Pomoc Windows Phone

Jak ustalić, jakiej wersji Skype'a dla Windows Phone używam?

Najnowsza wersja Skype'a dla Windows Phone 8 zależy od wersji systemu operacyjnego Windows Phone, z której korzystasz (Windows Phone 8 lub Windows Phone 8.1).

Jeśli używasz Skype'a dla Windows Phone 8, najnowszą wersją będzie wersja 2.22.x („x” reprezentuje dalsze usprawnienia i poprawki). Skype dla Windows Phone 8.1 nadal się rozwija i uzyskuje nowe funkcje, w związku z czym numer wersji aplikacji może być inny (dostępne funkcje i najnowszą wersję aplikacji można sprawdzić tutaj).

Jeśli jednak używasz systemu Windows Phone 8.1, Skype ma kilka dodatkowych funkcji, na przykład możliwość używania Cortany ze Skype'em i zmiana na wideo (wersja wstępna).

Aby dowiedzieć się, z której wersji systemu Windows Phone korzystasz:

  1. Na urządzeniu z systemem Windows Phone naciśnij kafelek ustawienia.

  2. Naciśnij pozycję informacje.

  3. W obszarze oprogramowanie będzie podana wersja Windows Phone 8.0 lub Windows Phone 8.1.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).