Pomoc Windows Desktop

Jak dołączyć do rozmowy przez Skype'a rozpoczętej w oprogramowaniu Slack

Po skonfigurowaniu integracji Skype'a z oprogramowaniem Slack możesz dołączać do rozmów przez Skype'a tworzonych przez osoby z listy kontaktów oprogramowania Slack.

Przyłączanie się do rozmowy

Po utworzeniu rozmowy można łatwo do niej dołączyć przy użyciu komputera lub urządzenia przenośnego. Aby dołączyć, nie musisz być dotychczasowym użytkownikiem Skype'a. Na komputerze możesz założyć nowe konto Skype lub użyć tymczasowego konta gościa. Na urządzeniu przenośnym musisz mieć zainstalowaną aplikację Skype.
W oprogramowaniu Slack otrzymasz powiadomienie, że osoba z listy kontaktów rozpoczęła rozmowę przez Skype'a. Upewnij się, że kliknięto najnowsze powiadomienie o rozmowie przez Skype'a, ponieważ starsze powiadomienia nie są ważne.


Po opuszczeniu rozmowy przez jej gospodarza rozmowa zakończy się, a link Join call (Dołącz do rozmowy) utraci ważność. Aby utworzyć nową rozmowę, wykonaj te instrukcje. Możesz też kontynuować wcześniejszą rozmowę, klikając przycisk rozmowy z poziomu grupy Skype'a, dla której utworzono rozmowę.

Na komputerze

Aby dołączyć do rozmowy, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij najnowszy link Join call (Dołącz do rozmowy) Skype'a w oprogramowaniu Slack. W przypadku wygaśnięcia linku poproś osobę rozpoczynającą rozmowę o ponowne wpisanie polecenia /skype w celu rozpoczęcia rozmowy.
 2. Zostanie otwarty Skype w przeglądarce umożliwiający wykonanie poniższych czynności:

  Jeśli jeszcze nie zalogowano się w Skypie dla przeglądarki


  A. Użyj konta gościa, aby dołączyć do rozmowy.
  B. Użyj konta Skype lub utwórz nowe konto. Aby dołączyć w przypadku tworzenia nowego konta Skype, musisz przejść do powiadomienia o rozmowie przez Skype'a w oprogramowaniu Slack.

  Jeśli już zalogowano się w Skypie dla przeglądarki  A. Dołącz do rozmowy przy użyciu istniejącego konta Skype.
  B. Zaloguj się przy użyciu innego konta Skype
  C. Dołącz jako gość

  Uwaga — podczas dołączania do rozmowy przez Skype'a z oprogramowania Slack zawsze najpierw nastąpi przekierowanie do aplikacji Skype w przeglądarce. Jednak po dołączeniu przy użyciu konta Skype można kontynuować rozmowę w aplikacji Skype zainstalowanej na dowolnym używanym urządzeniu. W przypadku dołączania przy użyciu konta gościa można używać tylko Skype'a w przeglądarce.
 3. W Skypie z poziomu konwersacji grupowej kliknij przycisk rozmowy w prawym górnym rogu ekranu, aby dołączyć do rozmowy przez Skype'a.


Czy występują problemy dotyczące rozmowy? Skype jest zintegrowany z innymi produktami takimi, jak skype.com, outlook.com i office.com. Po zalogowaniu się do Skype'a działającego w którymś z tych produktów musisz zamknąć ten produkt i ponownie rozpocząć rozmowę w oprogramowaniu Slack.

Otrzymasz powiadomienie na urządzeniu z Androidem informujące o rozpoczęciu rozmowy w oprogramowaniu Slack. Aby dołączyć do rozmowy na urządzeniu z Androidem, potrzebujesz zainstalowanej aplikacji Skype i musisz zalogować się przy użyciu istniejącego konta Skype lub skonfigurować nowe konto:
Aby dołączyć do rozmowy, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz aplikację Slack.
 2. Przejdź do konwersacji w oprogramowaniu Slack i naciśnij najnowszy link do Skype'a Join call (Dołącz do rozmowy). W przypadku wygaśnięcia linku poproś osobę rozpoczynającą rozmowę o ponowne wpisanie polecenia /skype w celu rozpoczęcia rozmowy.

  Jeśli aplikacja Skype jest już zainstalowana na urządzeniu z Androidem, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie zapoznaj się z poniższymi informacjami:

A. Naciśnij pozycję Download Skype (Pobierz Skype'a).

B. Naciśnij pozycję Sklep Play.

C. Zostanie otwarty ekran z aplikacją Skype. Naciśnij pozycję Zainstaluj.

D. Po zakończeniu instalowania aplikacji nastąpi przekierowanie bezpośrednio do konwersacji w Skypie. Możesz w niej kliknąć aktywny przycisk rozmowy (patrz krok 4 poniżej).

 1. Gdy w aplikacji Skype pojawi się przycisk aktywnej rozmowy, naciśnij go, aby dołączyć.

iOS

Otrzymasz powiadomienie na urządzeniu z systemem iOS informujące o rozpoczęciu rozmowy w oprogramowaniu Slack. Aby dołączyć do rozmowy na urządzeniu z systemem iOS, potrzebujesz zainstalowanej aplikacji Skype i musisz zalogować się przy użyciu istniejącego konta Skype lub skonfigurować nowe konto. Aby dołączyć w przypadku tworzenia nowego konta Skype, musisz przejść do powiadomienia o rozmowie przez Skype'a w oprogramowaniu Slack.
Aby dołączyć do rozmowy, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz aplikację Slack.
 2. Przejdź do konwersacji w oprogramowaniu Slack i naciśnij najnowszy link Join call (Dołącz do rozmowy). W przypadku wygaśnięcia linku poproś osobę rozpoczynającą rozmowę o ponowne wpisanie polecenia /skype w celu rozpoczęcia rozmowy.

  Jeśli aplikacja Skype jest już zainstalowana na urządzeniu z systemem iOS, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie zapoznaj się z poniższymi czynnościami:

A. Naciśnij pozycję Download Skype (Pobierz Skype'a).

B. Zostanie otwarty ekran z aplikacją Skype w sklepie App Store. Naciśnij pozycję Pobierz.

C. Po zakończeniu instalowania aplikacji i zalogowaniu się przejdź do powiadomienia w oprogramowaniu Slack i naciśnij pozycję Join now (Dołącz teraz).

 1. Naciśnij pozycję Dołącz do rozmowy w toku.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jak rozpocząć rozmowę przez Skype'a w oprogramowaniu Slack

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Integracja z aplikacjami innych firm" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie