Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Co to jest rozmowa na koszt rozmówcy Skype'a?

  Rozmowa na koszt rozmówcy Skype'a jest nowym sposobem nawiązywania połączeń przez Skype'a z numerami telefonów stacjonarnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie bez posiadania środków na koncie Skype lub abonamentu. Rozmowami będzie zarządzać nasza firma partnerska Telus. Opłata za rozmowę zostanie ujęta w rachunku za telefon stacjonarny osoby, do której dzwonisz.

  Poniższe pytania i odpowiedzi ułatwią korzystanie z rozmów na koszt rozmówcy Skype'a:

  Z jakich krajów mogę nawiązywać rozmowy na koszt rozmówcy?

  Rozmowy na koszt rozmówcy przez Skype'a możesz nawiązywać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie jest dostępna aplikacja Skype'a.

  Z jakimi krajami mogę nawiązywać rozmowy na koszt rozmówcy?

  Obecnie Skype oferuje nawiązywanie rozmów na koszt rozmówcy wyłącznie z numerami telefonów stacjonarnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

  Jak mogę nawiązać rozmowę na koszt rozmówcy?

  Aby nawiązać rozmowę na koszt rozmówcy ze Skype'a:

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Wpisz „+1844 SKYPEME” (+1 844 759 7363) za pomocą klawiatury numerycznej.
  3. Kliknij zielony przycisk rozmowy.
  4. Usłyszysz instrukcje i otrzymasz prośbę o wpisanie numeru kierunkowego i numeru telefonu stacjonarnego, pod który chcesz zadzwonić. Następnie zostanie przekazana prośba o nagranie swojego imienia i nazwiska, na podstawie którego osoba, do której dzwonisz, zostanie poproszona o zaakceptowanie rozmowy i opłaty za nią. Jeśli rozmówca wyrazi zgodę, połączenie zostanie zawieszone na moment.

  Dowiedz się więcej o dzwonieniu na telefony komórkowe i stacjonarne.

  Czy mogę nawiązać rozmowę na koszt rozmówcy z numerem stacjonarnym w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie, który jest nieważny lub na który nie można wystawić rachunku?

  Nie wszystkie numery stacjonarne mają dostępną funkcję dzwonienia na koszt rozmówcy. Jeśli numer jest nieważny lub nie można wystawić na niego rachunku, otrzymasz o tym informację podczas próby połączenia się z takim numerem.

  Zalecamy, aby ponownie wpisać numer lub wypróbować inny numer.

  Jaka opłata zostanie naliczona osobie, do której dzwonię?

  Opłata wynosi 6 USD za rozmowę. Rozmowy są ograniczone do 60 minut na rozmowę. Przed automatycznym rozłączeniem rozmowy otrzymasz powiadomienie.

  Co zrobić, jeśli chcę rozmawiać dłużej niż 60 minut?

  Po prostu nawiąż kolejną rozmowę na koszt rozmówcy. Osoba, do której dzwonisz, zapłaci za każdą rozmowę osobno.

  Co się stanie, jeśli prowadzona rozmowa zostanie rozłączona?

  Jeśli trwająca rozmowa zostanie rozłączona, możesz spróbować nawiązać kolejną rozmowę na koszt rozmówcy, dzwoniąc pod ten sam numer telefonu stacjonarnego. Odbiorca zapłaci za każdą rozmowę.

  W jaki sposób osoba, która akceptuje rozmowę, otrzyma rachunek?

  Opłata za rozmowę na koszt rozmówcy zostanie ujęta w rachunku za telefon stacjonarny osoby, do której dzwonisz. Firma Telus zostanie wyszczególniona jako usługodawca, a lokalizacja from (od) będzie określona jako Skype user (użytkownik Skype'a).

  Opłata na rachunku za telefon stacjonarny ma adnotację „from Skype user” (od użytkownika Skype'a), lecz nie zdarzyło mi się akceptować rozmowy na koszt rozmówcy. Z kim mam się skontaktować?

  Zalecamy skontaktowanie się z operatorem telefonu stacjonarnego w celu uzyskania dalszej pomocy.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi