Pomoc Skype'a

  Jak pobrać fakturę VAT lub GST?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Faktury VAT lub GST są dostępne do pobrania dla klientów Skype'a mieszkających w krajach, w których pobiera się podatek VAT lub GST:

  • Bułgaria
  • Cypr
  • Dania
  • Estonia
  • Węgry
  • Włochy
  • Łotwa
  • Litwa
  • Malta
  • Portugalia
  • Rumunia
  • Słowenia
  • Hiszpania
  • Szwajcaria

  Jeśli nie mieszkasz w żadnym z tych krajów, nie możesz pobrać faktury VAT, ale możesz wyświetlić szczegółową listę wszystkich działań i transakcji w Skypie w zestawieniu miesięcznym.

  Uwaga: Administratorzy Skype Managera potrzebujący faktur VAT lub GST powinni przeczytać ten artykuł.

  Fakturę VAT lub GST za dany miesiąc można pobrać od 5. dnia kolejnego miesiąca. Faktury są dostępne przez sześć miesięcy. Wskazane na fakturach miesięcznych środki na koncie Skype odzwierciedlają środki wykorzystane, a nie zakupione.

  Aby pobrać fakturę VAT lub GST:

  1. Zaloguj się do konta.
  2. Kliknij kartę Raporty.
  3. Kliknij przycisk Faktury.
  4. Kliknij link pobierania obok pozycji miesiąca faktury, którą chcesz pobrać.

  Poniżej przedstawiono przykład faktury z opisem każdej kolumny.

  1. Szczegóły klienta: imię i nazwisko oraz adres
  2. Numer faktury: unikatowy identyfikator faktury
  3. Data wystawienia faktury: zwykle ostatni dzień miesiąca
  4. Data: data transakcji
  5. Opis: nawiązane rozmowy lub zrealizowane zakupy
  6. Wykorzystane: czas trwania rozmów lub liczba wysłanych SMS-ów
  7. Typ: wskazuje, czy dana pozycja jest zakupem, rozmową, czy SMS-em
  8. Cena: cena jednostkowa każdej pozycji (za minutę w przypadku rozmów lub za wiadomość w przypadku SMS-ów)
  9. Kwota netto: kwota zapłacona za pozycję
  10. Kwota podatku: kwota podatku VAT lub GST zapłacona za pozycję
  11. Kwota: łączna kwota zapłacona za pozycję wraz z podatkiem VAT lub GST
  12. Całkowita kwota podatku: łączna kwota podatku VAT lub GST zapłacona za miesiąc
  13. Stawka podatku: stosowana stawka podatku VAT lub GST
  14. Całkowita kwota brutto: łączna zapłacona kwota wraz z podatkiem VAT lub GST