Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak utworzyć pliki dziennika?

  Przedstawiciel obsługi klienta Skype'a może poprosić o utworzenie i przesłanie plików dziennika, które pomogą mu rozwiązać twoje problemy z używaniem Skype'a.

  Pliki dziennika są szyfrowane, tak więc dostęp do nich ma tylko pomoc techniczna Skype'a. Zgodnie Zasadami ochrony danych osobowych Skype'a zawierają one pewne dane osobowe, ale nie ma w nich danych rozmów na czacie ani połączeń głosowych i wideo.

  Uruchamiając Skype'a z włączoną funkcją zapisywania dziennika, upewnij się, że masz najnowszą wersję Skype'a.

  Aby włączyć tworzenie dzienników:

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Pobierz i rozpakuj pliki rejestru związane z zapisywaniem dziennika:
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik zip, wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie, kliknij przycisk OK, aby rozpakować plik, a następnie przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
  4. Uruchom plik logging-on.reg, aby skonfigurować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
  5. Uruchom Skype'a ponownie i odtwórz problem.

  Aby wysłać pliki dziennika:

  Skype tworzy pliki dziennika w swoim folderze danych aplikacji. Lokalizacja tego folderu różni się w zależności od wersji systemu Windows. Aby go znaleźć, otwórz Eksplorator plików i wpisz %appdata% w pasku adresu.

  Format nazw plików dziennika to debug--.log

  Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami przedstawiciela Działu Obsługi Klienta Skype'a.

  Masz problemy z instalacją?

  Instalator Skype'a dla pulpitu Windows również tworzy plik dziennika instalacji, który można dołączyć do zgłoszenia problemu z instalacją. Aby uruchomić instalatora z włączoną funkcją zapisywania dziennika:

  • Przejdź do folderu zawierającego plik wykonywalny instalatora.
  • Uruchom instalatora, określając opcję zapisywania dziennika SkypeSetup.exe /log

  Instalator utworzy w bieżącym folderze plik dziennika pod nazwą „install-.log” z sygnaturą czasową wskazującą, kiedy rozpoczęła się instalacja.

  Diagnostyka DirectX

  Narzędzie diagnostyczne DirectX umożliwia przegląd konfiguracji sprzętu w systemie oraz sprawdzenie wersji sterowników urządzeń. Informacje te są często potrzebne podczas diagnozowania poważnych problemów związanych z dźwiękiem/wideo. Aby utworzyć plik diagnostyczny DirectX:

  1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i R na klawiaturze.
  2. W oknie Uruchamianie wpisz dxdiag i naciśnij klawisz Enter.
  3. Kliknij pozycję Zapisz wszystkie informacje.
  4. Po wyświetleniu okna dialogowego Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, i kliknij pozycję Zapisz.

  Wyłączanie zapisywania dziennika

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Przejdź do folderu, gdzie zostały rozpakowane pliki poleceń związane z zapisywaniem dziennika.
  3. Uruchom plik logging-off.reg, aby wykasować klucz rejestru związany z zapisywaniem dziennika Skype'a.
  4. Uruchom Skype'a.

  Włączanie zapisywania dziennika

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
  3. Utwórz katalog o nazwie „Logs”.
  4. Uruchom ponownie Skype'a:

  Zbieranie i wysyłanie plików dziennika

  Odtwórz problem. Skype utworzy w folderze ~/.Skype/Logs plik dziennika o nazwie „skype_”.

  Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.

  Wyłączanie zapisywania dziennika

  1. Zamknij Skype'a.
  2. Przejdź do katalogu danych aplikacji Skype'a: ~/.Skype/
  3. Opcjonalnie zarchiwizuj w innym katalogu wszelkie istniejące pliki dziennika.
  4. Usuń katalog Logs z całą jego zawartością.
  5. Uruchom ponownie Skype'a:
  1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Skype First Aid. Pobierając i uruchamiając to narzędzie, akceptujesz związaną z nim Umowę licencyjną użytkownika.
  2. Włącz zapisywanie dziennika, zaznaczając pole Active Skype Logs (Aktywne dzienniki Skype'a) w narzędziu Skype First Aid:

  3. Uruchom ponownie Skype'a, aby włączyć proces zapisywania dziennika.
  4. Odtwórz problem, a następnie zamknij Skype'a.
  5. W oknie narzędzia Skype First Aid naciśnij przycisk „Generate Bug Report Archive” (Generuj raport dotyczący błędu).
  6. Prześlij nam swoje dzienniki zgodnie z sugestiami obsługi klienta Skype'a.
  1. Zainstaluj aplikację Centrum Xbox Insider.
  2. Uruchom aplikację Skype.
  3. Wybierz przycisk menu przycisk menu kontrolera xbox one, a następnie wybierz opcję Ustawienia i włącz tworzenie dzienników.
  4. Zamknij i uruchom ponownie aplikację Skype.
  5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Nexus z logo Xbox na górze kontrolera, aby wywołać menu zasilania, a następnie wybierz opcję Zgłoś problem.

  Jeśli problemy będą się powtarzać, możesz zadać pytanie w naszej społeczności.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).