Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  W jaki sposób mogę włączyć obsługę JavaScript dla Skype'a w mojej przeglądarce?

  Aby zalogować się w Skypie na komputerze lub kupić produkty Skype'a w naszej witrynie internetowej, najpierw należy włączyć obsługę języka JavaScript w przeglądarce.

  Aby włączyć obsługę języka JavaScript, wybierz preferowaną przeglądarkę i wykonaj niżej opisane kroki. Skype pobiera swoje ustawienia z przeglądarki Internet Explorer na komputerze z systemem Windows i z przeglądarki Safari na komputerze Mac. Oznacza to, że nawet jeśli używasz innej przeglądarki, musisz włączyć obsługę języka Javascript w jednej z tych dwóch przeglądarek.

  1. Na pasku menu przeglądarki wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Opcje internetowe.

   Opcje internetowe wybrane po kliknięciu pozycji Narzędzia na pasku menu.

  2. Wybierz kartę Zabezpieczenia i kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

   Przycisk Poziom niestandardowy wybrany na karcie Zabezpieczenia.

  3. Zostanie otwarte okno Ustawienia zabezpieczeństrefa Internet. Przewiń w dół i wybierz pozycję Obsługa skryptów, a następnie w obszarze Wykonywanie aktywnych skryptów wybierz pozycję Włącz. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij w oknie potwierdzenia pozycję Tak.

   Pozycja Obsługa skryptów, Włącz i OK wybrane w oknie Strefa Internet.

  4. W oknie Opcje internetowe kliknij przycisk OK.
  5. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze lub kliknij ikonę odświeżania w przeglądarce.

   Wybrana ikona odświeżania

  1. W przeglądarce kliknij menu Firefox, a następnie wybierz pozycję Opcje.

   Wybrana pozycja Opcje po kliknięciu przycisku menu Firefox.

  2. Wybierz kartę Treść i zaznacz pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.

   Pozycja Włącz obsługę języka JavaScript wybrana na karcie Treść.

  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze lub kliknij ikonę odświeżania, aby odświeżyć stronę.

   Wybrana ikona odświeżania.

  1. W przeglądarce kliknij pozycję Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome i wybierz pozycję Ustawienia.

   Wybrana ikona ustawień.

  2. U dołu strony Ustawienia kliknij pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane.
  3. W obszarze Prywatność wybierz przycisk Ustawienia treści.

   Przycisk Ustawienia treści wybrany w obszarze Prywatność.

  4. W obszarze JavaScript wybierz pozycję Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane).

   Pozycja Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane) w obszarze JavaScript

  5. Kliknij przycisk Gotowe i zamknij kartę Ustawienia.
  6. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze lub kliknij ikonę odświeżania, aby odświeżyć stronę.

   Wybrany przycisk odświeżania.

  1. Na pasku menu kliknij pozycje Safari > Preferencje.

   Pozycja Preferencje wybrana w menu Safari.

  2. W otwartym oknie wybierz kartę Zabezpieczenia, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.

   Pozycja Włącz obsługę języka JavaScript zaznaczona w sekcji zawartości internetowej na karcie Zabezpieczenia.

  3. Naciśnij klawisze Command + R na klawiaturze lub kliknij ikonę odświeżania, aby odświeżyć stronę.

   Wybrany przycisk odświeżania

  1. W przeglądarce kliknij przycisk menu Opera, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Szybkie preferencje > Włącz obsługę języka JavaScript.

   Pozycja Włącz obsługę języka JavaScript wybrana po kliknięciu pozycji Szybkie preferencje wyświetlonej po wybraniu pozycji Ustawienia

  2. Naciśnij klawisz F5 na klawiaturze, aby odświeżyć stronę.

  Gdy obsługa języka JavaScript zostanie włączona w przeglądarce, możesz wrócić do strony z zakupami Skype'a i sfinalizować zakup.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi