Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Co to jest rozszerzenie Skype?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Rozszerzenie Skype umożliwia udostępnianie ulubionych stron i kontaktów przy użyciu funkcji Udostępnij przez Skype'a oraz uruchamianie Skype'a w przeglądarce jednym kliknięciem — bezpośrednio w przeglądarkach Chrome i Firefox.


  Skype extension icon in browser toolbar

  Pobierz rozszerzenie Skype dla przeglądarek Chrome i Firefox.

  1. Znajdź stronę, którą chcesz udostępnić, i kliknij rozszerzenie Skype zainstalowane w przeglądarce. Wybierz pozycję Udostępnij przez Skype'a.

   Skype extension Share on Skype option in browser toolbar
  2. Najpierw trzeba się zalogować do Skype'a w przeglądarce, więc jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, pojawi się okienko lub nowa karta z monitem o zalogowanie. Wpisz dane logowania do Skype'a i kliknij pozycję Zaloguj się.
  3. Zostanie wyświetlony ekran udostępniania.
  4. Wybierz jeden lub więcej kontaktów, którym chcesz udostępnić stronę internetową, albo skorzystaj z pola wyszukiwania w celu ich znalezienia, jeśli nie są widoczne na liście. W celu udostępnienia wybranej treści kliknij przycisk Wyślij. Strona internetowa zostanie udostępniona wybranym kontaktom, a okienko lub nowa karta automatycznie się zamknie.
  5. Jeśli masz kilka kont Skype i chcesz coś udostępnić przy użyciu innego konta, kliknij swój awatar w prawym górnym rogu okna przeglądarki na komputerze albo link Zalogowano jako u góry przeglądarki w telefonie. Można tam otworzyć Moje konto lub wylogować się (i zalogować na inne konto).

   My Account and Sign out menu

  Kliknij Uruchom Skype'a, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Skype'a dostępnych w kliencie Skype'a w przeglądarce. Pamiętaj, że rozmowy głosowe i wideo w kliencie Skype'a dla przeglądarek obecnie nie są obsługiwane w przypadku korzystania z systemów operacyjnych Chrome OS i Linux.

  Jeśli masz zainstalowane rozszerzenie przeglądarki Chrome, będzie od razu działać w usługach Poczta Outlook.com, Kalendarz Outlook.com, Google Inbox, Google Gmail, Google Calendar i Twitter.

  Kliknij przycisk „Dodaj rozmowę przez Skype'a” na górze strony podczas tworzenia nowego spotkania! Utworzymy nową grupę, a łącze dołączania do tej grupy Skype zostanie dodane do opisu spotkania. Nazwą grupy Skype będzie nazwa spotkania.

  Kliknij przycisk „Dodaj rozmowę przez Skype'a” na górze strony podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail! Utworzymy nową grupę Skype, a łącze dołączania do tej grupy Skype zostanie dodane do treści wiadomości e-mail. Nazwą grupy Skype będzie temat wiadomości e-mail.

  Kliknij przycisk „Dodaj rozmowę przez Skype'a” podczas tworzenia nowego spotkania! Możesz wstawić łącze do nowej grupy Skype lub łącze do istniejącej grupy. Użyjemy nazwy spotkania jako nazwy grupy.

  Kliknij ikonę „S” Skype'a podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail! Utworzymy nową grupę Skype, a łącze dołączania do tej grupy Skype zostanie dodane do treści wiadomości e-mail. Nazwą grupy Skype będzie temat wiadomości e-mail.

  Wystarczy kliknąć ikonę programu Skype "S", podczas redagowania nowych ćwierkanie! Utworzymy nową grupę Skype i łącza sprzężenia tej grupy zostanie dodany do opisu swoje ćwierkanie.

  tłumaczenie maszynowe

  WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

  Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA34612

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi