Strona główna Skype dla Linuksa

  Czy w Skypie dla Linuksa można nawiązywać rozmowy konferencyjne?

  Użytkownicy Skype'a dla Linuksa mogą organizować rozmowy konferencyjne. Możesz zadzwonić do grupy lub dodać osoby do już prowadzonej rozmowy. W rozmowie konferencyjnej może brać udział nawet 25 osób. Dowiedz się więcej o odbieraniu przychodzących rozmów grupowych.

  Tworzenie grupy, do której chcesz zadzwonić

  Aby zadzwonić do grupy, najpierw musisz ją utworzyć (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione).

  1. Zaloguj się w Skypie.
  2. Na liście Kontakty wybierz pierwszą osobę, do której chcesz zadzwonić. Kliknij osobę, aby ją wybrać. Spowoduje to jej wyróżnienie i wyświetlenie jej profilu.
  3. Powtórz te czynności w przypadku wszystkich osób, do których chcesz zadzwonić. Jeśli wybierzesz osobę, z którą nie chcesz rozmawiać, kliknij ją ponownie, aby anulować wybór. Aby wybrać wiele osób, użyj kombinacji klawisza Ctrl i kliknięcia.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z wybranych osób z listy kontaktów i kliknij pozycję Rozpocznij rozmowę konferencyjną z wybranymi kontaktami.

  Dzwonienie do istniejącej grupy

  Aby zadzwonić do istniejącej już grupy, kliknij ją. Następnie w oknie konwersacji kliknij przycisk . Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie nawiązania połączenia z członkami grupy (połączenie otrzymają tylko członkowie o statusie Dostępny):

  Aby dodać inne osoby do trwającej rozmowy:

  1. Na liście Kontakty kliknij prawym przyciskiem myszy osobę, którą chcesz dodać.
  2. Kliknij pozycję Zaproś na konferencję.
  3. Nastąpi próba nawiązania polaczenia z nowo dodanymi osobami w ramach trwającej rozmowy.

  Odbieranie przychodzącej rozmowy grupowej

  Podczas dołączania do niektórych rozmów grupowych mogą występować problemy. W przypadku Skype'a dla Linuksa zalecamy tylko organizowanie rozmów grupowych. Funkcje dostępne dla uczestników rozmowy korzystających z urządzeń przenośnych mogą być ograniczone, na przykład uczestnicy ci mogą dołączać tylko przy użyciu połączenia głosowego.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).