Pomoc Windows Desktop

Inne sposoby doładowywania konta Skype

Możesz w prosty sposób doładowywać konto Skype i płacić na bieżąco — zarówno online, jak i w sklepie.

Kliknij kraj, aby wyświetlić poniżej listę sprzedawców.

Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
† Rzeczywista liczba minut może się różnić zależnie od miejsca, do którego dzwonisz, i liczby rozmów. Na podstawie stawki 0,023 USD za minutę. W przypadku każdej rozmowy pobierana jest niewielka opłata za połączenie. Ceny rozmów mogą ulec zmianie. Opłaty za rozmowy są pobierane po upływie każdej kolejnej minuty. Czas powyżej 5 sekund jest zawsze zaokrąglany do następnej pełnej minuty. Aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach rozmów, odwiedź witrynę skype.com. Użycie tej karty stanowi akceptację następujących warunków: karta umożliwia kupowanie produktów Skype i pozycji dostępnych w witrynie skype.com. Do jej realizacji wymagane jest połączenie szerokopasmowe oraz konto Skype. Mają zastosowanie warunki świadczenia usług Skype'a. Warunki mogą w każdej chwili zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Waluta wartości nominalnej karty to dolar australijski. Karta traci ważność po 12 miesiącach od daty zakupu. Brak możliwości wypłaty gotówki — z wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo. Chroń kartę tak jak gotówkę. Wystawca nie odpowiada za zgubienie, kradzież lub uszkodzenie karty ani za jej nieupoważnione użycie. Wystawca nie wymienia zgubionych, skradzionych lub uszkodzonych kart ani nie zwraca za nie pieniędzy. Jeśli kupisz usługi Skype za kwotę przekraczającą stan środków na karcie, musisz zapłacić tę kwotę w chwili zakupu. Aby uzyskać informacje o stanie konta oraz inne informacje związane z kartą, odwiedź witrynę skype.com.

Disponível na loja Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponível na loja Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponível na loja Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponível em Quiosque Qiwi Środki są sprzedawane jako karta Skype'a


† Aplica-se a política de uso justo disponível em http://www.skype.com/pt-br/legal/fair-usage/.
†† O valor do cartão está em Reais (R$) e equivale a R$20,00 (vinte reais) de créditos mais ICMS. Você terá direito ao uso dos créditos Skype adquiridos. O valor referente ao pagamento de ICMS não gerará créditos Skype para uso pelo usuário. Não haverá resgate de valor em dinheiro, a não ser por ordem judicial. O emissor não se responsabiliza e não irá repor cartões perdidos, roubados ou danificados. Se sua compra exceder o saldo disponível no cartão, você deverá pagar pelo excesso no momento da compra. Este cartão expira em 12 (doze) meses, contados da data da ativação.
††† Os serviços de telecomunicação prestados no Brasil são oferecidos pela GT Group, uma operadora de telecomunicações devidamente licenciada pela Anatel.


販売店については、こちらをご覧ください (配列は五十音順)

クレジット情報がメールで届きますクレジット情報がメールで届きます

クレジットをSkypeカードで購入できますクレジットをSkypeカードで購入できます

店頭レジにてクレジット情報が渡されます店頭レジにてクレジット情報が渡されます

アカウントにクレジットが追加されますアカウントにクレジットが追加されます

オンラインで購入できます クレジット情報がメールで届きます
オンラインで購入できます アカウントにクレジットが追加されます
取扱店で購入できます 店頭レジにてクレジット情報が渡されます
取扱店で購入できます 店頭レジにてクレジット情報が渡されます
取扱店で購入できます
Skypeカード取扱店
クレジットをSkypeカードで購入できます
取扱店で購入できます 店頭レジにてクレジット情報が渡されます
オンラインで購入できます クレジット情報がメールで届きます
取扱店で購入できます
Skypeカード取扱店
クレジットをSkypeカードで購入できます
取扱店で購入できます 店頭レジにてクレジット情報が渡されます
オンラインで購入できます クレジット情報がメールで届きます
オンラインで購入できます クレジット情報がメールで届きます
取扱店で購入できます 店頭レジにてクレジット情報が渡されます
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Crédito agregado a la cuenta
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Disponible en la tienda Środki są sprzedawane jako karta Skype'a


1 Rige una Política de Uso Razonable.
† 50 % de descuento cuando optas por un número de Skype de 12 meses. 33 % de descuento cuando optas por un número de Skype de 3 meses.
†† El valor de la tarjeta se aplicará a tu cuenta de Skype en el equivalente en dólares estadounidenses. La tarjeta se debe canjear en un plazo de un año a partir de la fecha de compra. Sin devolución del dinero, excepto donde la ley lo exija. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero en efectivo. El emisor no se responsabiliza por tarjetas perdidas, robadas o dañadas. Si tu compra excede el saldo disponible en la tarjeta, debes pagar la cantidad que falta al momento de la compra.
† † † Servicios de telecomunicaciones disponibles en México se prestan bajo la concesión de MCM Telecom.
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są drukowane przez kasjera

† Rzeczywista liczba minut może się różnić zależnie od miejsca, do którego dzwonisz, i liczby rozmów. Na podstawie stawki 0,023 USD za minutę. W przypadku każdej rozmowy pobierana jest niewielka opłata za połączenie. Ceny rozmów mogą ulec zmianie. Opłaty za rozmowy są pobierane po upływie każdej kolejnej minuty. Czas powyżej 5 sekund jest zawsze zaokrąglany do następnej pełnej minuty. Aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach rozmów, odwiedź witrynę skype.com. Użycie tej karty stanowi akceptację następujących warunków: karta umożliwia kupowanie produktów Skype i pozycji dostępnych w witrynie skype.com. Do jej realizacji wymagane jest połączenie szerokopasmowe oraz konto Skype. Mają zastosowanie warunki świadczenia usług Skype'a. Warunki mogą w każdej chwili zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Waluta wartości nominalnej karty to dolar nowozelandzki. Na koncie Skype zostanie uznana równowartość karty w dolarach amerykańskich. Karta traci ważność po 12 miesiącach od daty zakupu. Brak możliwości wypłaty gotówki — z wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo. Chroń kartę tak jak gotówkę. Wystawca nie odpowiada za zgubienie, kradzież lub uszkodzenie karty ani za jej nieupoważnione użycie. Wystawca nie wymienia zgubionych, skradzionych lub uszkodzonych kart ani nie zwraca za nie pieniędzy. Jeśli kupisz usługi Skype za kwotę przekraczającą stan środków na karcie, musisz zapłacić tę kwotę w chwili zakupu. Aby uzyskać informacje o stanie konta oraz inne informacje związane z kartą, odwiedź witrynę skype.com.


Терминалы Qiwi Средства внесены на счет
Магазины Евросеть Средства внесены на счет
Магазины МТС Средства внесены на счет
Интернет-банк Альфа-Клик Средства внесены на счет
Магазины Эльдорадо Средства внесены на счет
Терминалы Элекснет Средства внесены на счет
Сервис онлайн-платежей Яндекс.Деньги Средства внесены на счет
Dostępne w kioskach Paypoint Środki są drukowane przez kasjera
Dostępne w sklepie Środki są drukowane przez kasjera
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne online Środki są sprzedawane jako karta Skype'a

Kod musi zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Rzeczywista liczba minut pozostałych na rozmowy może się różnić zależnie od miejsca, do którego dzwonisz, i liczby rozmów. Informacja o liczbie minut znajdująca się na przedniej części karty jest oparta na stawce wynoszącej 1,7 p za minutę. W przypadku każdej rozmowy pobierana jest opłata za połączenie. Opłaty za rozmowy są pobierane po upływie każdej kolejnej minuty. Czas powyżej 5 sekund jest zawsze zaokrąglany do następnej pełnej minuty. Ceny rozmów mogą ulec zmianie. Aktualne informacje o stawkach zawiera witryna skype.com/rates. Wymagane jest połączenie szerokopasmowe oraz konto Skype. Podczas realizacji nie zostanie potrącony podatek VAT. Może on jednak zostać doliczony podczas korzystania ze środków na koncie Skype. Kod na środki na koncie Skype musi zostać zrealizowany na jednym koncie Skype. Aby zrealizować kod, przejdź do witryny: www.skype.com/go/skypecarduk. Mogą zostać pobrane opłaty za przesyłanie danych przez Internet i sieć komórkową. Mają zastosowanie warunki Skype'a. Warunki mogą w każdej chwili zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać informacje o stanie konta lub inne, odwiedź witrynę skype.com. Brak możliwości wypłaty gotówki — z wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo. Przez Skype'a nie można nawiązywać rozmów z numerami alarmowymi. Skype nie zastępuje telefonu. Nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione lub ograniczone przez prawo.

Dostępne online Środki są przesyłane w wiadomości e-mail
Dostępne online Środki są przesyłane w wiadomości e-mail
Dostępne w sklepie i online Środki są przesyłane w wiadomości e-mail
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne online Środki są przesyłane w wiadomości e-mail
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie i online Środki są przesyłane w wiadomości e-mail
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie i online Środki są przesyłane w wiadomości e-mail
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są sprzedawane jako karta Skype'a
Dostępne w sklepie Środki są dodawane do konta


† Rzeczywista liczba minut pozostałych na rozmowy może się różnić zależnie od miejsca, do którego dzwonisz, i liczby rozmów. Informacja o liczbie minut znajdująca się na przedniej części karty jest oparta na stawce wynoszącej 0,023 USD za minutę. W przypadku każdej rozmowy pobierana jest opłata za połączenie. Opłaty za rozmowy są pobierane po upływie każdej kolejnej minuty. Czas powyżej 5 sekund jest zawsze zaokrąglany do następnej pełnej minuty. Ceny rozmów mogą ulec zmianie. Aktualne informacje o stawkach zawiera witryna skype.com/rates. Wymagane jest połączenie szerokopasmowe oraz konto Skype. Kod na środki na koncie Skype musi zostać zrealizowany na jednym koncie Skype. Aby zrealizować kod, przejdź do witryny: www.skype.com/go/skypecardus. Mogą zostać pobrane opłaty za przesyłanie danych przez Internet i sieć komórkową. Mają zastosowanie warunki Skype'a. Warunki mogą w każdej chwili zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać informacje o stanie konta lub inne, odwiedź witrynę skype.com. Brak możliwości wypłaty gotówki — z wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo. Przez Skype'a nie można nawiązywać rozmów z numerami alarmowymi. Skype nie zastępuje telefonu. Nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione lub ograniczone przez prawo.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Metody płatności" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie