Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak połączyć konto pakietu Microsoft Office z kontem Skype?

  Jeśli połączysz konto usługi Microsoft Office 365 dla Użytkowników Domowych lub usługi Office 365 Personal ze swoim kontem Skype, możesz korzystać z 60 minut bezpłatnych rozmów z numerami telefonów komórkowych i stacjonarnych każdego miesiąca w ponad 60 krajach na całym świecie.

  Aby połączyć konta i aktywować abonament:

  1. Zaloguj się w pakiecie Office za pomocą konta Microsoft.
  2. W sekcji Usługi i produkty, w obszarze Skype kliknij pozycję Aktywuj minuty na rozmowy przez Skype'a. Zostanie wyświetlona strona aktywacji.
  3. Na stronie aktywacji:
   - Jeśli masz już konto Skype, wybierz przycisk Aktywuj i zaloguj się na swoje konto.
   - Jeśli nie masz konta Skype, kliknij pozycję Utwórz konto Skype w obszarze Nie znasz programu Skype? i wykonaj instrukcje, aby dołączyć do Skype'a.
  4. Po zalogowaniu się w Skypie aktywacja minut na rozmowy zajmie kilka minut. Po zakończeniu procesu aktywacji zostanie wyświetlony komunikat o treści „Minuty na rozmowy przez Skype'a są dostępne” u góry ekranu Moje konto.

  To wszystko — możesz teraz dzwonić przez Skype'a na dowolnym urządzeniu, korzystając z abonamentu z minutami.

  Dowiedz się więcej o dzwonieniu przez Skype'a na telefony komórkowe i stacjonarne.

  Jeśli zostały połączone nieprawidłowe konta i chcesz połączyć konto pakietu Office z innym kontem Skype, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przejdź na stronę dezaktywacji pakietu Office i kliknij przycisk Dezaktywuj. (Dezaktywację możesz wykonać tylko raz).
   U góry ekranu Moje konto zostanie wyświetlony komunikat o treści „Minuty na rozmowy przez Skype'a zostały zdezaktywowane”. Konta zostaną rozłączone.
  2. Aby aktywować minuty na rozmowy przez Skype'a i połączyć konto pakietu Office z właściwym kontem Skype, wykonaj instrukcje przedstawione na początku tego artykułu.

  Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Skype'a.

  Zaloguj się do konta Skype. W sekcji abonamentów, w obszarze Minuty na rozmowy przez Skype'a — Office znajdują się informacje o wykorzystanych i pozostałych minutach.

  Abonament obejmujący minuty na rozmowy przez Skype'a jest dostępny tylko z kontami usług Office 365 dla Użytkowników Domowych i Office 365 Personal. Nie jest on dostępny w ramach konta usługi Office 365 Education ani kont usług dla firm.

  Tak. Skype umożliwia korzystanie ze wszystkich abonamentów i wykorzystuje je w następującej kolejności:

  • Według rodzaju abonamentu — abonamenty bez ograniczeń są wykorzystywane najpierw, a abonamenty z ograniczeniami w następnej kolejności.
  • Według daty wygaśnięcia — minuty z abonamentów z najwcześniejszą datą wygaśnięcia zostaną wykorzystane najpierw.

  Za pomocą abonamentu z minutami na rozmowy przez Skype'a możesz dzwonić do ponad 60 krajów.

  Abonament nie obejmuje połączeń z numerami nieprzydzielonymi do regionu geograficznego lub numerami specjalnymi. Przez Skype'a nie można dzwonić pod numery alarmowe.

  Możesz wykorzystywać minuty na rozmowy przez Skype'a, aby dzwonić z dowolnego kraju na świecie oprócz następujących: Algieria, Bahrajn, Chiny, Egipt, Indie, Katar, Korea, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Namibia, Pakistan, Tajwan, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  Niewykorzystane minuty wygasają na koniec miesiąca, upewnij się więc, że je do tego czasu wykorzystasz.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi