświetlone także kontakty z programu Messenger.

  Aby filtrować kontakty:

  W sekcji „Osoby” zaznaczona opcja „wszystkie”.

  1. Uruchom Skype'a.
  2. W sekcji osoby naciśnij filtr nad listą kontaktów.
  3. Wybierz opcję wszystkie, Skype lub dostępne, aby odfiltrować kontakty.

  Do ulubionych można dodać zarówno kontakty Skype'a i Messengera. Aby wyświetlić kontakty dodane do ulubionych, po prostu przejdź na ekran Ulubione.

  Aby dodać kontakty do listy ulubionych:

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Otwórz listę osoby, a następnie naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz dodać do ulubionych.
  3. Naciśnij pozycję dodaj do ulubionych.

  Aby usunąć kontakty z listy ulubionych:

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Przejdź do listy osoby.
  3. Naciśnij pozycję dodaj do ulubionych.
  4. Usuń zaznaczenie pola obok kontaktów, które chcesz usunąć z listy ulubionych.
  5. Naciśnij Przycisk zaznaczenia..

  Jeśli nie chcesz, aby osoba z listy kontaktów mogła do ciebie dzwonić przez Skype'a, wysyłać ci wiadomości ani widzieć twoją dostępność, możesz ją zablokować. Możesz też zupełnie usunąć kontakty z listy kontaktów.

   

  Aby zablokować osobę z listy kontaktów:

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Z listy osoby wybierz kontakt, który chcesz zablokować.
  3. Naciśnij ikonę więcej u dołu ekranu Ikona menu..
  4. Wybierz opcję zablokuj kontakt.
  5. Naciśnij ok.

  Aby odblokować osobę z listy kontaktów:

  Jeśli wybrana jest opcja dostępne, zablokowane kontakty nie będą wyświetlane.

  W sekcji „Osoby” zaznaczona opcja „Skype”.

  Zablokowany kontakt wybrany z kontaktów Skype'a w sekcji „osoby”.

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Upewnij się, że filtr listy kontaktów jest ustawiony na Skype lub wszystkie.
  3. W obszarze osoby naciśnij kontakt, który chcesz odblokować. Zablokowane kontakty mają znaczek Szary znaczek wyświetlany nad obrazkiem profilu zablokowanych kontaktów. nad obrazkiem profilu.
  4. Wybierz opcję odblokuj kontakt.
  5. Naciśnij ok.

  Aby usunąć kontakt:

  Okno Zablokuj kontakt z zaznaczoną opcją „usuń kontakt”.

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Z listy osoby wybierz kontakt, który chcesz usunąć.
  3. Naciśnij ikonę więcej u dołu ekranu Ikona menu..
  4. Wybierz opcję zablokuj kontakt.
  5. Zaznacz pole obok opcji usuń kontakt.
  6. Naciśnij ok.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).