Pomoc Windows Phone

Jak zalogować się w Skypie dla Windows Phone 8?

Przez Skype'a dla Windows Phone 8 możesz bezpłatnie nawiązywać rozmowy głosowe i rozmowy wideo, a także wysyłać wiadomości i dzwonić pod numery telefonów komórkowych i stacjonarnych po wspaniałych stawkach Skype'a.

Dowiedz się więcej o funkcjach dostępnych w Skypie dla Windows Phone 8.

Poniższe pytania i odpowiedzi ułatwią rozpoczęcie korzystania ze Skype'a na telefonie z systemem Windows Phone 8:

Od momentu wydania najnowszej wersji Skype'a dla Windows Phone 8.1 można się logować do Skype'a za pomocą konta Microsoft lub nazwy użytkownika Skype'a. Za pomocą nazwy użytkownika Skype'a można się zalogować tylko do Skype'a dla Windows Phone 8.1 w najnowszej wersji. Nie jest to możliwe w przypadku Skype'a dla Windows Phone 8.

 1. Uruchom Skype'a.
 2. Naciśnij pozycję Nazwa użytkownika Skype'a lub Konto Microsoft.
 3. Jeśli wybierzesz nazwę użytkownika Skype'a, wpisz swoją nazwę użytkownika Skype'a i hasło, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.
 4. Jeśli wybierzesz konto Microsoft, wpisz swoją nazwę użytkownika konta Microsoft i hasło, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.
Aby zalogować się za pomocą konta Microsoft, wykonaj procedurę opisaną tutaj.
 

Zaloguj się w Skypie dla Windows Phone 8, korzystając ze swojego konta Microsoft. Zalecamy używanie konta Microsoft, za pomocą którego skonfigurowano system Windows Phone.

 1. Uruchom Skype'a.
 2. Naciśnij pozycję Zaloguj.
 3. Wpisz nazwę konta Microsoft i hasło, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.

Masz już nazwę użytkownika Skype'a

Do logowania się w Skypie dla Windows Phone 8 jest teraz używane konto Microsoft. Logowanie się w Skypie za pomocą konta Microsoft ma wiele zalet:

 • jedno hasło mniej do zapamiętania
 • zwiększone bezpieczeństwo konta
 • jeszcze łatwiejsze i bezpieczniejsze odzyskiwanie hasła
 • dostęp do usług online firmy Microsoft

Aby zalogować się w Skypie dla Windows Phone 8 przy użyciu istniejącego konta Skype, musisz połączyć to konto ze swoim kontem Microsoft. Aby połączyć konta Skype i Microsoft:

 1. Naciśnij kafelek Skype'a na ekranie startowym, aby uruchomić aplikację.
 2. Naciśnij pozycję Zaloguj.
 3. Zostanie wyświetlona instrukcja, aby zalogować się za pomocą konta Microsoft. Wpisz adres e-mail i hasło do konta Microsoft, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.


   
 4. Zaakceptuj warunki i postanowienia, naciskając pozycję Kontynuuj.


   
 5. W aplikacji zostanie wyświetlone pytanie, czy masz już konto Skype. Naciśnij pozycję Tak.


   
 6. Skype wyszuka konto Skype pasujące do konta e-mail, które zostało użyte do zalogowania się. Jeśli na ekranie pojawi się właściwe konto, naciśnij pozycję Tak. Jeśli na ekranie nie zostanie wyświetlone konto Skype, które chcesz połączyć, naciśnij pozycję Połącz inne konto Skype.


 • W przypadku wybrania opcji połączenia innego konta Skype wpisz nazwę użytkownika Skype'a i hasło, a następnie naciśnij pozycję Tak, aby połączyć konta.

Skype połączy wybrane konta. Zostało przeprowadzone logowanie w Skypie za pomocą istniejącej nazwy użytkownika Skype'a połączonej z kontem Microsoft.

Chcesz zalogować się za pomocą innego konta Microsoft

Jeśli chcesz logować się w Skypie za pomocą konta Microsoft innego niż konto używane do logowania się w systemie Windows Phone 8 (np. jeśli masz konto Skype utworzone przy użyciu innego konta Microsoft przed nabyciem systemu Windows Phone):

 1. Naciśnij kafelek Skype'a na ekranie startowym, aby uruchomić aplikację.
 2. Naciśnij pozycję Zaloguj.


   
 3. Wpisz adres e-mail i hasło do konta Microsoft, którego chcesz używać, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj.

Gotowe. Zostało przeprowadzone logowanie w Skypie na urządzeniu z systemem Windows Phone 8. Teraz możesz dodać osoby do kontaktów, aby bezpłatnie rozmawiać z nimi przez Skype'a i wysyłać do nich wiadomości.

Jeśli chcesz zalogować się w Skypie na urządzeniu z systemem innym niż Windows Phone 8, na przykład na komputerze lub tablecie, wybierz opcję logowania za pomocą konta Microsoft i wpisz swoje dane konta Microsoft.

Używasz więcej niż jednego konta Skype

Jeśli masz więcej niż jedno konto Skype, to każde z nich musisz połączyć z innym kontem Microsoft. W razie potrzeby możesz utworzyć nowe konto Microsoft.

Dowiedz się więcej o łączeniu kont Skype i Microsoft.

 

Tak. Wystarczy, że połączysz istniejące konto Skype ze swoim kontem Microsoft (na przykład z tym, którego używasz do logowania się na urządzeniu z systemem Windows Phone 8).

Jeśli po połączeniu nie zobaczysz swoich kontaktów ani środków, możesz z łatwością odłączyć konto Microsoft od konta Skype, a następnie spróbować je połączyć jeszcze raz.

Tak, możesz utworzyć konto połączone z Twoim kontem Microsoft. Aby dołączyć do Skype'a, wystarczy zalogować się za pomocą konta Microsoft. Masz już konto Microsoft używane do logowania się w systemie Windows Phone 8.

Aby pierwszy raz zalogować się w Skypie na urządzeniu z systemem Windows Phone 8:

 1. Naciśnij kafelek Skype'a na ekranie startowym, aby uruchomić aplikację.
 2. Naciśnij pozycję Zaloguj.


   
 3. Wpisz adres e-mail i hasło do konta Microsoft, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj. Jeśli konto Microsoft nie zostało jeszcze skonfigurowane dla Skype'a (np. na komputerze lub tablecie), Skype w systemie Windows Phone 8 przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji konta Microsoft służącego do logowania się na telefonie, aby umożliwić logowanie się w Skypie.

Jeśli chcesz zalogować się w Skypie na urządzeniu z systemem innym niż Windows Phone 8, na przykład na komputerze lub tablecie, wybierz opcję logowania za pomocą konta Microsoft i wpisz swoje dane konta Microsoft.

Oto kilka prostych rozwiązań typowych problemów, jakie mogą występować, gdy nie możesz zalogować się w Skypie dla Windows Phone 8.

Nie widzę swoich kontaktów ani środków na koncie Skype. Co zrobić?

Być może Twoje konto Microsoft zostało przez Ciebie połączone z innym kontem Skype. Możliwe też, że zostało przez Ciebie utworzone nowe konto. Bez obaw. Połączone konta możesz z łatwością rozłączyć, a następnie możesz połączyć właściwe konta.

Nie pamiętam nazwy konta Microsoft

Jeśli nie pamiętasz nazwy konta Microsoft użytego do skonfigurowania systemu Windows Phone:

 1. Uruchom Skype'a.
 2. Naciśnij pozycję Potrzebujesz pomocy w logowaniu.
 3. Naciśnij pozycję pokaż nazwę użytkownika.

Nazwa Twojego konta Microsoft to adres e-mail wyświetlany w obszarze Konto Microsoft w ustawieniach poczta+konta.

Nie pamiętam hasła do konta Microsoft

Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Microsoft użytego do skonfigurowania systemu Windows Phone:

 1. Uruchom Skype'a.
 2. Naciśnij pozycję Potrzebujesz pomocy w logowaniu.
 3. Naciśnij pozycję resetuj hasło.

Wykonaj podane czynności, aby zresetować hasło.

Możesz także zresetować hasło za pomocą dowolnej przeglądarki.

Podczas próby połączenia swojej nazwy użytkownika Skype'a z kontem Microsoft otrzymuję komunikat z informacją, że konto jest już połączone

Jeśli używane konto Skype jest już połączone z kontem Microsoft, spróbuj zalogować się do konta Microsoft, aby sprawdzić, czy zostały połączone odpowiednie konta.

Jeśli stwierdzisz, że połączone konta nie są tymi, które chcesz połączyć, możesz je rozłączyć, a następnie połączyć właściwe konta.

Przy próbie zalogowania się za pomocą konta Microsoft ekran jest pusty

Jeśli podczas próby zalogowania się za pomocą konta Microsoft widzisz pusty ekran, prawdopodobnie występuje problem z połączeniem transmisji danych.

Sprawdź połączenie (np. przejdź do obszaru, w którym sygnał sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej jest silniejszy) i ponów próbę.

Przy próbie zalogowania się w Skypie dla Windows Phone 8 występuje błąd certyfikatu

Jeśli próbujesz zalogować się w Skypie dla Windows Phone 8 za pomocą konta Microsoft i nie możesz tego zrobić (występuje błąd certyfikatu), prawdopodobnie ustawienia daty i godziny na telefonie są niepoprawne.

Aby poprawnie ustawić datę i godzinę w systemie Windows Phone 8:

 1. Naciśnij pozycję Ustawienia w menu telefonu.


   
 2. Naciśnij pozycję data+godzina.


   
 3. Przesuń suwak Ustaw automatycznie do pozycji Włączone.

Teraz możesz zalogować się w Skypie dla Windows Phone 8 za pomocą konta Microsoft.

W Skypie dla Windows Phone 8 musisz zalogować się tylko raz: po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy. Następnie logowanie będzie wykonywane automatycznie za każdym razem po uruchomieniu Skype'a.

Jeśli korzystasz z najnowszej wersji Skype'a dla Windows Phone 8.1, możesz także używać logowania jednokrotnego, ale tylko w przypadku logowania się do Skype'a za pomocą konta Microsoft. W przypadku logowania jednokrotnego wystarczy tylko zalogować się na telefonie, a logowanie do Skype'a nastąpi automatycznie (bez konieczności wprowadzania szczegółów dotyczących konta Microsoft po otwarciu aplikacji).

Wszystkie funkcje Skype'a dla Windows Phone 8 działają w sieciach 3G, 4G i Wi-Fi. W przypadku korzystania ze Skype'a w sieci 3G lub 4G mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie danych pobierane przez operatora.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).