Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Dlaczego wersja desktop Skype'a nie wyświetla się prawidłowo (Windows 8 lub wyższa wersja)?

  Jeśli korzystasz z wersji desktop Skype'a na swoim urządzeniu z systemem Windows 8 i ustawienia rozmiaru wyświetlacza zostały ustawione do skali niestandardowej (takiej jak 110%), może to powodować niewyraźny widok aplikacji z widocznymi pikselami i problemy z grafiką. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe kroki:

  Wyświetlone wyniki dla słowa „wyświetlacz” i pozycja Ustawienia wybrana po prawej stronie ekranu.

  Opcja Opcje rozmiaru niestandardowego wybrana w oknie Ekran.

  Opcja Użyj skalowania stylu systemu Windows XP wybrana w oknie Opcje rozmiaru niestandardowego.

  1. Na ekranie startowym systemu Windows wpisz „wyświetlacz” (display), aby otworzyć pasek wyszukiwania.
  2. Dotknij lub kliknij pasek boczny Ustawienia (Settings) po prawej, następnie wybierz kafelek Ekran (Display) po lewej stronie ekranu. Otworzy się okno Ekran (Display) w widoku pulpitu.
  3. Wybierz opcję Opcje rozmiaru niestandardowego (Custom sizing options).
  4. Upewnij się, że opcja Użyj skalowania stylu systemu Windows XP (Use Windows XP style scaling) jest odznaczona, wybierz przycisk OK, następnie dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj (Apply). Aby zmiany zaczęły obowiązywać, musisz się zalogować i wylogować ponownie.

  Spowoduje to wyświetlenie wersji desktop Skype'a w powiększeniu i rozwiąże problemy z grafiką. Jednak okno może przez cały czas być lekko zamazane.

  Jeśli problem będzie się powtarzać, możesz odwiedzić witrynę społeczności Skype'a, aby uzyskać pomoc od naszych ekspertów.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi