Pomoc Android

Jak włączyć lub wyłączyć ikonę statusu w Skypie 4 dla telefonów z Androidem?

W najnowszej wersji Skype'a 4 dla telefonów z Androidem ikona statusu Skype'a jest domyślnie wyłączona.

Aby włączyć/wyłączyć ikonę statusu:

  1. Uruchom Skype'a.
  2. Naciśnij przycisk menu w telefonie lub dotknij ikonę menu Ikona menu. .
  3. Naciśnij pozycję Ustawienia.
  4. Naciśnij pozycję Powiadomienia.
  5. Zaznacz lub usuń zaznaczenie z pola wyboru Status Skype.

Ikona statusu wyświetlająca aktualny status w Skypie jest dostępna po lewej stronie w obszarze powiadomień.

Zrzut ekranu z telefonu z systemem Android wyświetlający ikonę statusu Skype w lewym górnym rogu obszaru powiadomień.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).