Pomoc Skype'a

  Często zadawane pytania dotyczące prywatności w Tłumaczu Skype

  Wróć do wyników wyszukiwania
   

  Gdy korzystasz z funkcji tłumaczenia Skype’a, Skype zbiera Twoje konwersacje i korzysta z nich w celu świadczenia usługi tłumaczenia. Za Twoją zgodą Twoje dane mogą być używane w celu ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Aby ułatwić naukę i rozwój technologii tłumaczenia i rozpoznawania mowy, zdania i transkrypcje automatyczne są analizowane, a wszelkie korekty są wprowadzane do naszego systemu w celu tworzenia bardziej wydajnych usług. Może to dotyczyć transkrypcji nagrań audio przez pracowników i dostawców firmy Microsoft, z zastrzeżeniem procedur służących do ochrony prywatności użytkowników, takich jak wykonywanie kroków w celu usunięcia informacji identyfikujących dane, wymaganie podpisania umów o nieujawnianiu informacji z dostawcami i ich pracownikami oraz wymaganie, aby dostawcy spełniali wysokie standardy zachowania poufności informacji, które zostały określone w prawie europejskim i gdzie indziej.

  Konwersacje głosowe są nagrywane tylko w razie wybrania przez użytkownika funkcji tłumaczenia.

  Aby zatrzymać tłumaczenie konwersacji:

  1. Naciśnij lub kliknij nagłówek czatu.
  2. Przewiń w dół do pozycji Tłumaczenie konwersacji, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj tłumaczenie.
  3. Tłumaczenie konwersacji zostanie wyłączone i powiadomienie zostanie wysłane do czatu.

  W celu udostępnienia przetłumaczonej konwersacji zawartość komunikacji przechodzi przez nasze usługi rozpoznawania mowy i/lub tłumaczenia, zanim zostanie zwrócona w wybranym języku. Tłumaczenia w Skypie to nowa technologia, która będzie tym lepsza, im częściej będzie używana. Aby ułatwić technologii uczenie się i rozwój, weryfikujemy tłumaczenia automatyczne i wprowadzamy wszelkie poprawki z powrotem do systemu w celu tworzenia bardziej wydajnych usług.

  Firma Microsoft może przetwarzać nagrania głosowe Tłumacza Skype na potrzeby ulepszania produktu. Ulepszanie produktu może obejmować zarówno zautomatyzowane, jak i ręczne (przez pracownika) metody przetwarzania. Przegląd przez pracownika jest wdrażany wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W celu utworzenia, przeszkolenia i ulepszenia dokładności naszych zautomatyzowanych metod przetwarzania (na przykład usług tłumaczeniowych i transkrypcji), pracownicy i dostawcy firmy Microsoft za Twoją zgodą ręcznie przeglądają niektóre prognozy i wnioski opracowane przy użyciu zautomatyzowanych metod w odniesieniu do danych źródłowych, z których sporządzono prognozy i wnioski. Po wyrażeniu Twojej zgody krótkie fragmenty małej próbki danych głosowych, dla których firma Microsoft podjęła kroki w celu usunięcia informacji identyfikujących, mogą być przeglądane ręcznie w celu ulepszania naszych usług dotyczących mowy, takich jak rozpoznawanie i tłumaczenie.

  Tak. Ustawienia tłumaczenia konwersacji są określone dla danego urządzenia. Oznacza to, że uprawnienia nie będą synchronizowane na wszystkich urządzeniach połączonych z Twoim kontem Microsoft. Konieczne będzie włączenie tego ustawienia na poszczególnych urządzeniach korzystających z funkcji tłumaczenia konwersacji.

  Tak, w dowolnym momencie można zmienić uprawnienia, ustawiając przełącznik w obszarze Ustawienia tłumaczenia na wartość Wyłączone.

  Translator settings to allow voice data

  Konwersacje korzystające z tłumaczenia są szyfrowane podczas ich przesyłania na serwery firmy Microsoft i z powrotem.

  Nie, Skype nie używa informacji zbieranych za pomocą funkcji tłumaczenia do sprzedaży reklam.