Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak korzystać ze Skype'a za pomocą konta Outlook.com?

  Skype i Outlook.com, inteligentna usługa poczty e-mail firmy Microsoft, są zintegrowane, dzięki czemu można wymieniać wiadomości i prowadzić bezpłatne rozmowy głosowe i wideo przez Skype'a z osobami zapisanymi w kontaktach Outlook.com.

  Poniższe pytania i odpowiedzi ułatwią uzyskanie informacji na temat korzystania ze Skype'a w usłudze Outlook.com:

  Aby otworzyć Skype'a na koncie Outlook.com, wystarczy kliknąć jego ikonę — to wystarczy, aby zacząć rozmawiać ze znajomymi przez Skype'a.

  Jeżeli masz konto Skype, może być konieczne jego powiązanie z adresem e-mail w usłudze Outlook.com. Kliknij pozycję Zaloguj, aby użyć identyfikatora Skype lub konta Microsoft:  Wprowadź dane logowania:  Po zalogowaniu się otrzymasz potwierdzenie:

  Twoje kontakty ze Skype'a będą widoczne w usłudze Outlook.com. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem usługi Outlook.com i Skype'a, pokażemy, jak wyszukiwać nowe kontakty w celu rozpoczęcia konwersacji:
  Możemy zaproponować kontakty spośród znajomych osób, które również używają Skype'a.

  Aby prowadzić rozmowy głosowe i wideo przez Skype'a z osobami z kontaktów w usłudze Outlook.com, trzeba najpierw zainstalować wtyczkę internetową Skype'a. Zostanie to zrobione automatycznie podczas nawiązywania pierwszej rozmowy głosowej lub wideo.

  Wtyczka internetowa Skype'a działa w następujących przeglądarkach:

  • Na komputerze z systemem Windows: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Chrome, Firefox.
  • W systemie Mac OS: Safari, Firefox oraz Chrome.

  Jeśli korzystasz z kilku przeglądarek internetowych na komputerze, wystarczy, że zainstalujesz wtyczkę Skype w przeglądarce tylko dla jednej z nich. Wtyczka będzie dostępna również dla pozostałych obsługiwanych przeglądarek internetowych.

  Ważne: jeśli przeglądarka nie obsługuje dodatków, możesz wysyłać wiadomości do osób z kontaktów w usłudze Outlook.com, ale opcje rozmów głosowych i wideo przez Skype'a nie będą dostępne. Możesz jednak nawiązywać rozmowy głosowe i wideo przy użyciu aplikacji Skype'a.

  Wtyczka internetowa Skype'a nie jest obsługiwana w systemie Linux ani na komputerach Chromebook. Dowiedz się więcej, jak zainstalować wtyczkę internetową Skype'a.

  Możesz wysyłać wiadomości do osób z kontaktów w usłudze Outlook.com, ale do tego nie potrzebujesz wtyczki.

  Zaznacz kontakt ze Skype'a i w górnej części ekranu, spośród dostępnych opcji, wybierz właściwą ikonę w celu nawiązania rozmowy wideo lub rozmowy głosowej, dodania użytkownika do grupy bądź wysłania wiadomości.  Aby skontaktować się ze znajomymi i członkami rodziny, którzy nie mają Skype'a, możesz im wysłać link umożliwiający dołączenie do rozmowy lub czatu przez Skype'a.

  Wybierz ikonę +, a następnie przycisk Udostępnij, by wysłać link albo wiadomość e-mail do znajomego lub członka rodziny. Odbiorca może następnie kliknąć link, aby dołączyć do czatu lub rozmowy.  Za pomocą Skype'a w usłudze Outlook.com możesz wysyłać wiadomości, a także prowadzić rozmowy głosowe i wideo. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Skype'a, takich jak udostępnianie ekranu czy wysyłanie wiadomości wideo, należy używać innego klienta Skype'a, np. Skype'a dla pulpitu Windows.

  W czasie rozmowy możesz:

  Ekran rozmowy wideo.

  A. Włączyć tryb pełnoekranowy.
  B. Wyświetlić lub ukryć listę kontaktów.
  C. Włączyć lub wyłączyć kamerę.
  D. Włączyć lub wyłączyć mikrofon.
  E. Zakończyć rozmowę.

  W usłudze Outlook.com możesz ustawić swój status jako Dostępny lub Niewidoczny, klikając swoją nazwę i wybierając status z listy wyświetlonych opcji. Jeśli nie chcesz, by było cię widać w katalogu Skype'a, kliknij opcję Niewidoczny.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Rozpocznij korzystanie ze Skype'a w przeglądarce i dla Outlook.com

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).