Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Jak pobrać fakturę VAT lub GST ze Skype Managera?

  Miesięczne faktury VAT lub GST dotyczące wybranych przydziałów można pobierać z panelu nawigacyjnego Skype Managera. Fakturę VAT lub GST za dany miesiąc można pobrać od 5. dnia kolejnego miesiąca. Faktury będą dostępne przez sześć miesięcy.

  Dowiedz się więcej o naliczaniu podatku VAT lub GST przez firmę Skype tutaj.
  Faktury VAT lub GST są dostępne do pobrania dla administratorów w następujących krajach:

  • Bułgaria
  • Cypr
  • Dania
  • Estonia
  • Hiszpania
  • Litwa
  • Łotwa
  • Malta
  • Portugalia
  • Rumunia
  • Słowenia
  • Szwajcaria
  • Węgry
  • Włochy


  Podatek VAT lub GST nie jest doliczany podczas kupowania lub przydzielania doładowań konta Skype, więc takie transakcje nie będą uwzględnione na miesięcznych fakturach VAT/GST. Przydziały abonamentów lub numerów Skype są obciążone podatkiem VAT lub GST i miesięczne faktury VAT/GST będą zawierały te transakcje.

  Jeśli adres rozliczeniowy zarejestrowany na połączonym koncie osobistym użytkownika znajduje się w kraju, w którym obowiązuje podatek VAT lub GST, to transakcje tego użytkownika (środki na koncie Skype wykorzystane na rozmowy, SMS-y oraz korzystanie z usługi WiFi, a także zakupy dokonane przy użyciu przydzielonych środków na koncie Skype) będą miały doliczony podatek VAT lub GST. W niektórych krajach są dostępne miesięczne faktury VAT dotyczące transakcji użytkowników. Dowiedz się więcej.

  Inne raporty Skype Managera są dostępne w panelu nawigacyjnym.


  Aby pobrać miesięczną fakturę VAT/GST:

  1. Zaloguj się do Skype Managera.
  2. Kliknij przycisk Raporty.
  3. Kliknij przycisk Faktury.
   Kliknij przycisk Faktury
  4. Wybierz miesiąc, za który potrzebujesz fakturę VAT/GST, i kliknij Pobierz, aby zapisać fakturę dotyczącą konkretnych przydziałów w formacie PDF.

  Poniżej przedstawiono przykład faktury VAT/GST z opisem każdej kolumny:
  Przykładowa faktura VAT/GST

  1. Dane klienta: imię nazwisko i adres
  2. Numer faktury: unikatowy identyfikator faktury
  3. Data wystawienia faktury: zwykle ostatni dzień miesiąca
  4. Data: data transakcji
  5. Opis: nawiązane rozmowy lub zrealizowane zakupy
  6. Typ: pole typu wskazuje, czy dana pozycja jest zakupem, rozmową, czy SMS-em
  7. Kwota netto: kwota zapłacona za pozycję
  8. Kwota podatku: Kwota podatku VAT/GST zapłaconego za pozycję
  9. Kwota: Łączna kwota zapłacona za pozycję wraz z podatkiem VAT/GST
  10. Całkowita kwota podatku: łączna kwota podatku VAT/GST zapłacona w danym miesiącu
  11. Stawka podatku: stosowana stawka podatku VAT/GST
  12. Całkowita kwota brutto: łączna zapłacona kwota wraz z podatkiem VAT/GST

  Więcej informacji na temat Skype Managera zawarto w przewodniku szybkiego uruchomienia, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype'a.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi