Strona główna Skype w przeglądarce

  Pierwsze kroki w programie Skype for Web i usłudze Outlook.com

  Program Skype for Web jest już dostępny dla wszystkich użytkowników we wszystkich krajach.

  Jeśli odwiedzasz ten serwis, ponieważ korzystasz z programu Skype for Web, pragniemy podziękować ci za pomoc w testowaniu naszego nowego produktu. Twoje opinie pomagają nam ulepszać program Skype każdego dnia.
   

  Skype for Web to najprostszy sposób na korzystanie z funkcji programu Skype bez konieczności pobierania aplikacji. Po prostu zaloguj się w programie Skype for Web na stronie Skype.com, aby natychmiast zacząć korzystać z czatu i wiadomości błyskawicznych. Aby prowadzić rozmowy głosowe lub wideo, musisz pobrać wtyczkę.

  Do korzystania z programu Skype for Web wystarczy jedynie obsługiwana przeglądarka WWW i połączenie internetowe (w systemie Windows: Microsoft Edge, Internet Explorer w wersji 10 i nowszej oraz najnowsze wersje przeglądarek Chrome i Firefox. W systemie Mac OS: Safari w wersji 6 i nowszej).

  Program Skype for Web dostępny jest na całym świecie. Aby zacząć z niego korzystać, odwiedź serwis skype.com i kliknij łącze, aby uruchomić program Skype for Web. Możesz również przejść na stronę web.skype.com.

  Skype oferuje kilka opcji logowania, dzięki czemu możesz korzystać z usług Skype i Microsoft w sposób najbardziej odpowiadający twoim potrzebom.

  Do programu Skype for Web możesz zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika Skype, adresu e-mail lub numeru telefonu. Jeśli żadna z tych form logowania nie jest dla ciebie dostępna, możesz utworzyć nowe konto Skype.

  Jak nawiązać rozmowę głosową lub wideo?

  Aby nawiązać bezpłatną rozmowę głosową lub wideo w programie Skype for Web, musisz pobrać wtyczkę. Możesz to zrobić podczas pierwszego logowania, ale możesz również wstrzymać się do momentu nawiązania lub odebrania swojej pierwszej rozmowy. Instalacja wtyczki powinna zająć jedynie kilka chwil, ponieważ plik ma rozmiar jedynie 13,6 MB.

  Nawiązywanie rozmowy głosowej lub wideo jest proste. Wystarczy w tym celu wybrać kontakt i kliknąć przycisk rozmowy wideo lub audio:


   

  W celu uzyskania najlepszych wyników podczas korzystania z programu Skype for Web sugerujemy korzystanie wyłącznie z jednego okna lub jednej karty przeglądarki.

  W jaki sposób można dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne w programie Skype for Web?

  W programie Skype for Web możesz teraz dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne. Aby zacząć nawiązywać ekonomiczne połączenia Skype, wystarczy mieć trochę środków na koncie Skype lub abonament. Po zalogowaniu się w programie Skype for Web kliknij kartę połączeń telefonicznych, wybierz miejsce docelowe, wybierz numer połączenia, a następnie kliknij przycisk połączenia. Więcej informacji na temat zapewniania wysokiej jakości rozmów Skype.

  Możesz korzystać z wiadomości błyskawicznych Skype for Web oraz rozmów głosowych i wideo — zarówno z pojedynczym użytkownikiem, jak i z grupą użytkowników. I to całkowicie za darmo. W czacie wiadomości błyskawicznych może uczestniczyć maksymalnie 300 osób, w rozmowie głosowej — 25, natomiast w grupowej rozmowie wideo — 10.

  W ciągu nadchodzących tygodni i miesięcy mamy zamiar dodać wszystkie pozostałe funkcje, z których można korzystać w programie Skype na innych urządzeniach. Sprawdzaj informacje na bieżąco.

  1. Podczas konwersacji wyświetlony będzie przycisk Udostępniaj zdjęcia, znajdujący się obok przycisku Emotikony.

  2. Naciśnij przycisk Udostępniaj zdjęcia, aby otworzyć okno eksploratora plików i przejść do lokalizacji zdjęcia, które chcesz udostępnić.
  3. Po zaznaczeniu zdjęcie zostanie przesłane i wyświetlone w historii konwersacji dla wszystkich uczestników.

  W programie Skype for Web możesz używać emotikon Skype, aby ożywić swoją konwersację. W tym celu wybierz przycisk emotikon . W programie Skype for Web dostępna jest również opcja sugerowanych emotikon. Aby włączyć tę funkcję, kliknij opcję Ustawienia, następnie Wiadomości, a następnie opcję Sugerowane emotikony. Po włączeniu tej funkcji sugerowane emotikony będą wyświetlane podczas wprowadzania określonych słów, na przykład party:  Poza tym funkcja ta wyświetli również listę sugerowanych emotikon, gdy zaczniesz wprowadzać skrót emotikony "(":


  Następnie podczas wprowadzania kolejnych znaków wybór elementów zostanie zawężony do opcji najbardziej odpowiadających prowadzonemu słowu:


   

  Dane osoby z listy kontaktów możesz przesyłać do innej osoby w trakcie konwersacji, aby ta osoba mogła dodać ten kontakt do swojej listy kontaktów. Dzięki temu wszyscy twoi znajomi będą pozostawać w kontakcie w programie Skype.

  Aby wysłać dane osoby z listy kontaktów:

  1. W obszarze tekstowym czatu kliknij przycisk Wyślij kontakty.

  2. Na ekranie Wyślij kontakty wprowadź dane osoby z listy kontaktów, które chcesz przesłać. Możesz również przewinąć listę kontaktów i kliknąć osobę, której dane chcesz przesłać.

  3. Kliknij przycisk Wyślij. Zostanie wyświetlona wiadomość z potwierdzeniem przesłania kontaktu. Odbiorca może następnie dodać kontakt do swojej listy kontaktów.

  Po prostu umieść kursor na osobie, którą chcesz usunąć z listy kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń kontakt. Możesz również wybrać kontakt i w oknie głównym kliknąć jednokrotnie nazwę kontaktu, aby wyświetlić wizytówkę. Następnie wybierz opcję zablokowania lub usunięcia kontaktu.

  Aby rozpocząć grupową konwersację, rozmowę audio lub wideo, możesz dodać uczestników do istniejącej konwersacji lub rozmowy. Możesz również utworzyć nową grupę.

  Aby dodać uczestników do istniejącej konwersacji lub rozmowy, wybierz przycisk Dodaj osoby. Aby utworzyć nową grupę, kliknij opcję Nowa, wybierz osoby z listy kontaktów, które chcesz dodać do konwersacji, a następnie kliknij opcję Potwierdź. Możesz rozpocząć czatowanie lub rozmowę, klikając przyciski rozmowy audio lub wideo znajdujące się w prawym górnym rogu. Więcej informacji na temat wysyłania wiadomości błyskawicznych w programie Skype.

  Zarządzanie ustawieniami dźwięku jest aktualnie niemożliwe. Funkcja ta zostanie udostępniona za kilka miesięcy. Zaglądaj tu często!

  Skype for Web zapewnia dostępność zgodnie z wytycznymi WCAG. Przykładowo możesz poruszać się po programie Skype for Web bez użycia myszy (nawigacja wyłącznie przy użyciu klawiatury). Wszystkie kluczowe elementy funkcjonalne programu Skype for Web opatrzone są etykietą Aria, która ułatwia identyfikację różnych elementów strony przy użyciu czytników zawartości ekranu. Obsługiwane są również następujące skróty klawiaturowe:

  • Odbieranie rozmowy (wideo): Ctrl + Alt + PgUp
  • Odbieranie rozmowy (audio): Alt + PgUp
  • Odrzucanie rozmowy: Alt + PgDn

   

  Podczas prowadzenia rozmowy audio lub wideo możesz udostępnić ekran, klikając ikonę +, a następnie wybierając opcję Udostępnij ekran.

  Ta funkcja umożliwia udostępnianie ekranu wyłącznie podczas rozmowy wychodzącej.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Powiązane artykuły

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi