Pomoc Windows Desktop

Jak pobrać fakturę VAT lub GST ze Skype Managera?

Miesięczne faktury VAT lub GST dotyczące wybranych przydziałów można pobierać z panelu nawigacyjnego Skype Managera. Fakturę VAT lub GST za dany miesiąc można pobrać od 5. dnia kolejnego miesiąca. Faktury będą dostępne przez sześć miesięcy.

Dowiedz się więcej o naliczaniu podatku VAT lub GST przez firmę Skype tutaj.
Faktury VAT lub GST są dostępne do pobrania dla administratorów w następujących krajach:

 • Bułgaria
 • Cypr
 • Dania
 • Estonia
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Łotwa
 • Malta
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Węgry
 • Włochy


Podatek VAT lub GST nie jest doliczany podczas kupowania lub przydzielania doładowań konta Skype, więc takie transakcje nie będą uwzględnione na miesięcznych fakturach VAT/GST. Przydziały abonamentów lub numerów Skype są obciążone podatkiem VAT lub GST i miesięczne faktury VAT/GST będą zawierały te transakcje.

Jeśli adres rozliczeniowy zarejestrowany na połączonym koncie osobistym użytkownika znajduje się w kraju, w którym obowiązuje podatek VAT lub GST, to transakcje tego użytkownika (środki na koncie Skype wykorzystane na rozmowy, SMS-y oraz korzystanie z usługi WiFi, a także zakupy dokonane przy użyciu przydzielonych środków na koncie Skype) będą miały doliczony podatek VAT lub GST. W niektórych krajach są dostępne miesięczne faktury VAT dotyczące transakcji użytkowników. Dowiedz się więcej.

Inne raporty Skype Managera są dostępne w panelu nawigacyjnym.


Aby pobrać miesięczną fakturę VAT/GST:

 1. Zaloguj się do Skype Managera.
 2. Kliknij przycisk Raporty.
 3. Kliknij przycisk Faktury.
  Kliknij przycisk Faktury
 4. Wybierz miesiąc, za który potrzebujesz fakturę VAT/GST, i kliknij Pobierz, aby zapisać fakturę dotyczącą konkretnych przydziałów w formacie PDF.

Poniżej przedstawiono przykład faktury VAT/GST z opisem każdej kolumny:
Przykładowa faktura VAT/GST

 1. Dane klienta: imię nazwisko i adres
 2. Numer faktury: unikatowy identyfikator faktury
 3. Data wystawienia faktury: zwykle ostatni dzień miesiąca
 4. Data: data transakcji
 5. Opis: nawiązane rozmowy lub zrealizowane zakupy
 6. Typ: pole typu wskazuje, czy dana pozycja jest zakupem, rozmową, czy SMS-em
 7. Kwota netto: kwota zapłacona za pozycję
 8. Kwota podatku: Kwota podatku VAT/GST zapłaconego za pozycję
 9. Kwota: Łączna kwota zapłacona za pozycję wraz z podatkiem VAT/GST
 10. Całkowita kwota podatku: łączna kwota podatku VAT/GST zapłacona w danym miesiącu
 11. Stawka podatku: stosowana stawka podatku VAT/GST
 12. Całkowita kwota brutto: łączna zapłacona kwota wraz z podatkiem VAT/GST

Więcej informacji na temat Skype Managera zawarto w przewodniku szybkiego uruchomienia, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype'a.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).