Pomoc Windows Desktop

Jak utworzyć pliki dziennika?

Przedstawiciel obsługi klienta Skype'a może poprosić o utworzenie i przesłanie plików dziennika, które pomogą mu rozwiązać twoje problemy z używaniem Skype'a.

Pliki dziennika są szyfrowane, tak więc dostęp do nich ma tylko pomoc techniczna Skype'a. Zgodnie Zasadami ochrony danych osobowych Skype'a zawierają one pewne dane osobowe, ale nie ma w nich danych rozmów na czacie ani połączeń głosowych i wideo.

Uruchamiając Skype'a z włączoną funkcją zapisywania dziennika, upewnij się, że masz najnowszą wersję Skype'a.

Włączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Pobierz i rozpakuj pliki rejestru związane z zapisywaniem dziennika:
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik zip, wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie, kliknij przycisk OK, aby rozpakować plik, a następnie przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
 4. Uruchom plik logging-on.reg, aby skonfigurować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
 5. Uruchom ponownie Skype'a:

Teraz możesz zająć się odtworzeniem swojego problemu. Skype utworzy pliki dziennika w swoim folderze danych aplikacji. Lokalizacja tego folderu różni się w zależności od wersji systemu Windows. Aby go znaleźć, otwórz Eksplorator plików i wpisz %appdata% w pasku adresu.

Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

Skype dla pulpitu Windows tworzy dwa pliki dziennika — „główny” plik dziennika, który należy wysłać z każdym zgłoszeniem problemu, oraz plik dziennika „śledzenia”, który wysyła się tylko w przypadku zgłaszania problemu związanego z dźwiękiem/wideo podczas rozmowy:

 • „główny” plik dziennika: debug-yyyymmdd-hhmmss.log
 • plik dziennika „śledzenia”: debug-yyyymmdd-hhmmss.trace.txt

Na przykład, określona sesja może wygenerować pliki o nazwach „debug-20160227-1152.log” i „debug-20160227-1152.trace.txt”. Pliki dziennika z tej samej sesji Skype'a zawsze mają tę samą sygnaturę czasową, która pokazuje, kiedy rozpoczęła się sesja.

Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Zapisywanie dziennika za pomocą instalatora

Instalator Skype'a dla pulpitu Windows również tworzy plik dziennika instalacji, który można dołączyć do zgłoszenia problemu z instalacją. Aby uruchomić instalatora z włączoną funkcją zapisywania dziennika:

 • Przejdź do folderu zawierającego plik wykonywalny instalatora.
 • Uruchom instalatora, określając opcję zapisywania dziennika SkypeSetup.exe /log

Instalator utworzy w bieżącym folderze plik dziennika pod nazwą „install-.log” z sygnaturą czasową wskazującą, kiedy rozpoczęła się instalacja.

Diagnostyka DirectX

Narzędzie diagnostyczne DirectX umożliwia przegląd konfiguracji sprzętu w systemie oraz sprawdzenie wersji sterowników urządzeń. Informacje te są często potrzebne podczas diagnozowania poważnych problemów związanych z dźwiękiem/wideo. Aby utworzyć plik diagnostyczny DirectX:

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R na klawiaturze.
 2. W oknie Uruchamianie wpisz dxdiag i naciśnij klawisz Enter.
 3. Kliknij pozycję Zapisz wszystkie informacje.
 4. Po wyświetleniu okna dialogowego Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, i kliknij pozycję Zapisz.

Wyłączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
 3. Uruchom plik logging-off.reg, aby wykasować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
 4. Uruchom Skype'a.

Włączanie zapisywania dziennika

 1. Pobierz następujące pliki związane z zapisywaniem dziennika:

  Pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika klienta w Skypie dla Windows RT

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik zip, kliknij pozycję Wyodrębnij wszystkie, kliknij przycisk OK, aby rozpakować pliki, a następnie przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki.
 3. Skopiuj lokalizację tego folderu z pasku adresu.

 4. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R na klawiaturze.
 5. Wklej skopiowaną lokalizację w oknie Uruchamianie i dodaj na końcu tekst \skype-client-logging.cmd enable. Kliknij przycisk OK.

Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki związane z zapisywaniem dziennika, które zostały pobrane zgodnie z opisem w powyższej sekcji „Włączanie zapisywania dziennika”.
 2. Skopiuj lokalizację tego folderu z pasku adresu.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R na klawiaturze.
 4. Wklej skopiowaną lokalizację w oknie Uruchamianie i dodaj na końcu tekst \skype-client-logging.cmd gather. Kliknij przycisk OK.
 5. Przejdź do utworzonego folderu (zostanie on wyświetlony w oknie i zazwyczaj znajduje się w lokalizacji, w której uruchomiono plik), a następnie odszukaj folder SkypeLogs.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SkypeLogs i kliknij kolejno pozycje Wyślij do > Folder skompresowany (zip).
 7. Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Wyłączanie zapisywania dziennika

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki związane z zapisywaniem dziennika, które zostały pobrane zgodnie z opisem w powyższej sekcji „Włączanie zapisywania dziennika”.
 2. Skopiuj lokalizację tego folderu z pasku adresu.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R na klawiaturze.
 4. Wklej skopiowaną lokalizację w oknie Uruchamianie i dodaj na końcu tekst \skype-client-logging.cmd disable. Kliknij przycisk OK.

Włączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
 3. Utwórz katalog o nazwie „Logs”.
 4. Uruchom ponownie Skype'a:

Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

Odtwórz problem. Skype utworzy w folderze ~/.Skype/Logs plik dziennika o nazwie „skype_”.

Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Wyłączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
 3. Opcjonalnie zarchiwizuj w innym katalogu wszelkie istniejące pliki dziennika.
 4. Usuń katalog Logs z całą jego zawartością.
 5. Uruchom ponownie Skype'a:
 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Skype First Aid. Pobierając i uruchamiając to narzędzie, akceptujesz związaną z nim Umowę licencyjną użytkownika.
 2. Włącz zapisywanie dziennika, zaznaczając pole Active Skype Logs (Aktywne dzienniki Skype'a) w narzędziu Skype First Aid:

 3. Uruchom ponownie Skype'a, aby włączyć proces zapisywania dziennika.
 4. Odtwórz problem, a następnie zamknij Skype'a.
 5. W oknie narzędzia Skype First Aid naciśnij przycisk „Generate Bug Report Archive” (Generuj raport dotyczący błędu).
 6. Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Jeśli problemy będą się powtarzać, możesz zadać pytanie w naszej społeczności.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ustawienia Skype'a" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie