Pomoc Windows RT

Jak dodać kafelek Skype'a do ekranu startowego w Windowsie 8 lub nowszej wersji?

Dodanie kafelka Skype'a do ekranu startowego w Windowsie 8 lub nowszej wersji pozwoli znajdować i szybko uruchamiać Skype'a.

Czy Skype jest zainstalowany?

Najpierw sprawdź, czy Skype jest zainstalowany, wyszukując tę aplikację:

  1. Przejdź do ekranu startowego i wpisz Skype.
  2. Jeśli Skype jest zainstalowany, odpowiednia ikona pojawi się poniżej paska wyszukiwania.

Przypinanie Skype'a do ekranu startowego

Aby przypiąć Skype'a do menu Start:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Skype'a (lub dotknij tej ikony i przytrzymaj ją, a następnie zwolnij).
  2. Aby przypiąć kafelek Skype'a do menu Start, kliknij lub naciśnij pozycję Przypnij do menu Start.


Zmienianie rozmiaru

Aby zmienić rozmiar kafelka Skype'a:

  1. Jeśli menu Start zawiera już kafelek Skype'a, będzie widoczna opcja Odepnij od menu Start.
  2. Wróć do ekranu startowego i przewiń w prawo, aby znaleźć kafelek Skype'a.
  3. Po znalezieniu kafelka Skype'a możesz zmienić jego rozmiar, klikając go prawym przyciskiem myszy (lub dotykając i przytrzymując go, a następnie zwalniając).
  4. U dołu ekranu startowego zostanie wyświetlona opcja Zmień rozmiar. Kliknij ją i wybierz odpowiedni rozmiar kafelka Skype'a.


Przenoszenie

Aby przenieść kafelek Skype'a, po prostu kliknij go i przeciągnij (lub dotknij i przeciągnij) w odpowiednie miejsce.

Jeśli Skype nie jest zainstalowany na komputerze, możesz go znaleźć w Sklepie Windows.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).