Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Co to jest rozszerzenie Skype?

  Rozszerzenie Skype umożliwia udostępnianie ulubionych stron i kontaktów przy użyciu funkcji Udostępnij przez Skype'a oraz uruchamianie Skype'a w przeglądarce jednym kliknięciem — bezpośrednio w przeglądarkach Chrome i Firefox.


  Ikona rozszerzenia Skype na pasku narzędzi przeglądarki

  Pobierz rozszerzenie Skype dla przeglądarek Chrome i Firefox.

  1. Znajdź stronę, którą chcesz udostępnić, i kliknij rozszerzenie Skype zainstalowane w przeglądarce. Wybierz pozycję Udostępnij przez Skype'a.

   Opcja rozszerzenia Skype Udostępnij przez Skype'a na pasku narzędzie przeglądarki
  2. Najpierw trzeba się zalogować do Skype'a w przeglądarce, więc jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, pojawi się okienko lub nowa karta z monitem o zalogowanie. Wpisz dane logowania do Skype'a i kliknij pozycję Zaloguj się.
  3. Zostanie wyświetlony ekran udostępniania.

   Szczegóły ekranu udostępniania

   A. Podgląd udostępnianej strony internetowej
   B. Pole tekstowe, w którym możesz dodać wiadomość
   C. Pole wyszukiwania umożliwiające odnajdowanie kontaktów lub osób, którym chcesz udostępnić wybrane treści
   D. Lista kontaktów ze Skype'a i konwersacji
  4. Wybierz jeden lub więcej kontaktów, którym chcesz udostępnić stronę internetową, albo skorzystaj z pola wyszukiwania w celu ich znalezienia, jeśli nie są widoczne na liście. W celu udostępnienia wybranej treści kliknij przycisk Wyślij. Strona internetowa zostanie udostępniona wybranym kontaktom, a okienko lub nowa karta automatycznie się zamknie.
  5. Jeśli masz kilka kont Skype i chcesz coś udostępnić przy użyciu innego konta, kliknij swój awatar w prawym górnym rogu okna przeglądarki na komputerze albo link Zalogowano jako u góry przeglądarki w telefonie. Można tam otworzyć Moje konto lub wylogować się (i zalogować na inne konto).

   Menu Moje konto i wylogowywanie

  Kliknij Uruchom Skype'a, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Skype'a dostępnych w kliencie Skype'a w przeglądarce. Pamiętaj, że rozmowy głosowe i wideo w kliencie Skype'a dla przeglądarek obecnie nie są obsługiwane w przypadku korzystania z systemów operacyjnych Chrome OS i Linux.

  Jeśli masz zainstalowane rozszerzenie przeglądarki Chrome, będzie od razu działać w usługach Poczta Outlook.com, Kalendarz Outlook.com, Google Inbox, Google Gmail, Google Calendar i Twitter.

  Kliknij przycisk „Dodaj rozmowę przez Skype'a” na górze strony podczas tworzenia nowego spotkania! Utworzymy nową grupę, a łącze dołączania do tej grupy Skype zostanie dodane do opisu spotkania. Nazwą grupy Skype będzie nazwa spotkania.

  Kliknij przycisk „Dodaj rozmowę przez Skype'a” na górze strony podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail! Utworzymy nową grupę Skype, a łącze dołączania do tej grupy Skype zostanie dodane do treści wiadomości e-mail. Nazwą grupy Skype będzie temat wiadomości e-mail.

  Kliknij przycisk „Dodaj rozmowę przez Skype'a” podczas tworzenia nowego spotkania! Możesz wstawić łącze do nowej grupy Skype lub łącze do istniejącej grupy. Użyjemy nazwy spotkania jako nazwy grupy.

  Kliknij ikonę „S” Skype'a podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail! Utworzymy nową grupę Skype, a łącze dołączania do tej grupy Skype zostanie dodane do treści wiadomości e-mail. Nazwą grupy Skype będzie temat wiadomości e-mail.

  Kliknij ikonę „S” Skype'a podczas tworzenia nowego tweetu! Utworzymy nową grupę Skype, a łącze dołączania do tej grupy Skype zostanie dodane do opisu tweetu.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).