Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak zmienić ustawienia identyfikatora rozmówcy?

  Aby zmienić ustawienia identyfikatora rozmówcy:

  1. Zaloguj się do konta.
  2. W sekcji Zarządzanie funkcjami kliknij pozycję Identyfikator rozmówcy.
  3. Aby włączyć lub wyłączyć identyfikator rozmówcy, użyj przełącznika po lewej stronie ekranu.
  4. Aby zmienić numer identyfikatora rozmówcy, kliknij pozycję Edytuj obok swojego numeru.

  Aby zmienić ustawienia identyfikatora rozmówcy, tak aby był wyświetlany używany wcześniej numer Skype lub numer telefonu komórkowego, wybierz odpowiedni numer z listy rozwijanej i kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

  Jeśli chcesz użyć nowego numeru telefonu komórkowego jako swojego identyfikatora rozmówcy:

  1. Kliknij pozycję wprowadź nowy numer.
  2. Wybierz swój kraj z listy rozwijanej.
  3. Wpisz numer telefonu komórkowego w polu tekstowym i kliknij pozycję Sprawdź numer.
  4. Na Twój telefon zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzenia. Wpisz ten kod w wyświetlonym polu.
  5. Kliknij pozycję Weryfikuj.
  6. Jeśli poprawnie wprowadzono kod, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, a identyfikator rozmówcy zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin.

  Uaktywnienie identyfikatora rozmówcy może potrwać do 24 godzin. Otrzymasz SMSa z potwierdzeniem planowanego uaktywnienia identyfikatora rozmówcy.

  Jeśli funkcja identyfikatora rozmówcy nie działa, być może jest niedostępna w danym kraju lub nie jest obecnie obsługiwana przez lokalnego dostawcę usług telekomunikacyjnych w kraju, do którego się dzwoni.

  Dowiedz się więcej o identyfikatorze rozmówcy podczas korzystania ze Skype'a.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi