Pomoc Modern Windows

Jakie są dostępne skróty klawiszowe w Skype for modern Windows?

Korzystanie z poniższych skrótów sprawia, że Skype for modern Windows jest jeszcze łatwiej dostępny*:

  • Użyj klawisza Backspace na klawiaturze, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
  • Użyj klawiszy Windows Klawisz Windows +V na klawiaturze lub przesuń palcem po ekranie w górę (Narrator touch), aby ustawić fokus klawiatury na powiadomieniach w celu odbierania rozmów.
  • W oknie wpisywania numeru możesz wybrać numer, ustawiając fokus w polu edycji, wpisując numer telefonu na klawiaturze, a następnie naciskając przycisk Enter (nie ma potrzeby naciskania przycisku Zadzwoń).
  • Użyj skrótu Alt+Z, aby wyświetlić/ukryć pasek aplikacji.

*Skype for modern Windows obsługuje aplikację czytnika ekranu Narrator.

Jak udzielić Skype'owi dostępu do kamery internetowej i mikrofonu?

Po pierwszym uruchomieniu Skype'a zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na korzystanie z mikrofonu i kamery internetowej.

Okno dialogowe z prośbą o pozwolenie dla Skype'a na korzystanie z kamery internetowej i mikrofonu.

Jeśli korzystasz z czytnika ekranu, pytanie o pozwolenie nie zostanie odczytane na głos. Usłyszysz jedynie opcje dostępne do wyboru: Pozwól (Allow) lub Zablokuj (Block).

Po wybraniu opcji Zablokuj (Block) Skype nie będzie mieć dostępu do mikrofonu i kamery internetowej, i nie będziesz mieć możliwości nawiązywania rozmów audio i wideo.

Aby włączyć mikrofon i kamerę dla Skype'a, przesuń palcem po ekranie od prawej strony i wybierz pasek Ustawienia (Settings), następnie wybierz kolejno pozycje Pozwolenia (Permissions) i Zezwalaj na dostęp do kamery i mikrofonu (Allow access to your camera and microphone). Dowiedz się więcej.

Dlaczego mój ekran dotykowy zawiesza się podczas rozmowy wideo Skype'a?

Ekran może zacząć się zawieszać, jeśli użyjesz gestu szybkiego ruchu palcem po ekranie w celu nawigacji na urządzeniu z ekranem dotykowym podczas rozmowy wideo przez Skype'a. Aby rozwiązać ten problem, osoba z kontaktów musi zakończyć rozmowę. Następnie możesz ponownie nawiązać rozmowę.

Aby zapobiec zawieszaniu się ekranu, możesz korzystać z gestów szybkiego przesuwania po ekranie przy użyciu trzech palców.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Dlaczego nasza odpowiedź nie pomogła ci?

Nie rozwiązała mojego problemu
Była zagmatwana/zbyt długa
Była nie na temat
Inny powód

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne: Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Dziękujemy za przekazanie opinii!

Dziękujemy za przekazanie opinii! Dziękujemy za przekazanie opinii! Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, szukaj odpowiedzi na swoje pytanie w witrynie naszej społeczności lub zadaj je tam. Odwiedź witrynę społecznościową

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Ułatwienia dostępu” udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie