Pomoc Skype'a

  Co to jest zwrot płatności?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Zwrot płatności nastąpi wtedy, gdy zgłosisz do swojego banku, wystawcy swojej karty kredytowej lub innej instytucji finansowej, takiej jak PayPal, reklamację dotyczącą płatności zrealizowanej w Twoim imieniu bez Twojej zgody. Czasami instytucja finansowa może skontaktować się z Tobą, aby poinformować o podejrzanej transakcji i, jeśli wyrazisz zgodę, zgłosi reklamację w Twoim imieniu.

  W razie zgłoszenia żądania zwrotu płatności dokonanej na rzecz firmy Skype przyjmiemy, że płatność została zrealizowana bez Twojej zgody i że Twoje dane osobowe zostały ujawnione osobom niepowołanym. Aby nie dopuścić do dalszych Twoich i naszych strat, zawiesimy Twoje konto do momentu rozwiązania problemu.

  Jeśli masz wątpliwości dotyczące płatności dokonanych na rzecz firmy Skype, zalecamy sprawdzenie listy zamówień i podpisanych umów lub skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta przed złożeniem reklamacji, aby uniknąć niepotrzebnego zwrotu płatności i zawieszenia konta.

  Jeśli masz pewność, że transakcja była nieuczciwa, skontaktuj się z instytucją finansową, aby anulować stosowaną metodę płatności.

  Kliknij tutaj, aby odzyskać swoje konto.