Pomoc Windows Desktop

Jak pobrać fakturę VAT lub GST?

Faktury VAT lub GST są dostępne do pobrania dla klientów Skype'a w następujących krajach:

 • Bułgaria
 • Cypr
 • Dania
 • Estonia
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Łotwa
 • Malta
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Węgry
 • Włochy

Administratorzy Skype Managera potrzebujący faktur VAT lub GST powinni przeczytać ten artykuł.

Te miesięczne faktury VAT lub GST można pobrać ze strony Moje konto. Szczegółową listę wszystkich działań i transakcji w Skypie zrealizowanych w określonym miesiącu zawiera miesięczne zestawienie.

Fakturę VAT lub GST za dany miesiąc można pobrać 5. dnia kolejnego miesiąca. Faktury będą dostępne przez sześć miesięcy. Wskazane na fakturach miesięcznych środki na koncie Skype odzwierciedlają środki wykorzystane, nie zakupione.

Aby pobrać fakturę VAT lub GST:

 1. Zaloguj się na koncie.
 2. Kliknij pozycję Historia zakupów u dołu strony.
 3. Kliknij pozycję Pobierz fakturę miesięczną.

Poniżej przedstawiono przykład faktury z opisem każdej kolumny.

 1. Szczegóły klienta: imię nazwisko i adres
 2. Numer faktury: unikatowy identyfikator faktury
 3. Data wystawienia faktury: zwykle ostatni dzień miesiąca
 4. Data: data transakcji
 5. Opis: nawiązane rozmowy lub zrealizowane zakupy
 6. Użyte: czas trwania rozmów lub liczba wysłanych SMS-ów
 7. Typ: pole typu wskazuje, czy dana pozycja jest zakupem, rozmową, czy SMS-em
 8. Stawka: cena jednostkowa (za minutę w przypadku rozmów lub za wiadomość w przypadku korespondencji SMS) dla każdej pozycji
 9. Kwota netto: kwota zapłacona za pozycję
 10. Kwota podatku: kwota podatku VAT lub GST zapłacona za pozycję
 11. Kwota: łączna kwota zapłacona za pozycję wraz z podatkiem VAT lub GST
 12. Całkowita kwota podatku: łączna kwota podatku VAT lub GST zapłacona za miesiąc
 13. Stawka podatku: stosowana stawka podatku VAT lub GST
 14. Całkowita kwota brutto: łączna zapłacona kwota wraz z podatkiem VAT lub GST

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).