Pomoc Skype'a

  Jak zmienić ustawienia Skype'a?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Aby uzyskać dostęp do ustawień w Skypie:

  1. Wybierz swój obrazek profilu.
  2. Wybierz pozycję General settings gear icon Ustawienia.
  3. Aby dokonać zmian, wybierz jedno z poniższych ustawień:

   Uwaga: Ustawienia Skype'a są dostępne na wszystkich platformach i urządzeniach, ale nie wszystkie można zmienić na każdej platformie.
    
   • Account & Profile icon Konto i profil
    • Kontrola widoczności obrazu profilu.
    • Wyświetlanie informacji o koncie i zarządzanie nimi.
   • General settings gear icon Ogólne
    • Zmiana języka.
    • Wybór opcji uruchamiania i zamykania. Wyświetlanie dostępnych skrótów klawiaturowych dotyczących ułatwień dostępu Skype'a. (Niedostępne w Skypie w przeglądarce lub na urządzeniu przenośnym)
    • Dostosowanie ustawień tłumaczenia przez wybranie języka mówionego lub głosu tłumaczenia.
   • Appearance magic wand icon Wygląd
    • Wybór schematu kolorów, trybu jasnego lub ciemnego oraz jednego z trybów z ułatwieniami dostępu — jasny lub ciemny o dużym kontraście.
    • Włączanie trybu listy kompaktowej i wyświetlanie użytkownikowi ikon konwersacji. (Niedostępne na urządzeniach przenośnych)
   • Audio & Video mic icon Audio i wideo (tylko wersja klasyczna)
    • Wybór kamery i dostosowanie ustawień.
    • Wybór mikrofonu i dostosowanie poziomów wejścia. Wybór głośników i dostosowanie poziomów wyjścia. (Niedostępne w Skype w przeglądarce)
   • Calling icon Rozmowy głosowe
    • Konfigurowanie identyfikatora rozmówcy, przekazywania połączeń oraz poczty głosowej.
    • Włączanie napisów rozmowy i innych ustawień połączeń.
   • Messaging icon Wiadomości
    • Włączanie lub wyłączanie potwierdzeń zmiana wyglądu emotikonów, zmiana rozmiaru tekstu i inne ustawienia wiadomości błyskawicznych.
    • Kontrola możliwości udostępniania obrazów podczas wyświetlania wiadomości przez określenie kiedy mają być pobierane — nigdy, przy użyciu sieci Wi-Fi lub przy użyciu sieci Wi-Fi i komórkowej transmisji danych.
    • Dostosowywanie ustawień automatycznego pobierania plików. (Niedostępne w Skype w przeglądarce)
   • Notifications bell icon Powiadomienia
    • Zwiększanie lub zmniejszanie liczby wydarzeń, o których informuje Skype, albo całkowite usunięcie powiadomień.
    • Zarządzanie funkcjami Nie przeszkadzać.
    • Zarządzanie powiadomieniami e-mail.
   • Contacts icon Kontakty
    • Synchronizowanie kontaktów. (Niedostępne w programie Skype dla systemów Windows 10 lub Linux)
    • Zarządzanie zablokowanymi kontaktami.
    • Zarządzanie ustawieniami prywatności na potrzeby kontaktów.
   • Help & Feedback info icon Pomoc i opinie
    • Sprawdzanie bieżącej wersji programu Skype.
    • Znajdowanie linków do zawartości pomocy oraz sprawdzanie bieżącego stanu Skype'a.
    • Przekazywanie opinii i wyświetlanie dodatkowych informacji.


  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Prywatność
  Kto może zobaczyć mój profil Skype'a oraz status obecności?
  Ochrona bezpieczeństwa, zabezpieczeń oraz prywatności w sieci.

  tłumaczenie maszynowe

  WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

  Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA339