Pomoc Windows Phone

Jak używać Cortany ze Skype'em? (Windows Phone)


Cortana, osobista asystentka w systemie Windows Phone 8.1, współdziała obecnie jedynie ze Skype'em na urządzeniach w regionie Stanów Zjednoczonych. Jeśli chcesz ją wypróbować poza Stanami Zjednoczonymi, musisz zmienić region na telefonie:

  1. Naciśnij pozycję Ustawienia na urządzeniu z systemem Windows Phone.
  2. Zmień ustawienia Mowa, Klawiatura i Język na Angielski — Stany Zjednoczone.

    Jeśli na liście jest więcej niż jeden język, przesuń pozycję Angielski — Stany Zjednoczone na początek listy, nawet jeśli ma oznaczenie domyślny.
  3. Uruchom ponownie telefon.
  4. Po ponownym uruchomieniu telefonu na liście zainstalowanych aplikacji powinna być widoczna aplikacja Cortana. Otwórz i zaakceptuj warunki i postanowienia.
  5. Otwórz Skype'a i pozostaw go otwartego przez co najmniej 30 sekund (zapewni to zintegrowanie Skype'a z Cortaną).

Po włączeniu Cortany możesz korzystać z następujących poleceń:

  • „Skype call [nazwa kontaktu]” spowoduje nawiązanie rozmowy głosowej Skype'a z wybranym kontaktem.
  • „Skype video call [nazwa kontaktu]” spowoduje nawiązanie rozmowy wideo Skype'a z wybranym kontaktem.
  • „Skype find [nazwa kontaktu]” spowoduje otwarcie konwersacji czatu Skype'a z wybranym kontaktem.
Dowiedz się więcej o Cortanie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).