Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Co to są miesięczne zestawienia płatności i skąd mogę je pobrać?

  Ważne: Ten artykuł dotyczy miesięcznych zestawień płatności, które nie są fakturami VAT. Faktury VAT są obecnie dostępne w niektórych krajach. Dowiedz się więcej.

  Miesięczne zestawienia płatności są dostępne na stronie Moje konto. Te zestawienia zawierają podsumowanie zakupionych abonamentów i środków na koncie Skype, informacje o wykorzystaniu środków na koncie Skype (na przykład do prowadzenia rozmów, wysyłania SMS-ów bądź używania funkcji Wi-Fi) oraz dane o korektach na koncie, takich jak zwroty kosztów.

  Zestawienie płatności za dany miesiąc jest generowane 5. dnia kolejnego miesiąca i jest dostępne przez sześć miesięcy.

  Aby pobrać miesięczne zestawienie płatności:

  1. Zaloguj się na konto.
  2. Kliknij pozycję Historia zakupów u dołu strony
  3. Kliknij pozycję Pobierz miesięczne zestawienie płatności.

  Poniżej przedstawiono przykład miesięcznego zestawienia płatności z opisem każdej kolumny.  1. Data zestawienia — zwykle jest to ostatni dzień kalendarzowy miesiąca. Zestawienia płatności są udostępniane 5. dnia kolejnego miesiąca.
  2. Data — data transakcji.
  3. Opis — przeprowadzenie rozmowy, wysłanie wiadomości SMS lub inna wykonana czynność (w tym zakupy).
  4. Użyte — czas trwania rozmowy lub liczba wysłanych wiadomości SMS.
  5. Typ — pole typu wskazuje, czy dana pozycja jest zakupem, rozmową, czy SMS-em.
  6. Stawka — cena jednostkowa (za minutę w przypadku rozmów lub za wiadomość w przypadku korespondencji SMS) dla każdej pozycji.
  7. Kwota — łączna kwota zapłacona za pozycję.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi