Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Co to jest interfejs Desktop API?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Interfejs Desktop API (poprzednio znany jako publiczny interfejs API Skype'a — Application Programming Interface) umożliwia aplikacjom innych firm komunikację ze Skype'em.

  Aplikacje te — zarówno oprogramowanie produktów sprzętowych, jak i programy — są tworzone przez programistów, którzy wykorzystują protokół tekstowy interfejsu Desktop API do komunikowania się z aplikacją Skype. Interfejs Desktop API głównie umożliwia programistom zarządzanie zewnętrznymi wywołaniami aplikacji Skype.

  Aplikacje korzystające z interfejsu Desktop API nie są zaaprobowane, przetestowane ani wspierane przez Skype'a. Korzystanie z interfejsu Desktop API jest bezpłatne — zarówno w przypadku programowania aplikacji komercyjnych, jak i niekomercyjnych — o ile przestrzegane są warunki użytkowania interfejsu API.

  Ważne: Jak poinformowano w tym wpisie w blogu, ze względu na ulepszenia technologiczne wprowadzane w środowisku Skype'a niektóre funkcje interfejsu API przestaną działać w aplikacji Skype dla komputerów. Przestanie na przykład działać dostarczanie wiadomości czatu przez interfejs API. Jednak obsługa dwóch najczęściej używanych funkcji — nagrywania rozmów i zgodności z urządzeniami sprzętowymi — zostanie przedłużona do czasu opracowania opcji alternatywnych lub wycofania bieżącego rozwiązania.

  Te zmiany w interfejsie Desktop API nie wpływają na żadne podstawowe funkcje Skype'a, więc Twój Skype dla komputerów klienckich będzie nadal obsługiwany w miarę publikowania nowych funkcji i ulepszeń w celu udoskonalania środowiska Skype'a.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi