Strona główna Skype dla pulpitu Windows

  Przekształcenie kont zarządzanych Skype w konta osobiste

  29 marca 2016 r. konta zarządzane Skype staną się kontami osobistymi. Po tym terminie nadal będzie można używać Skype Managera i tworzyć w nim grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian i ich oddziaływania, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

  Co to jest Skype Manager?
  Co to są konta zarządzane i jak sprawdzić, czy z nich korzystam?
  Jakie zmiany zostaną wprowadzone w Skype Managerze?
  Czy Skype Manager nadal będzie obsługiwany?
  Jakie korzyści wiążą się z kontem osobistym?
  Czy przed przejściem użytkownicy muszą wykonać jakieś czynności?
  Co się stanie po przejściu z kont zarządzanych na konta osobiste?
  Co się stanie z istniejącym stanem konta i abonamentami Skype po przejściu?
  Prowadzę działalność gospodarczą. Co mam zrobić, jeśli chcę nadal korzystać z funkcji zbliżonych do tych zapewnianych przez konta zarządzane?
  Jak wykonywać najważniejsze czynności na kontach osobistych?


  Co to jest Skype Manager?

  Skype Manager jest internetowym narzędziem do zarządzania, które umożliwia konfigurowanie użycia Skype'a w domu lub firmie, tworzenie raportów dotyczących tego użycia oraz zarządzanie nim z zastosowaniem podziału na grupy użytkowników. Do każdej grupy w Skype Managerze jest przypisany administrator.

  Obecnie administratorzy Skype Managera mogą tworzyć, konfigurować i kontrolować konta Skype, określane jako konta zarządzane. Administratorzy Skype Managera mogą też dodawać istniejące konta Skype jako członków Skype Managera w firmie.

  Administratorzy Skype Managera kupują i przydzielają funkcje Skype'a (np. środki na koncie Skype, abonamenty na połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi, numery Skype, przekierowywanie rozmów i pocztę głosową) innym członkom Skype Managera. Administratorzy Skype Managera mogą generować raporty dotyczące wydatków i użycia na poziomie firmy lub pracownika.
  Co to są konta zarządzane i jak sprawdzić, czy z nich korzystam?

  Konta zarządzane to konta, które zostały utworzone przez administratora Skype Managera i są przez niego zarządzane. Konta zarządzane są oznaczone specjalną ikoną na liście w Skype Managerze . Na liście użytkowników w Skype Managerze można odfiltrować konta zarządzane (nazywane także kontami firmowymi).  Jakie zmiany zostaną wprowadzone w Skype Managerze?

  Administratorzy i użytkownicy będą nadal mogli korzystać ze Skype Managera w celu zarządzania zakupami i przydzielania funkcji Skype'a. Zmiana obejmie konta zarządzane, które zostaną przekształcone w konta osobiste. Konto osobiste to konto Skype dla klienta indywidualnego, które jest objęte warunkami użytkowania dla klientów indywidualnych.

  Pozostałe funkcje administracyjne w Skype Managerze, takie jak kupowanie i przydzielanie funkcji, nie ulegną zmianie po przekształceniu w konta osobiste.


  Czy Skype Manager nadal będzie obsługiwany?

  Tak, Skype Manager nadal będzie oferowany obecnym oraz nowym użytkownikom i będzie obsługiwany po przekształceniu w konta osobiste.

  Dowiedz się więcej o zasadach działania Skype Managera.


  Jakie korzyści wiążą się z kontem osobistym?

  Konta osobiste dają użytkownikom większą swobodę — umożliwiają bezpośrednie zmienianie ustawień osobistych, realizację kuponów oraz zakup różnych funkcji Skype'a.


  Czy przed przejściem użytkownicy muszą wykonać jakieś czynności?

  Użytkownicy nie muszą nic robić. Niemniej zalecamy, aby użytkownicy kont zarządzanych zalogowali się do konta w celu weryfikacji poprawności i aktualności adresu e-mail podanego w profilu. Po przejściu na konta osobiste adres ten będzie używany podczas każdego resetowania hasła.


  Co się stanie po przejściu z kont zarządzanych na konta osobiste?

  Przed terminem przejścia administrator Skype Managera może cofnąć przydział numerów Skype i środków na koncie Skype dotyczący konta zarządzanego.

  Po przejściu konta zarządzane zostaną przekształcone w konta osobiste. Administrator Skype Managera straci możliwość wykonywania wszystkich czynności administracyjnych dotyczących takich kont. Będzie mógł nadal przypisywać środki na koncie, abonamenty i numery Skype do kont osobistych, ale nie będzie mieć możliwości resetowania haseł i usuwania takich kont.

  Po przekształceniu w konta osobiste administrator Skype Managera nie będzie mógł odzyskać przydzielonych abonamentów, środków na koncie Skype ani numerów Skype skojarzonych z kontem osobistym. Co więcej, nie będzie mieć dostępu do treści ani materiałów skojarzonych z kontem zarządzanym.


  Co się stanie z istniejącym stanem konta i abonamentami Skype po przejściu?

  Przejście na konta osobiste nie będzie miało wpływu na istniejący stan konta i abonamenty związane z dowolną funkcją Skype'a użytkownika konta osobistego, chyba że przed migracją zostaną wykonane czynności związane z przeniesieniem, anulowaniem lub usunięciem takich funkcji Skype'a.

  Dowiedz się więcej o zarządzaniu środkami na koncie Skype.


  Prowadzę działalność gospodarczą. Co mam zrobić, jeśli chcę nadal korzystać z funkcji zbliżonych do tych zapewnianych przez konta zarządzane?

  Skype dla firm w ramach usługi Microsoft Office 365 udostępnia funkcje podobne do kont zarządzanych. W Skypie dla firm można tworzyć konta dla użytkowników, zarządzać informacjami dotyczącymi ich profili oraz wykonywać zadania administracyjne dotyczące tych kont, takie jak resetowanie haseł. Ponadto Skype dla firm oraz Skype obsługują zewnętrzną łączność (federację), aby użytkownicy mogli znajdować kontakty w obu systemach i komunikować się przy użyciu wiadomości oraz w prosty sposób nawiązywać z tymi kontaktami rozmowy głosowe i wideo Skype.


  Jak wykonywać najważniejsze czynności na kontach osobistych?

  • Resetowanie haseł do kont osobistych

   Wcześniej administratorzy Skype Managera mogli resetować hasła do kont zarządzanych. Po przejściu tylko użytkownicy końcowi będą mogli rozpoczynać proces resetowania hasła.
   Dowiedz się więcej na temat procedury resetowania hasła.

  • Wyświetlanie historii użycia i rozmów

   Konta zarządzane domyślnie umożliwiają administratorowi Skype Managera wyświetlanie historii korzystania i rozmów danego użytkownika. Po przejściu administrator będzie musiał uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na wyświetlanie informacji o korzystaniu. Jeśli użytkownik nie udzieli takiej zgody, administrator Skype Managera będzie mógł wyświetlać tylko bieżący stan środków na koncie Skype. W celu udzielenia administratorowi zgody na wyświetlanie historii rozmów i korzystania ze Skype'a użytkownicy muszą zalogować się do konta i w sekcji Szczegółowe raporty aktywności kliknąć pole Zgadzam się, a następnie przycisk Zapisz ustawienia.


  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).