Pomoc Windows Desktop

Jak utworzyć pliki dziennika?

Przedstawiciel obsługi klienta Skype'a może poprosić o utworzenie i przesłanie plików dziennika, które pomogą mu rozwiązać twoje problemy z używaniem Skype'a.

Pliki dziennika są szyfrowane, tak więc dostęp do nich ma tylko pomoc techniczna Skype'a. Zgodnie Zasadami ochrony danych osobowych Skype'a zawierają one pewne dane osobowe, ale nie ma w nich danych rozmów na czacie ani połączeń głosowych i wideo.

Uruchamiając Skype'a z włączoną funkcją zapisywania dziennika, upewnij się, że masz najnowszą wersję Skype'a.

Włączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Pobierz i rozpakuj pliki rejestru związane z zapisywaniem dziennika:
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik zip, wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie, kliknij przycisk OK, aby rozpakować plik, a następnie przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
 4. Uruchom plik logging-on.reg, aby skonfigurować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
 5. Uruchom ponownie Skype'a:

Teraz możesz zająć się odtworzeniem swojego problemu. Skype utworzy pliki dziennika w swoim folderze danych aplikacji. Lokalizacja tego folderu różni się w zależności od wersji systemu Windows. Aby go znaleźć, otwórz Eksplorator plików i wpisz %appdata% w pasku adresu.

Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

Skype dla pulpitu Windows tworzy dwa pliki dziennika — „główny” plik dziennika, który należy wysłać z każdym zgłoszeniem problemu, oraz plik dziennika „śledzenia”, który wysyła się tylko w przypadku zgłaszania problemu związanego z dźwiękiem/wideo podczas rozmowy:

 • „główny” plik dziennika: debug-yyyymmdd-hhmmss.log
 • plik dziennika „śledzenia”: debug-yyyymmdd-hhmmss.trace.txt

Na przykład, określona sesja może wygenerować pliki o nazwach „debug-20160227-1152.log” i „debug-20160227-1152.trace.txt”. Pliki dziennika z tej samej sesji Skype'a zawsze mają tę samą sygnaturę czasową, która pokazuje, kiedy rozpoczęła się sesja.

Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Zapisywanie dziennika za pomocą instalatora

Instalator Skype'a dla pulpitu Windows również tworzy plik dziennika instalacji, który można dołączyć do zgłoszenia problemu z instalacją. Aby uruchomić instalatora z włączoną funkcją zapisywania dziennika:

 • Przejdź do folderu zawierającego plik wykonywalny instalatora.
 • Uruchom instalatora, określając opcję zapisywania dziennika SkypeSetup.exe /log

Instalator utworzy w bieżącym folderze plik dziennika pod nazwą „install-.log” z sygnaturą czasową wskazującą, kiedy rozpoczęła się instalacja.

Diagnostyka DirectX

Narzędzie diagnostyczne DirectX umożliwia przegląd konfiguracji sprzętu w systemie oraz sprawdzenie wersji sterowników urządzeń. Informacje te są często potrzebne podczas diagnozowania poważnych problemów związanych z dźwiękiem/wideo. Aby utworzyć plik diagnostyczny DirectX:

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R na klawiaturze.
 2. W oknie Uruchamianie wpisz dxdiag i naciśnij klawisz Enter.
 3. Kliknij pozycję Zapisz wszystkie informacje.
 4. Po wyświetleniu okna dialogowego Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, i kliknij pozycję Zapisz.

Wyłączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
 3. Uruchom plik logging-off.reg, aby wykasować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
 4. Uruchom Skype'a.

Włączanie zapisywania dziennika

 1. Pobierz następujące pliki związane z zapisywaniem dziennika:

  Pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika klienta w Skypie dla Windows RT

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik zip, kliknij pozycję Wyodrębnij wszystkie, kliknij przycisk OK, aby rozpakować pliki, a następnie przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki.
 3. Skopiuj lokalizację tego folderu z pasku adresu.

 4. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R na klawiaturze.
 5. Wklej skopiowaną lokalizację w oknie Uruchamianie i dodaj na końcu tekst \skype-client-logging.cmd enable. Kliknij przycisk OK.

Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki związane z zapisywaniem dziennika, które zostały pobrane zgodnie z opisem w powyższej sekcji „Włączanie zapisywania dziennika”.
 2. Skopiuj lokalizację tego folderu z pasku adresu.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R na klawiaturze.
 4. Wklej skopiowaną lokalizację w oknie Uruchamianie i dodaj na końcu tekst \skype-client-logging.cmd gather. Kliknij przycisk OK.
 5. Przejdź do utworzonego folderu (zostanie on wyświetlony w oknie i zazwyczaj znajduje się w lokalizacji, w której uruchomiono plik), a następnie odszukaj folder SkypeLogs.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SkypeLogs i kliknij kolejno pozycje Wyślij do > Folder skompresowany (zip).
 7. Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Wyłączanie zapisywania dziennika

 1. Przejdź do folderu zawierającego pliki związane z zapisywaniem dziennika, które zostały pobrane zgodnie z opisem w powyższej sekcji „Włączanie zapisywania dziennika”.
 2. Skopiuj lokalizację tego folderu z pasku adresu.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R na klawiaturze.
 4. Wklej skopiowaną lokalizację w oknie Uruchamianie i dodaj na końcu tekst \skype-client-logging.cmd disable. Kliknij przycisk OK.

Włączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
 3. Utwórz katalog o nazwie „Logs”.
 4. Uruchom ponownie Skype'a:

Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

Odtwórz problem. Skype utworzy w folderze ~/.Skype/Logs plik dziennika o nazwie „skype_”.

Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Wyłączanie zapisywania dziennika

 1. Zamknij Skype'a.
 2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
 3. Opcjonalnie zarchiwizuj w innym katalogu wszelkie istniejące pliki dziennika.
 4. Usuń katalog Logs z całą jego zawartością.
 5. Uruchom ponownie Skype'a:
 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Skype First Aid. Pobierając i uruchamiając to narzędzie, akceptujesz związaną z nim Umowę licencyjną użytkownika.
 2. Włącz zapisywanie dziennika, zaznaczając pole Active Skype Logs (Aktywne dzienniki Skype'a) w narzędziu Skype First Aid:

 3. Uruchom ponownie Skype'a, aby włączyć proces zapisywania dziennika.
 4. Odtwórz problem, a następnie zamknij Skype'a.
 5. W oknie narzędzia Skype First Aid naciśnij przycisk „Generate Bug Report Archive” (Generuj raport dotyczący błędu).
 6. Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

Jeśli problemy będą się powtarzać, możesz zadać pytanie w naszej społeczności.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).